Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikkerhed ved O2 alarm

Formål

At sikre, at korrekt aktion ved sirenealarm sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter sikkerhedsprocedure (aktion ved alarm og sikkerhed) ved sirenealarm

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Oxygenmåler GJD-L1C (Geopal)

Sirene på gang

Dräger O2-måler

Fremgangsmåde

 

Alarmhåndtering

Oxygenmålerens alarmgrænser:

Oxygenmålerens første alarmgrænse er sat til 18 vol% O2, og under denne vil alarmen gå i gang i rummet, hvor fryseren er placeret (rum 07.01.020).

Oxygenmålerens anden alarmgrænse er sat til 16 vol% O2, og under denne vil alarmen på gangen gå i gang.

Ved alarm:

Alarmen går i gang når luftens oxygenkoncentration er under 16 vol%. Inden man går ind i rummet, skal man altid underrette en anden person.

Medbring altid den bærbare iltmåler (Dräger). Iltmåleren tændes ved at trykke samtidig på de to knapper placeret i bunden af apparatet.

Døre og vinduer åbnes, og et evt. udslip undersøges, og stoppes, hvis det er muligt.

Kontroller, at der ikke findes bevidstløse personer i rummet.

Efter alarm:

Når oxygenmålerens display igen viser >18 vol% O2, skal der resettes med et tryk nedad på kontakten mrk. ”reset”.

 

 

Egenskaber

Farlige egenskaber ved nitrogen:

Nitrogen fortrænger ilt og er kvælende.

Det har en lav temperatur og fordamper hurtigt.

Kontakt med væsken kan medføre forfrysninger på hud og øjne.

Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning.

Gassen er lettere end luft.

 

Personlig beskyttelse

Brug sikkerhedshandsker af isolerende materiale.

Brug beskyttelsesbriller, som fuldstændigt beskytter øjnene.

 

Sikkerhed ved O2 alarm.

Gå ikke ind i rummet ved sirenealarm. Kontakt teknisk afdeling eller ring 112.

 

Kontakt

Biolog Christina Hnida, tlf. 27 51 48 56 eller

Bioanalytiker Eva Skovgaard