Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejefaglige retningslinier for behandling med Zytiga (Abiraterone)

Beskrivelse

Indikation

Første linie behandling til patienter med M-CRPC

Anden linie behandling til patienter med M-CRPC, der tidligere har fået kemoterapi, hvor der nu er manglende effekt

Performancestatus 0-2

 

Forud for opstart af behandlingen

Der skal foreligge blodprøver (prostatatal og levertal)

Gennemgang af patientens medicinliste for evt. interaktioner (Codein, Oxycodon og Tramadol – da Abiraterone kan hæmme effekten af det smertestillende. Metroprolol og Propanolol – effekten af disse præparater kan forstærkes, og det kan være nødvendigt at halvere dosis

Der måles blodtryk og vægt (registreres i NordEPJ).

Patienten informeres om medicinindtagelse: 2 tabletter af 500 mg dagligt (1000 mg). Medicinen indtages på samme tidspunkt hver dag og på én gang på fastende mave (2 timer før). Skal sluges hele og kun med vand. Ingen indtagelse af mad og væske op til 1 time efter

Patienten opstartes i tablet Prednisolon 10 mg dagligt (der laves recept)

 

Opfølgning

  • De første 12 uger kontrolleres patienten hver anden uge med blodprøver.

  • Almentilstand og evt. bivirkninger vurderes ved hver konsultation.

  • BT/puls måles ved de kontroller, hvor patienten har fremmøde i ambulatoriet.

  • Vægt: Patienten skal veje sig hjemmefra ugentligt og notere dette i hæftet, der medbringes til hver konsultation.

 

Oversigt over forløbet

2 uger efter opstart: S3 fremmøde – bl.pr: ALAT + kalium

4 uger efter opstart: S3 fremmøde – bl.pr: ALAT + prostatatal

6 uger efter opstart: S3 TLF – bl.pr: ALAT + kalium

8 uger efter opstart: S3 fremmøde - bl.pr: ALAT + prostatatal

10 uger efter opstart: S3 TLF – bl.pr: ALAT + kalium

12 uger efter opstart: BP-team – bl.pr: ALAT + prostatatal

 

Herefter hver 4. uge hos S3 m. ALAT + prostatatal + BT + vægt. Hver 12. uge hos læge.

 

Levertal kontrolleres en gang årligt.

 

Behandlingsophør ved tegn på klinisk progression, billeddiagnostisk progression, PSA-progression (>25% stigning, dvs. der skal være to målinger med PSA-forhøjelse, sammenlignet med nadir ved Zytiga behandling) eller uacceptable bivirkninger.

 

Ved ALAT-forhøjelse. 5 gang normalværdi (ULN) pauseres behandlingen indtil ALAT er i normal niveau. Herefter kan behandlingen genoptages i halv dosis (500 mg). Ved fornyet forhøjelse af ALAT stoppes behandlingen.

Ved ALAT-forhøjelse >20 gang normalværdi (ULN) seponeres behandlingen og bør ikke genoptages.

 

Bivirkninger

Perifere ødemer, hypertension, hypokaliæmi og urinvejsinfektioner.

 

Information til patienten

Der udleveres produktinformation.

Informeres om virkning og bivirkninger samt indtagelse

Medicinen udleveres til 4 uger af gangen (56 stk.) samt information om Prednisolon.

Informeres om kontrolforløb.

 

Definition af begreber

Kasterationsresistens: Tre på hinanden stigende PSA målinger og S-testosteron. I kasterationsniveau (<1,7 nmol/l)

M-CRPC : Metastaserende kasterations resistent cancer prostata

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der får Zytiga

Formål

Lindrende, livsforlængende behandling til patienter med prostatacancer.

 

Referencer

DUCG om prostatacancer

PRO medicin om Zytiga