Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløb og indhold af jordemoderkonsultationen

 

Formål

Instruksen danner et generelt overblik over hvad gravide kvinder tilbydes i jordemodercenter Thy-Mors. Det understreges, at emnerne for samtalerne bør tage deres primære udgangspunkt i de individuelle behov, som kvinden og parret har.

 

Oversigt - uge for og varighed af jordemoderkonsultationerne

 

Førstegangsfødende

Flergangsfødende

Uge 13 – 15

60 min.

60 min.

Uge 21

20 min.

20 min.

Uge 29

20 min.

20 min.

Uge 35 (1. gangsfødende)

20 min.

-

Uge 36(flergangsfødende)

-

20 min.

Uge 37(førstegangsfødende)

20 min.

-

Uge 39

20 min.

20 min.

Uge 40-41

20 min.

20 min.

Efterfødselssamtale

 

 

 

Uge 13- 15 (første og flergangsfødende) – 60 minutter

Før konsultationen

Den gravide har fået tilsendt en forløbsplan i sin e-Boks om indholdet af jordemoderbesøgene, så den gravide og hendes partner ved, hvad de kan forvente og hvad de kan bruge eksempelvis jordemoderen til. I forløbsplanen findes også link til diverse pjecer i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

Vær opmærksom på, at det ifølge Sundhedsstyrelsen er hensigtsmæssigt – hvis praktisk muligt – at den gravide har deltaget i diverse fødselsforberedelse mm. før uge 35.

 

Emner for samtalen:

Det primære fokus for den første jordemoderkonsultation er på samtale med kvinden/parret om de forskellige aspekter ved graviditeten.

Der optages generel anamnese, herunder udfyldes konsultationsdelen i CCS. Tjek, at forskrevne oplysninger er korrekte

 • • Udfylde allergi/intolerans. Henvisning til forvagt, hvis der er CAVE medicin, som skal lægges ind.

 • • Foretage KRAM screening.

 

Kostvejledning

 • • Kostvejledningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som de fremstår i pjecen ”Sunde vaner – før, under og efter graviditet”, som gennemgås med den gravide.

 

Rygning

 • • Hvis den gravide eller hendes partner ryger, henvises til rygestopforløb i kommunen.

 • • Gravide, der ikke vil/ikke kan holde op med at ryge, opfordres til at nedsætte forbruget.

 • • Hvis en eller begge ryger, opfordres de til at holde hjemmet røgfrit, så der kun ryges udenfor.

 

Alkohol

 • • Der spørges ind til, hvordan man har det med alkohol i den gravides familie. Sundhedsstyrelsen anbefaler at gravide helt afholder sig fra at drikke alkohol.

 • • Ved behov informeres om det regionale Familieambulatorium, som er et tilbud til gravide med nuværende eller tidligere risikoforbrug eller misbrug af alkohol, medicin og/eller narkotika.

 

Motion

 • • Gravide anbefales at være moderat fysisk aktive i 30 minutter om dagen (eksempelvis svømning, cykling, gåtur og tag trappen).

 • • Konditionstræning (på moderat niveau) må gerne påbegyndes eller fortsættes i graviditeten.

 • • Alle kvinder vejledes i bækkenbundstræning, herunder fordelene ved dette. Knib sammen før bækkenbunden belastes (nys, løft, host, hop osv.).

 

Fysiologiske og psykologiske forandringer

 • • Fysiologiske og psykologiske forandringer drøftes indledningsvist (tages op igen senere i graviditeten), herunder den gravides forestillinger om fødsel, amning, barsel, familiedannelse og forældreroller.

 • • Den flergangsfødendes forestillinger drøftes på baggrund af tidligere erfaringer.

 

Ændringer i seksuallivet

 • • Drøftelsen tager udgangspunkt i pjecen ”Når 2 bliver til 3…”

 • • Graviditet kan medføre ændret sexlyst hos både mand og kvinde. Den forandrede fornemmelse af kroppen, fysiologiske forandringer mv. kan have betydning for sexlivet. Der kan forekomme kontaktblødning eller plukveer efter samleje. Begge dele er ufarligt. Sex skader ikke barnet, hverken nu eller senere i graviditeten.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Der er ingen faglig begrundelse for udvendig undersøgelse og/eller lytning med doptone, hvorfor disse ikke tilbydes (indtil fuldgåede 16 uger).

 

Øvrige informationer/udlevering af pjecer

 • • Label med kontaktoplysninger på kons-jordemoderen, sekretær og fødegang påsættes den gravides vandrejournalkuvert – så parret ved, hvor de skal henvende sig og hvem de går til jordemoder hos. Kons-jordemoderen er samtidig kvindens/parrets sundhedsfaglige kontaktperson.

 • • Der henvises til pjecer på sygehusets hjemmeside, se link i forløbsplanen.

 • • (”Sunde vaner – før, under og efter graviditeten”, ”Hvornår kan du forvente at mærke liv?”, ”Baby på vej? Gode råd om kemi og graviditet”, ”Når 2 bliver til 3…”).

 • • Pjecen ”I form før fødslen” udleveres fortsat

 • • Til ugifte udleveres ”Vejledning til udfyldelse af omsorgs- og ansvarserklæring på Borger.dk”

 • • I kommuner med tilbud om graviditetsbesøg fra sundhedsplejersken orienteres der om dette, og den gravide udfylder oplysningsseddel til sundhedsplejerske.

 • • Alle gravide ”sårbarhedsscreenes” ved jordemoderkonsultationen jævnfør Region Nordjyllands og de hertil hørende kommuners interviewguide. Ved behov indkaldes til teamsamtale med sundhedsplejerske.

 • • Førstegangsgravide oplyses om Klar til Barn kurset.

 • • Tilbud om fødselsforberedelse til alle.

 • • Oversigt og link over pjecer på hjemmesiden.

 

Uge 21 (første- og flergangsfødende) – 20 minutter

Emner for samtalen:

Der følges op på tidligere samtale om kostvejledning, rygning, alkohol og motion (herunder eventuelt ekstra vejledning i bækkenbundstræning).

 

Fysiologiske forandringer

 • • Halsbrand: Anbefal små måltider og at den gravide undgår stærkt krydret, fed og røget mad.

 • • Kramper: Anbefal øget væskeindtag, da kramper kan skyldes dehydrering.

 • • Obstipation: Anbefal øget væskeindtag, motion og fiberholdig mad.

 • • Ødemer og varicer: Anbefal ikke-vægtbærende motion (f.eks. svømning), instruer i

 • • Venepumpeøvelser og anbefal evt. støttestrømper (ved varicer).

 • • Ved behov for medikamentel behandling henvises til egen læge eller apotek.

 

Psykologiske forandringer

 • • Opfølgning på den gravides forestillinger om fødsel, amning, barsel, familiedannelse og forældreroller. Den flergangsfødendes forestillinger drøftes på baggrund af tidligere erfaringer.

 • • Graviditeten er en periode fyldt med forandringer for de kommende forældre. Det er vigtigt at skabe plads til forskellighederne i parforholdet. Lige så vigtigt er det, at de kommende forældre er åbne for de forandringer, der sker, og dermed lærer nyt om sig selv til brug i det kommende forældreskab.

 • • Moderen udvikler – som led i den prænatale tilknytning – særligt i andet trimester indre billeder af sit barn.

 • • Faderen gennemgår en lignende proces, men forestillingerne handler oftere om aktiviteter med et større barn. De kommende fædre opfatter ofte graviditeten som uvirkelig indtil de har set barnet eller mærket barnet sparke.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Der tilbydes udvendig undersøgelse af uteri-størrelse og der lyttes hjertelyd. Brug undersøgelsen til at gøre den gravide opmærksom på de kropslige forandringer.

 • • Der tilbydes vejning.

 

Øvrige informationer/udlevering af pjecer

 • • Orientering om ambulant fødsel for flergangsfødende med ukompliceret forløb, herunder barselstilbud (der udleveres eventuelt pjece om lokalt barselstilbud).

 • • Mind den gravide om at overveje spørgsmålene om amning – som forefindes i forløbsplanen – til næste jordemoderbesøg.

 • • Henvises til sygehusets hjemmeside med link til pjecer (”Fødslen”, ”Smertelindring under fødsel”)

 • • ”Amning- en tryg start” samt ”Sygehus Thy-Mors’ Ammepolitik. Forældreudgaven”) udleveres.

 

Uge 29 (første- og flergangsfødende) – 20 minutter

Emner for samtalen:

Parrets trivsel

 • • Der spørges til parrets trivsel og oplevelse af graviditeten – både fysisk og psykisk.

Amning

 • • Der spørges ind til, om kvinden ønsker at amme og tages udgangspunkt i spørgsmålene i forløbsplanen, som den gravide har overvejet før konsultationen.

 • • Hvis den gravide ønsker at amme, tages der udgangspunkt i pjecen Amning en tryg start med fokus på de 4 hovedbudskaber

 • • 1. Tæt kontakt, hud mod hud,

 • • 2. Hyppig amning, mindst 8 gange i døgnet

 • • 3. God placering af mor og barn

 • • 4. Amning – en fælles forældreopgave.

 • • Hvis kvinden er uafklaret, forsøges årsagerne til dette afdækket.

 • • Hvis kvinden ikke ønsker at amme, bør jordemoderen sikre, at hun gør det på et velinformeret grundlag. (jævnfør ammepolitikken) Der oplyses om muligheden mælkestoppende medicin, men også muligheden for konservativ behandling.

 • • Flergangsfødende med tidligere komplicerede ammeforløb og gravide brystopererede tilbydes individuel ammesamtale med IBCLC uddannet jordemoder eller sygeplejerske. Den gravide udfylder henvisningssedlen, som lægges i mappen ”Ammesamtaler” på fødegangen, hvorefter den gravide indkaldes.

 

Efterfødselsplanen udfyldes og parret informeres om tilbud i forbindelse med henholdsvis barselsophold og ambulant fødsel.

 

OBS besøgstiderne.

 

Fysiske forhold

 • • Fysiske belastninger drøftes (eksempelvis plukveer). Kvinden vejledes i, hvad der er normalt og unormalt med henblik på at forebygge for tidlig fødsel. Hvis en fraværsmelding er aktuel henvises der til egen læge.

 • • Alle gravide spørges om fosterbevægelser og vejledes i at reagere ved mindre liv eller andre væsentlige forandringer.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostervækst, SF-mål og hjertelyd).

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix.

 • • Der tilbydes vejning.

 • • OBS: RhD negative gravide – er der kommet svar på type på barnet?

 

Uge 35 (førstegangsfødende) og uge 36 (flergangsfødende) – 20 minutter

Emner for samtalen:

 

Parrets trivsel

 • • Der spørges ind til parrets trivsel, herunder til eventuel udvikling siden sidst.

 

Fødsel

 • • Der spørges ind til parrets tanker og spørgsmål om den forestående fødsel. Tag udgangspunkt i den fødselsforberedende undervisning, som parret eventuelt har deltaget i. Ved behov kan der rådgives om forskellige forhold ved fødslen, herunder vejrtrækning, afspænding, fødslens stadier, smertehåndtering, fødsel i vand og de eventuelle indgreb, der kan ske under en fødsel. Eventuelle ønsker, bekymringer skrives ind under forventninger til fødsel i CCS

 

OBS:

Ved BMI ≥35 ses den gravide i Obstetrisk Ambulatorium i uge 36 med henblik på vægtskanning og fosterstilling.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostervækst, SF-mål og hjertelyd).

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix.

 • • Der tilbydes vejning.

 

Uge 37 (førstegangsfødende) – 20 minutter

Emner for samtalen:

Der tages udgangspunkt i kvindens forløbsplan, herunder følges der op på de tilbud, som det er aftalt, at kvinden deltager i.

 

Parrets trivsel

 • • Der spørges ind til parrets nuværende trivsel og tanker om fødslen, herunder eventuel udvikling siden sidst.

 

Efterfødselssamtale

 • • Der oplyses om, at der tilbydes efterfødselssamtaler på barselsgangen i dagene efter fødslen til førstegangsfødende. Ambulant fødende har mulighed for at tale fødslen igennem ved det ambulante besøg i forbindelse med PKU og hørescreening. Derudover kan fødende på Sygehus Thy Mors ønske samtale med fødejordemoderen ved at aflevere sedlen om efterfødselssamtale.

 

 

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostervækst og hjertelyd). Efter uge 36 er SF-måling ifølge Sundhedsstyrelsen mindre egnet pga. caputs placering i bækkenet. SF-mål kan dog bruges som supplement, hvis der er mistanke om for lille fostertilvækst.

 • • Vurdering af fosterstilling. Ved behov henvises til ULS og evt. vending (skal ske inden udgangen af uge 37).

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix.

 • • Der tilbydes vejning.

 

Yderligere information/udlevering af pjecer

 • • Informer om undersøgelser af den nyfødte, herunder K-vitamin-indgift efter fødslen samt PKU.

 • • Pjece: ”Høreundersøgelse af nyfødte” – link til sygehuset hjemmeside.

 • • Pjece ”Til forældre – Blodprøve fra nyfødte” (information om PKU)

 

Uge 39 (første- og flergangsfødende) – 20 minutter

Emner for samtalen:

Trivsel

 • • Der spørges ind til parrets generelle trivsel og om der er emner, de har behov for at drøfte.

 

Fødsel

 • • Der spørges ind til, om den gravide har uafklarede spørgsmål i forbindelse med fødslen.

 

Barsel

 • • Tag initiativ til en samtale om den allerførste tid med barnet, herunder den første amning.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostervækst og hjertelyd). Efter uge 36 er SF-måling ifølge Sundhedsstyrelsen mindre egnet pga. caputs placering i bækkenet. SF-mål kan dog bruges som supplement, hvis der er mistanke om for lille fostertilvækst.

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix.

 • • Der tilbydes vejning.

 

OBS I forhold til procedurer for p.p.med: Kvinder med alder ≥40 år, kvinder med BMI ≥35 og kvinder med GDM (ikke insulinkrævende) går til jordemoderkontrol i uge 39. Kvinden kontakter svangreambulatoriet efter uge 40+0 med henblik på tid i sv.amb senest uge 40+6 og tid til igangsættelse senest uge 41+0.

 

Uge 40-41 (første- og flergangsfødende) – 20 minutter

Kvinder med ukompliceret graviditet går til jordemoderkontrol mellem uge 40+4 til og med uge 41+2. Der tilbydes hindeløsning til flergangsfødende, ved GA 40+ og hvis forholdende er til det. Det skal dog afstemmes med fødegangen, om der er kapacitet nok til at modtage gravide, der har fået foretaget hindeløsning, hvis der skulle opstå behov herfor. Hvis ikke, skal hindeløsning ikke tilbydes

Ved grav.prolong scanning 41+3 tilbydes hindeløsning til både første- og flergangsfødende.

Kvinden kontakter svangreambulatoriet efter uge 41+0 og ses senest uge 41+5.

Emner for samtalen

Trivsel

 • • Der spørges ind til parrets generelle trivsel og om der er emner, de har behov for at drøfte.

 

Fødsel

 • • Der spørges til, om den gravide ar uafklarede spørgsmål i forbindelse med fødslen og det at have passeret terminsdatoen. Det understreges, at der stadig er stor sandsynlighed for, at kvinden føder spontant.

 • • Informer om grav.prolong-procedurer på sygehuset.

 • • Der henvises til grav.prolong-kontrol efter stedets procedurer.

 

Undersøgelser ved konsultationen

 • • Udvendig undersøgelse (fostertilvækst og hjertelyd). Efter uge 36 er SF-måling ifølge Sundhedsstyrelsen mindre egnet pga. caputs placering i bækkenet. SF-mål kan dog bruges som supplement, hvis der er mistanke om for lille fostertilvækst.

 • • Eventuel vaginal eksploration.

 • • Blodtryksmåling.

 • • U-stix.

 • • Der tilbydes vejning.

 

Efterfødselssamtale (tilbud til alle)

Kontakt efter fødslen

 • • Alle indlagte barselskvinder kontaktes af en jordemoder efter fødslen. Fødselsforløbet gennemgås og der gøres opmærksom på den udleverede seddel til brug ved evt. ønske om samtale med fødejordemoderen.

 • • Ambulant fødende tilbydes ovenstående ved PKU/hørescreening på 3. dagen.

 • • Der skal være særskilt opmærksomhed på fødende, som har været udsat for potentielt traumatiserende forløb, samt fødende, der giver udtryk for, at fødslen har været traumatisk.

 

Efterfødselssamtalens indhold

 • • Efterfødselssamtalens indhold fastlægges ud fra kvindens/parrets behov og ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • • Samtalen tager udgangspunkt i kvindens og hendes partners oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode. Jordemoderen kan bidrage til at nuancere kvindens/parrets opfattelse af forløbet, I løbet af samtalen afklares eventuelle spørgsmål i relation til selve fødejournalen.

 • • Der spørges til kvindens fysiske restitution og opfordres til bækkenbundstræning.

 • • Såfremt familien ønsker en yderligere uddybning eller forklaring af forløbet, kan den sættes i kontakt med relevante faggrupper.