Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afprøvning af alarmer i laboratoriet

Formål

At sikre, at afprøvningen af alarmer sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse


Baggrund, anvendelse og gyldighed
Intet særskilt at bemærke.

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Panasonic inkubatore

EmbryoScope

Espace 151 temperaturmåler

Geopal O2-måler

Bærbar O2-måler

Miri borinkubator

2 klemmer

Varm fugtig klud

Handsker af isolerende materiale og sikkerhedsbriller

Flydende N2

Fremgangsmåde

 

Laboratoriets afprøvning af alarmer

Alarmerne afprøves hvert 1/2 år.

 

Alarmafprøvning af Panasonic inkubatorerne, miri inkubator og EmbryoScoperne:

  • • Før afprøvning af alarmer kontaktes Teknisk afd. forkontor på tel.nr. 65900, og oplyser om hvornår vi ønsker at afprøve alarmerne.

  • • Teknisk afd. bedes ringe tilbage, når de modtager alarmen.

  • • HUSK at slå alarmoverførelses kontakter til. (de skal ikke lyse)

  • • Luk for CO2 til førelsen på den aktuelle inkubator og vent 30 min.

  • • Afvent at Teknisk afd. ringer tilbage.

  • • Vent med at starte en ny afprøvning til den forrige inkubator er stabil.

 

Panasonic I og II (CO2 inkubatorer)

Alarmen testes ved, at lukke hver af tilførselsslangerne bag på inkubatoren, således at der provokeres alarm for både CO2 og O2. Inkubatorens interne alarmer og alarmdisplay skal gå i gang og alarmen skal gå videre til teknisk afdeling. Der kvitteres med dato og initialer på skema: "Service og alarm skema for apparatur".

 

 

EmbryoScoperne

Alarmen testes ved, at lukke hver af tilførselsslangerne bag på EmbryoScoperne, således at EmbryoScopernes alarm kan ses på teknisk afdeling (der vil være en forsinkelse til Teknisk afdeling). Der kvitteres med dato og initialer på skema: "Service og alarm skema for apparatur".

 

Miri inkubator

Alarmen testes ved, at lukke hver af tilførselsslangerne til Miri, således at Miri inkubatorens alarm kan ses på teknisk afdeling (der vil være en forsinkelse til Teknisk afdeling). Der kvitteres med dato og initialer på skema: "Service og alarm skema for apparatur".

 

Test af temperaturalarmen på Espace 151.

Afprøvningen udføres ved at holde en varm klud omkring føleren i frysekarret for at få temperaturen til at stige. Når temperaturen kommer over – 130 °C, vil der fremkomme en alarm både på fryseren, teknisk afdeling. Der kvitteres med dato og initialer på skema: "Service og alarm skema for apparatur".

 

Alarmafprøvning af Geopal O2-måler

Afprøvningen foregår ved at der forsigtigt pustes nitrogen på O2-føleren med den manuelle aftapningsslange (mrk. liquid) på nitrogentank XL-240. Der skal pustes til displayet viser < 16 vol% O2 og alarmerne er gået i gang.

Oxygenmålerens første alarmgrænse er sat til 18 vol% O2, og derunder vil alarmen gå i gang på laboratoriet.

Oxygenmålerens anden alarmgrænse er sat til 16 vol% O2 og derunder vil alarmen gå i gang på gangen. Alarmen resettes når ilt niveauet er 18% eller derover, ved at holde reset-knappen på måleren ned. Der kvitteres med dato og initialer på skema: "Service og alarm skema for apparatur".

 

Alarmafprøvning af bærbar O2-måler (Dräger)

Afprøvningen af intern alarm udføres ved forsigtigt at puste nitrogen på iltmåleren, hvorved der vil fremkomme alarm med 1 sekunds interval, når O2 % < 19,5 %.

høj-larm 23,5% O2

lav-alarm 19,5% O2

 

 

Konsekvenser ved manglende alarmer:

Panasonic inkubatorer, EmbryoScoperne og Espace 151 temperaturmåleren:

Svigt af intern alarm: Forhandlerens servicetekniker kontaktes med henblik på at rette fejlen. Dette kan muligvis indebære reparation og i værste fald udskiftning af apparatur.

Svigt af ekstern alarm: Teknisk afdeling kontaktes med henblik på at kortlægge og afhjælpe/reparere fejlen i alarmsystemet.

Geopal O2-måler

Ved manglende alarm i på gangen foran fryserummet og/eller sirenen kontaktes teknisk afdeling med henblik på at kortlægge/reparere alarmfejlen.