Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikkerhed ved O2 alarm

Formål

At sikre, at korrekt aktion ved sirenealarm sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter sikkerhedsprocedure ved O2 sirenealarm som er forårsaget af N2. udslip.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Oxygenmåler GJD-L1C (Geopal)

Sirene på gang

Dräger O2-måler

 

Fremgangsmåde

 

Oxygenmålerens GJD-L!C alarmgrænser:

Oxygenmålerens første alarmgrænse er sat til 18 vol% O2, og under denne vil alarmen gå i gang i rummet, hvor N2 fryseren er placeret (rum 07.01.020).

Oxygenmålerens anden alarmgrænse er sat til 16 vol% O2, og under denne vil sirene alarmen på gangen gå i gang.

Sikkerhed og aktion ved O2 sirenealarm.

  • • Gå ikke ind i rummet ved sirene alarm på gang

  • • Kontroller om der er bevidstløse personer i rummet og hvis der er ring 112

Når O2 igen er steget:

  • • Underret en anden person inden du går ind

  • • Medbring altid den bærbare iltmåler (Dräger). Findes i øverste skuffe under miri. Iltmåleren tændes ved at trykke samtidig på de to knapper placeret i bunden af apparatet. Gå ikke ind i rummet hvis O2 er <16 vol% O2

  • • Døre og vinduer åbnes, og et evt. udslip undersøges, og stoppes, hvis det er muligt. Kontakt evt teknisk afdeling.

Efter alarm:

Når oxygenmålerens display over døren igen viser >18 vol% O2, skal der resettes med et tryk nedad på kontakten mrk. ”reset”.

 

Farlige egenskaber ved nitrogen

Nitrogen fortrænger ilt og er kvælende.

Det har en lav temperatur og fordamper hurtigt.

Kontakt med væsken kan medføre forfrysninger på hud og øjne.

Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning.

Gassen er lettere end luft.

 

Personlig beskyttelse for N2

Brug sikkerhedshandsker af isolerende materiale.

Brug beskyttelsesbriller, som fuldstændigt beskytter øjnene.