Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afprøvning af alarmer i laboratoriet

Formål

At sikre, at afprøvningen af alarmer sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse


Baggrund, anvendelse og gyldighed
Intet særskilt at bemærke.

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Panasonic/Eppendorf CO2 inkubator

Miri CO2 bordinkubator

EmbryoScoper

Geopal O2-måler

Bærbar O2-måler

 

Handsker af isolerende materiale og sikkerhedsbriller

Flydende N2

Fremgangsmåde

 

Laboratoriets afprøvning af alarmer

Alarmerne afprøves hvert 1/2 år.

 

Alarmafprøvning af Panasonic/Eppendorf inkubatorerne, miri bordinkubator og EmbryoScoperne

 1. 1. Før afprøvning af alarmer gøres følgende:

  1. 1.1. Kontakt forkontoret ved Teknisk Afdeling på telefon nr. 65900 og adviser, at vi ønsker at afprøve alarmerne.

  2. 1.2. Bed personalet i forkontoret om at tage kontakt til en af deres teknikere så tidsforsinkelsen fjernes før testen sættes i gang.

  3. 1.3. Bed Teknisk Afdeling ringe tilbage, når de modtager alarmen.

 2. 2. HUSK at slå alarmoverførelseskontakterne til (de skal ikke lyse).

 3. 3. Alarmen testes ved at lukke ventilerne til CO2 og N2 på installationen i loftet, hvor gassen kommer ind. Døren til den aktuelle inkubator kan eventuelt åbnes for hurtigere at udløse alarmen.

 4. 4. Inkubatorens interne alarmer og alarmdisplay skal gå i gang og alarmen skal gå videre til Teknisk Afdeling

 5. 5. Afvent opkald fra Teknisk Afdeling (med aktiv tidsforsinkelse kan der gå op til 30 minutter).

 6. 6. Vent med at starte en ny afprøvning til den forrige inkubator er stabil.

 7. 7. Der kvitteres med initialer på vedligeholdelsesskemaet.

 

 

 

Test af temperaturalarmen på Espace 151

Afprøvningen udføres samtidig med, at karret tømmes hvert 2. år. Når temperaturen kommer over –130°C, vil der fremkomme en alarm både på fryseren og hos Teknisk Afdeling. Der kvitteres med initialer på vedligeholdelsesskemaet.

 

Alarmafprøvning af Geopal O2-måler

Afprøvningen foregår ved at der forsigtigt pustes nitrogen på O2-føleren med den manuelle aftapningsslange (mrk. liquid) på nitrogentank XL-240. Der skal pustes til displayet viser <16 vol% O2 og alarmerne er gået i gang.

Oxygenmålerens første alarmgrænse er sat til 18 vol% O2, og derunder vil alarmen gå i gang på laboratoriet.

Oxygenmålerens anden alarmgrænse er sat til 16 vol% O2 og derunder vil alarmen gå i gang på gangen. Alarmen resettes når ilt niveauet er 18% eller derover, ved at holde reset-knappen på måleren ned. Der kvitteres med initialer på vedligeholdelsesskemaet.

 

Alarmafprøvning af bærbar O2-måler (Dräger)

Afprøvningen af intern alarm udføres ved forsigtigt at puste nitrogen på iltmåleren, hvorved der vil fremkomme alarm med 1 sekunds interval når O2 <19,5 vol%.

 • Øvre alarm grænseværdi: 23,5 vol% O2.

 • Nedre alarm grænseværdi: 19,5 vol% O2.

 

Konsekvenser ved manglende alarmer

Panasonic/Eppendorf/Miri inkubatorer, samt EmbryoScoperne

Svigt af intern alarm

Forhandlerens servicetekniker kontaktes med henblik på at rette fejlen. Dette kan muligvis indebære reparation eller udskiftning af apparatur.

Svigt af ekstern alarm

Teknisk Afdeling kontaktes med henblik på at kortlægge og afhjælpe/reparere fejlen i alarmsystemet.

 

Geopal O2-måler

Ved manglende alarm i fryserummet samt udenfor på gangen kontaktes Teknisk Afdeling med henblik på at kortlægge/reparere fejlen.