Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epilepsi - Behandlingsinstruks

Fremgangsmåde

Der er ikke fundet afgørende forskelle i effekten af de forskellige antiepileptika.

Derfor er behandlingsforslag baseret på:

 • • Anfalds type

Hensyn til de epileptiske syndromer

 • • Bivirkningsprofil

 • • interaktioner

 • • Køn

 • • Alder

 • • Konkurrerende sygdomme

 • • Pris

 

Rekommanderet behandling

 

Anfalds type

Præparat

primært generaliserede tonisk klonisk anfald (PGTKS)

abcance

myoklonie

atoniske anfalde

Afhænger af effekten, pris og bivirkningsprofil

1. valg

 • • Valproat (ekskl. kvinder i fertile alder)

 • • Levetiracetam

 • • Lamotrigin (ikke til myoklonier)

 • • Topiramat

2. valg

 

 • • Clobazam (bivirkninger inkl. tolerance og afhængighed)

 • • Clonazepam (bivirkninger inkl. tolerance og afhængighed)

 • • Ethosuksymid (kun abcance epilepsi)

 • • Fenobarbital (bivirkninger)

 • • Perampanel

 • • Primidon (kun voksne, rige bivirkninger)

 • • Vigabatrin (kun infantile spasmer)

 • • Zonisamid (høj pris)

 • • Rufinamid (kun infantile spasmer)

Ikke rekommanderet

 • • Carbamazepin

 • • Oxcarbazepin

 • • Eslicarbazepin

 • • Fenytoin

 • • Gabapentin

 • • Oxcarbazepin

 • • Pregabalin

 

Anfalds type

Præparat

Fokale anfald

simple

komplekse

uden og med sekundær generalisering

Præparat afhænger af effekten, bivirkninger og prisen

1. valg

 • • Levetiracetam

 • • Zonisamid (høj pris)

 • • Carbamazepin (rige bivirkninger)

 • • Oxcarbazepin (høj pris)

2. valg

 • • Briviacetam

 • • Clobazam (bivirkninger)

 • • Eslicarbazepin (høj pris)

 • • Fenobarbital (rige bivirkninger)

 • • Gabapentin (lav effect)

 • • Lacosamid (høj pris)

 • • Lamotrigin (lav effect)

 • • Phenytoin (god effekt men rige bivirkninger derfor sjældent anbefales)

 • • Perampanel (høj pris)

 • • Pregabalin (lav effect)

 • • Rufinamid (kun infantile spasmer)

 • • Topiramat (bivirkninger)

 • • Valproat (bivirkninger)

 • • Vigabatrin (kun til infantile spasmer)

Ikke rekommanderet

 • • Ethosuksimid

 • • Primidon

 

Rekommanderet døgndoser (se link til optrapningsskema)

 

Præparat

Daglig dosis

Bemærkninger

Briviacetam BRIV

25 mg x 2 (100 mg x 2)

Bruges ikke sammen med

levetiracetam

Carbamazepin CBZ

400 mg x 2 (600 - 1600 mg/d)

Depotpræparat 2 x dagligt

Alm. præparat 3 x dagligt

Clobazam CLB

 

10 mg (10 - 40 mg/d)

Oftest til natten

Over 10 mg. dagligt delt til to eller tre doser

Clonazepam CLZ

0,5 mg x 3 (1 - 4 mg/d)

 

Eslicarbazepin ESL

400 mg x 1 (400- 1600 – 3200 mg/d)

Altid 1 x dagligt.

Helst til natten

Ethosuksimid ESM

250 mg x 3 (1000 - 1500 mg/d)

 

Fenobarbital PB

50 mg x 1 (50 - 100 mg/d)

Til natten

Fenytoin PHT

100 mg x 2( 200 - 400 mg/d)

To lige doser

Gabapentin GBP

300 mg x 3 (900 - 4800 mg/d)

Lige daglige doser

Lacosamid LCM

200 mg x 2 (200 - 400 mg/d)

 

Lamotrigin LTG

100 mg x 1(100 - 600 mg/d)

oftest 1 x dagligt

i højere dosis den anden dosis anbefales til middag

Levetiracetam LEV

500 mg x 2 (1000 - 3000 mg/d)

 

Oxcarbazepin OXC

450 mg x 2 (600 - 2100 mg/d)

 

Perampanel PER

2-12 mg/d

 

Pregabalin PG

150 mg x 2 (150 – 600 mg/d)

 

Primidon PRM

250 + 500 mg (750 – 1000 mg/d)

 

Rufinamid RUF

100 mg x 2 (200 - 400 mg, højst 3200 mg/d)

 

Stiripentol STP

250 mg

Dravet syndrom – supplerende til VPA og CLB

Sultriam STM

3-5 mg /kg/døgn i 2 dgl. dosis

( 5-10 mg/ kg/ døgn

Rolandisk epilepsi

Landau – Kleffner syndrom

Encephalopati med CSWS

Fokal epilepsi

Topiramat TPM

75 mg x 2 (150 – 600 mg/d)

 

Valproat VPA

1000 mg x 1(800 – 2000 mg/d)

Depotpræparat 1 x dagligt oftest til natten

Ikke depot, suppositorier, oral suspension deles til 2 lige dosis

Vigabatrin VGB

500 mg x 2 (1000 – 4000 mg/d)

 

Zonisamid ZNS

200 mg x 2 (300 – 600 mg/d)

 

 

Bivirkninger - general information

 

 • ➢ Oftest: svimmelhed, allergi, synsforstyrrelser, elektrolytforstyrrelser, vægtændring,

 • ➢ sedation, kognitive forstyrrelser, gastrointestinale bivirkninger, adfærdsforstyrrelser, hovedpine, osv.

 

 • ➢ Risiko for kognitive og adfærdsmæssige bivirkninger, kronisk hyponatræmi – især de enzyminducerende præparater: fenytoin, fenobarbital, primidon, carbamazepin, oxcarbamazepin

 

 • ➢ Risiko for kognitive og adfærdsmæssige forstyrrelser – vaplroat, topiramat og levetiracetam

 

 • ➢ Afhængighed/ tolerans (clonazepam, clobazam)

 

 • ➢ Irreversibel retinopati (vigabatrin)

 

 • ➢ For de enkelte præparater søg i lægemiddlets produktresume

 

 • ➢ De fleste antiepileptiske midler kan i for høj dosering give anledning til øget anfaldhyppighed!

 

Interaktioner

 • ➢ Husk interaktioner mellem gestagener og østrogener for Carbamazepin, Lamotrigin, Oxcarbazepin, Fenobarbital, Fenytoin og Topiramat og deres betydning til antikonception

 

 • ➢ Enzym inducerende præparater nedsætter virkning af Lamotrigin

 • ➢ Enzymhæmmende præparater øger virkning af Lamotrigin

 • ➢ Vimpat – i kombination med LTG, CBZ, OXC, PHT, RFN - dosis af disse AED skal reduceres med. ca. 25 %

 

Generisk substitution

 • ➢ Alle generika rekommanderes på det samme niveau som de originale præparater. Der bør måles serumkoncentrationer, i tilfælde stigende hyppighed af anfaldfrekvens eller bivirkninger efter substitution

 

 • ➢ I tilfælde af behandling med Lamotrigin i høj dosis hvor serum koncentration ligger over 30 mikromol/l anbefales ikke substitution. (Der skal søges tilskud hos lægemiddelstyrelsen)

Formål

At sikre en standardiseret og effektiv behandling mod epilepsi

Referencer

Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monothepapy for epileptic seizures and syndromes

Desuden:

Adab N, Tudur Smith C, Vinten J, Williamson PR, Winterbottom JB. Common antiepileptic drugs in pregnancy in women with epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD004848. DOI: 10.1002/14651858.CD004848.

Ben-Menachem E, Biton V, Jatuzis D, Abou-Khalil B, Doty P and Rudd GD. Efficacy and Safety of Oral lacosamide as Adjunctive Therapy in Adults with Partial-Onset Seizures. Epilepsia 2007; 48(7):1308-17.

Beydoun A, D’Souza J, Hebert D and Doty P. Lacosamide: pharmacology, mechanisms of action and pooled efficacy and safety data in partial-onset seizures. Expert Rev. Neurother. 2009; 9(1):33-42.

Booth D, Evans DJ. Anticonvulsants for neonates with seizures. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD004218. DOI: 10.1002/14651858.CD004218.pub2.

Brodie MJ. Pregabalin as adjunctive therapy for partial seizures. Epilepsia 2004; 45: S19-27.

Castillo S, Schmidt DB, White S. Oxcarbazepine add-on for drug-resistant partial epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 3. Art. No.: CD002028. DOI: 10.1002/14651858.CD002028.

Chadwick DW, Marson AG. Zonisamide add-on for drug-resistant partial epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD001416. DOI: 10.1002/14651858.CD001416.pub2.

Chaisewikul R, Privitera MD, Hutton JL, Marson AG. Levetiracetam add-on for drug-resistant localization related (partial) epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 1. Art. No.: CD001901. DOI: 10.1002/14651858.CD001901.

Gamble CL, Williamson PR, Marson AG. Lamotrigine versus carbamazepine monotherapy for epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001031. DOI: 10.1002/14651858.CD001031.pub2.

Halasz P, Kalviainen R, Mazurkiewicz-Beldzinska M, Rosenow F, Doty P and Sullivan T. Lacosamide: efficacy and safety as oral adjunctive therapy in adults with partial seizures. Epilepsia 2006;47(supl 4):3 (abstract)

Jette NJ, Marson AG, Hutton JL. Topiramate add-on for drug-resistant partial epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD001417. DOI: 10.1002/14651858.CD001417.

Lindberger M, Alenius M, Frisen L, Johannessen SI, Larsson S, Malmgren K, Tomson T. Gabapentin versus vigabatrin as first add-on for patients with partial seizures that failed to respond to monotherapy: a randomized, double-blind, dose titration study. GREAT Study Investigators Group. Gabapentin in Refractory Epilepsy Add-on Treatment. Epilepsia. 2000 Oct; 41 (10): 1289-95

Lozsadi D, Bate L, Hutton JL, Marson AG. Pregabalin add-on for drug-resistant partial epilepsy. (Protocol) The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005612. DOI: 10.1002/14651858.CD005612.

Marson AG, Kadir ZA, Hutton JL, Chadwick DW. Gabapentin add-on for drug-resistant partial epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 1999 Issue 1 Art. No.: CD001415. DOI: 10.1002/14651858.CD001415

Marson AG, Williamson PR, Hutton JL, Clough HE, Chadwick DW. Carbamazepine versus valproate monotherapy for epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2000 Issue 3 Art. No.: CD001030. DOI: 10.1002/14651858.CD001030

Mattson RH et al. Comparison of Carbamazepine, Phenobarbital, Phenytoin, and Primidone in Partial and Secondarily Generalized Tonic-Clonic Seizures. N Engl J Med 1985; 313: 145-51

Mikkelsen B, Berggreen P, Joensen P, Kristensen O, Kohler O, Mikkelsen BO. Clonazepam (Rivotril) and carbamazepine (Tegretol) in psychomotor epilepsy: a randomized multicenter trial. Epilepsia. 1981 Aug; 22 (4): 415-20.

Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003615. DOI: 10.1002/14651858.CD003615.pub2.

Pereira J, Marson AG, Hutton JL. Tiagabine add-on for drug-resistant partial epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD001908. DOI: 10.1002/14651858.CD001908.

Posner EB, Mohamed K, Marson AG. Ethosuximide, sodium valproate or lamotrigine for absence seizures in children and adolescents. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD003032. DOI: 10.1002/14651858.CD003032.pub2.

Ramaratnam S, Marson AG, Baker GA. Lamotrigine add-on for drug-resistant partial epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD001909. DOI: 10.1002/14651858.CD001909.

Taylor S, Tudur Smith C, Williamson PR, Marson AG. Phenobarbitone versus phenytoin monotherapy for partial onset seizures and generalized onset tonic-clonic seizures. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD002217. DOI: 10.1002/14651858.CD002217.

Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin versus valproate monotherapy for partial onset seizures and generalized tonic-clonic seizures. The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2001 Issue 4. Art. No.: CD001769. DOI: 10.1002/14651858.CD001769.

Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE, Williamson PR. Carbamazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD001911. DOI: 10.1002/14651858.CD001911.

Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Carbamazepine versus phenobarbitone monotherapy for epilepsy. The Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2003 Issue 1. Art. No.: CD001904. DOI: 10.1002/14651858.CD001904.