Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG håndled os scaphoideum, obs. fraktur

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Os scaphoideum fraktur inden for 10 dage

  • • Der tages rtg. efter gældende protokol

  • • Radiolog vurderer røntgenbillederne

 

Fraktur

  • • Pt. sendes til Hjørring skade/modtagelse

 

Ingen fraktur – MR samme eller efterfølgende dag

(hvis der ikke er en radiolog til stede, kontaktes

patienten den efterfølgende dag mhp. svar på

undersøgelsen.

Hvis patienten ikke kan få foretaget MR en fredag,

sendes patienten til Hjørring skade/modtagelse til

gips anlæggelse. Medgives tid til MR.

 

  • • Pt. skal have udleveret et metalskema, som skal udfyldes i ventetiden

  • • MR-undersøgelse tilføjes på den eksisterende henvisning

  • • Pt. MR-skannes efter gældende protokol

  • • Radiolog vurderer billederne

  • • Hvis der ikke er fraktur, sendes pt. hjem med samme besked som andre skadepatienter

  • • Hvis der er fraktur, sendes patienten til Hjørring skade/modtagelse. Det er personalet på det aktuelle konventionelle rum, der har ansvar for at afslutte pt. og evt. videresende til Hjørring.

Standardoptagelser

Der tages altid håndled PA og Lat.

 

+ kippet billede af scaphoideum.

 

Hvis patienten tidligere er fotograferet og der ikke er fundet fraktur, skal der udelukkende tages et kippet billede. Dette vurderes mhp. evt. MR-scanning.

Positionering

1. PA-billede: Som PA håndledsoptagelse

 

2. Lat. Billede: Som lat. håndledsoptagelse

 

3. PA-billede: Håndfladen mod detektorpladen og fingrene drejet maximalt mod armens ulnare side. Røret kippe 20 grader caudocranielt.

 

Centrering

Centrer på os scaphoideum.

Billedkriterier

Projektionerne fremstiller sammenlagt os scaphoideums afgrænsning til omliggende knogler med fri ledspalte.

Husk højre/venstre markering.

 

PA-billede

Lat.billede

 

 

 

 

 

 

 

 

PA-billede (kip 20 grader)

 

Kip