Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejefaglige retningslinier for behandling med Xtandi (Enzalutamid)

Beskrivelse

Indikation

Første linie behandling til patienter med M-CRPC

Anden linie behandling til patienter med M-CRPC, der tidligere har fået kemoterapi, hvor der nu er manglende effekt.

Performancestatus 0-2.

 

Fremgangsmåde

Forud for opstart af behandlingen

Der skal foreligge blodprøver (prostatatal og levertal)

Gennemgang af patientens medicinliste for evt. interaktioner (bl.a. Wafarin (Marevan) og Omeprazol)

Patienten udspørges om alkoholvaner og evt. tilfælde af kramper.

Der måles blodtryk (noteres i Clinical under ABCDE-værdier).

Patienten informeres om medicinindtagelse: 4 kapsler af 40 mg dagligt (160 mg). Medicinen indtages på samme tidspunkt hver dag og på én gang. Skal sluges hele.

Opfølgning

Patienten møder hver 4. uge forudgået af prostatatal (max. 3 dage gamle) ved spl. Hvert 3. besøg bookes ved BP-læge. Husk levertal en gang årligt.

Er patienten i Marevanbehandling tilrådes måling af INR efter 2 og 4 ugers behandling hos egen læge.

Ved hvert besøg vurderes patienten mhp. virkning og evt. bivirkninger.

Stillingtagen til videre behandling vurderes hver gang ud fra patientens objektive tilstand og blodprøvesvar.

Behandlingsophør ved tegn på klinisk progression, billeddiagnostisk progression eller PSA-progression ved 2 målinger efter hinanden eller uacceptable bivirkninger.

Blodtryk måles ved hvert besøg (Noteres i Clinical ABCDE-værdier)

 

Bivirkninger

Træthed, hypertension, hovedpine, enkelte tilfælde af kramper.

 

Informationen til patienten

Der udleveres produktinformation

Informeres om virkning og bivirkninger samt indtagelse

Medicinen udleveres til 4 uger af gangen (112 stk.)

Medgives ny tid og informeres om kontrolforløb

 

Definition af begreber

Kasterationsresistens: Tre på hinanden stigende PSA målinger og S-testosteron. I kasterationsniveau (<1,7 nmol/l)

M-CRPC: Metastaserende kasterationsresistent cancer prostata

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der får Xtandi

Formål

Lindrende, livsforlængende behandling til patienter med prostatacancer.

Referencer

DUCG om prostatacancer

PRO medicin om Xtandi