Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manuel påfyldning af nitrogentanke

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af nitrogentanke GT9, GT26 og GT38 sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Nitrogentank GT9

Nitrogentank GT26

Nitrogentank GT38

Nitrogentank XL-240

Termobeholder LAB 5

Handsker af isolerende materiale

Sikkerhedsbriller

Målestok

Nitrogen, flydende

 

Fremgangsmåde

 

Vedligehold

Dagligt vedligehold og kontrol:

Mandag-onsdag-fredag, kontrolleres N2-niveauet i spermatankene GT9, GT26 og GT38. Niveauet noteres på skema.

Der måles indvendigt i tanken, fra bunden og til nitrogenets overflade, med målestok. For at sædstråene i tankene er tilstrækkeligt dækket af flydende nitrogen, skal væskesøjlen være minimum 18 cm i tank GT 9 og GT 26. GT 38 skal minimum være 28 cm.

Derefter fyldes flydende nitrogen på tanken ved at tappe fra nitrogentanken XL-240`s afgangshane mrk. Liquid, over i GT9, GT26 og GT38.

Tanken fyldes og hætten sættes på.

Sekventielt vedligehold:

Ved nedlukning til jul og sommerferie udarbejdes en kalender med de datoer, hvor teknisk afdeling skal fylde nitrogen på nitrogentank GT9, GT26 og GT38.

 

Logbog

Afvigelser og reparationer mm. noteres i logbog, som sidder i mappen.

 

Sikkerhed

Farlige egenskaber ved nitrogen:

 

  • • 

  • • Fortrænger ilt og er kvælende.

 

  • • 

  • • Har en lav temperatur og fordamper hurtigt.

 

  • • 

  • • Kontakt med væsken kan medføre forbrændinger på hud og øjne.

 

  • • 

  • • Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning.

 

  • • 

  • • Gassen er lettere end luft.

 

Personlig beskyttelse

Brug sikkerhedshandsker af isolerende materiale.

Beskyttelsesbriller, der fuldstændigt beskytter øjnene.