Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manuel påfyldning af nitrogentanke

 

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af nitrogentanke GT9, GT26 og GT38 sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres om og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Nitrogentank GT9

Nitrogentank GT26

Nitrogentank GT38

Nitrogentank XL-240

Termobeholder LAB 5

Handsker af isolerende materiale

Sikkerhedsbriller

Målestok

Nitrogen, flydende

 

 

Fremgangsmåde

 

Vedligehold

Dagligt vedligehold og kontrol:

Mandag og torsdag, kontrolleres N2-niveauet i spermatankene GT9, GT26 og GT38. Niveauet noteres på skema, som findes i hængemappe i laboratoriet.

Der måles indvendigt i tanken, fra bunden og til nitrogenets overflade, med målestok. For at sædstråene i tankene er tilstrækkeligt dækket af flydende nitrogen, skal væskesøjlen være minimum 18 cm i tank GT 9 og GT 26. GT 38 skal minimum være 28 cm.

Derefter fyldes flydende nitrogen på tanken ved at tappe fra nitrogentanken XL-240`s afgangshane mrk. Liquid, over i GT9, GT26 og GT38.

Tankene fyldes og hætten sættes på.

Døren til fryserummet skal stå åben under påfyldning af spermatankene

Sekventielt vedligehold:

Ved nedlukning til jul og sommerferie udarbejdes en kalender med de datoer, hvor teknisk afdeling skal fylde nitrogen på nitrogentank GT9, GT26 og GT38 (mandag og torsdag).

 

Logbog

Afvigelser og reparationer mm. noteres i logbog, som sidder i mappen.

Sikkerhed

Farlige egenskaber ved nitrogen:

 

  • • 

  • • Fortrænger ilt og er kvælende.

 

  • • 

  • • Har en lav temperatur og fordamper hurtigt.

 

  • • 

  • • Kontakt med væsken kan medføre forbrændinger på hud og øjne.

 

  • • 

  • • Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning.

 

  • • 

  • • Gassen er lettere end luft.

 

Personlig beskyttelse

Brug sikkerhedshandsker af isolerende materiale.

Beskyttelsesbriller, der fuldstændigt beskytter øjnene.