Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

DC-konvertering

Beskrivelse

Indikation

Patienter med atrieflagren/-flimmer eller anden takykardi, som skønnes at kunne konverteres til, samt fastholdes i sinusrytme.

Forudsætninger

 • • AFLI/AFLA, opstået inden for 48 timer, konverteres uden forudgående Marevan-behandling.

Såfremt patienten er i Marevan-behandling:

 • • INR skal i de sidste tre uger have været ≥2,0. På selve dagen skal INR ligge i området fra 2-4.

Såfremt patienten de sidste 3-4 uger har fået Pradaxa®-behandling, er INR ikke relevant.

 • • Serum-kalium skal ligge i normalområdet.

 • • Patienten skal være fastende og tørstende (seks timer). Må dog indtage klare væsker indtil 2 timer før.

 • • Der skal efter DC-konverteringen udarbejdes en plan for den efterfølgende antiarytmiske behandling.

 • • Udfyldt anæstesijournal og samtykkeerklæring skal foreligge.

Bestilling

 • • Ved elektiv DC-konvertering får vi en liste fra medicinsk sekretær, hver fredag, med næste uges program

 • • Ved akut DC-konvertering aftales forløbet mellem medicinsk bagvagt og vagthavende anæstesilæge.

Klargøring

 • • Stuen klargøres med ventilationssæt, iltkateter, og defibrillator

 • • Patienten modtages I Opvågningen, identificeres og orienteres om, hvad der skal ske.

 • • Patienten spørges, om han/hun er fastende og om evt. tandprotese/-status.

 • • Han/hun skal have et velfungerende drop (der anvendes dropsæt med ensrettet ventil), hvori der løber saltvand.

 • • Patienten monitoreres med blodtryk, hjerteovervågning samt saturationsmåler.

 • • Værdierne noteres på anæstesiskemaet.

 • • Det vurderes, om patienten skal raseres, der hvor padsene skal sidde (posteriort/anteriort).

 • • Hvis patienten har diabetes, måles der et blodsukker.

Procedure

 • • Medicinsk bagvagt påsætter DC-konverteringspadsene posteriort/anteriort, som vist på pads-indpakningen.

 • • Anæstesisygeplejersken og/eller -læge klargør patienten.

 • • Der skal være ro på stuen, men der kan evt. være stille musik på CD-afspilleren, hvis patienten ønsker dette.

 • • Når anæstesipersonalet erklærer patienten for bedøvet, kan der foretages DC-konvertering. Det er medicinsk bagvagts opgave at betjene defibrillatoren.

Behandling

I Opvågningen anvendes Zoll MS biphasic defibrillator. Da der anvendes bifasisk stød, er det muligt at konvertere ved lavere energier. Der startes vanligvis med 120 J. Ved manglende konvertering forsøges igen med 150 J og senere 200 J.
DC konvertering kan gøres med både et højere og et lavere energi niveau en 120 joule bifasisk ved langvarig atrieflimmer, stor patient og/eller tidligere konverteringsforsøg med behov for megen strømenergi. Ligeledes kan der ved mindre patienter, nodale arytmier eller eventuelt atrieflagren startes på lavere niveauer.

Der gives MAKSIMALT 3 x DC-stød.

Husk at synk.-knappen skal aktiveres før HVERT stød.

Efter konverteringen

 • • Patienten observeres som opvågningspatient i minimum en time, med særlig opmærksomhed på hjertearytmier. Værdierne dokumenteres på anæstesiskemaet.

 • • Er der stødt flere gange, skal lægen tage stilling til, om patienten skal blive I Opvågningen i en længere observationsperiode.

 • • Når patienten er vågen, må han/hun få noget at spise og drikke. Der tages EKG efter en time, hvis patienten er slået over i SR.

 • • Derefter kan patienten flyttes tilbage til stamafdelingen.

Reference

Ricar P et al. External cardioversion of atrial fibrillation: comparison of biphasic vs monophasic waveform shocks. Europace 2001; 3: 96-99.

www.cardio.dk. Dansk Cardiologisk Selskab – Behandlingsvejledning. Kap. 13.4. Kardiovertering af atrieflimren og flagren

Brugermanual Zoll MSeries defibrillator.