Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedsaftale om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

Beskrivelse

Kommunikationsformer:

Det tværsektorielle børneområde benytter følgende kommunikationsformer i følgende sammenhænge:

 

Kontakt til familieafdeling, sagsbehandler, PPR, terapeuter mv:

Sker via mail mellem aftalte centrale postkasser, fra disse fordeles meddelelserne til relevante medarbejdere.

 

Genoptræningsplanen:

Genoptræningsplan sendes som i dag jf. regler og vejledninger for genoptræninsplaner.

 

Hjemmesygeplejen:

Når der er tale om ren hjemmesygepleje fx skift at kateter, eller sårpleje, benyttes aftalerne for dette område (voksenområdet) hjemmepleje-sygehusstandarderne.

 

Sundhedsplejen:

Når det alene er sundhedsplejen, der skal kontaktes benyttes korrespondancemeddelelsen mellem ebreve og Novax

 

Underretninger:

Sendes som beskrevet på det enkelte kommuners hjemmeside.

 

Én postkasse til kontakt mellem partnerne ved brug af sikkermail:

 

Alle kommuner har postkasse til samarbejde med sygehuset. Denne postkasse skal omfatte al kommunikation, der ikke sendes til sundhedsplejen, hjemmesygeplejen, eller er omfattet af genoptræningsplanen. Liste over postkasser fremgår af regionens hjemmeside under ”kommunekontaktliste”.

 

Undtaget er Aalborg Kommune der har to postkasser. En til skole, PPR og en til Familie-og beskæftigelsesforvaltningen. Dette skyldes kommunes størrelse og den mængde post der skal videre distribueres.

 

Hospitalet har en postkasse på Regionshospital Nordjylland (Hjørring), Aalborg Universitetshospital samt en i børnepsykiatrien. Postkasserne i Aalborg og Hjørring omfatter både børneafdelingen og neonatalafdelingen.

 

Alle kommuner og regionen har en tunnelløsning, der medvirker, at alle mails sendt med mailadresse med tilknytning og kommunerne og regionen (med kommune endelse/region endelse) sendes sikkert mellem parterne.

 

Rammer for én postkasse:

Der sendes til den aftalte fælles postkasse.

 

Når kontakten er etableret og sagsbehandlingen er tæt og løbende kan der skrives mellem konkrete medarbejder.

De enkelte organisationer sikre at modtagne mails sendes videre til rette modtagere i egen organisation.

 

Der sendes ikke bekræftelsesmails på modtagelse af mail, men det er muligt at bede om en bekræftelsesmail. Hvis dette ønskes skal det fremgå af mailen.

 

Det aftales, at der tages kontakt lokalt mellem de enkelte parter, hvis aftalen ikke følges eller det opleves at der ikke er kendskab til aftalen.

 

Typer af kommunikation fagpersoner og fagområder:

Emneord kan hjælpe med at videre distribuere mail til den rette modtager.

 

Der er ikke aftalt faste emneord, som skal fremgå af mail, men denne liste kan bruge til inspiration.

 

Typer af kontakt mellem børneafdeling og kommuner som kan sendes til fællespostkassen.

 • • Ansøgninger: hjælpemidler, aflastning, støtteforanstaltninger mv.

 • • Ansøgninger om støtte – merudgift/tabt arbejdsfortjeneste/aflastning

 • • Mødeplanlægning og afholdelse: aftale dato, indkaldelse og referater.

 • • Netværksmøder (planlægning, afholdelse, referat)

 • • Henvisningsblanketter

 • • Anmodning og jounaloplysninger (rødt papir, samtykke)

 • • Anmodning om statusattest

 • • Udtalelser

 • • Sags overlevering

 • • Oplysninger om indlæggelser

 • • Epikriser / journaloplysninger

 • • Sygeplejestatus

 • • Undersøgelser / Afgørelse om udredning

 • • Kvittering for modtagelse af underretning

 • • Plan for forløb efter fødslen

 • • PPR-henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien (indeholdende rapport samt div. Bilag)

 • • Indkaldelse fra psykiatrien til netværksmøder / afslutning på psykiatrisk

 • • Epikrise / journaloplysninger fra psykiatrien

 

Eksempler på fagområder, der kan kontaktes via den fællespostkasse:

 • • Sekretariatet, administrationen eller visitation for børneområdet

 • • PPR

 • • Genoptræning

 • • Familierådgivning

 • • Skole

 • • Daginstitution

 • • Botilbud

 • • Høreområdet

 • • Synsområdet

 • • Tandplejeområdet

 • • Asylområdet

Målgruppe

Målgruppen omfatter samt ledere og medarbejdere som varetager opgaver, der reguleres af sundhedsaftalen på psykiatrien, det somatiske børneområde, herunder neonatalområdet. Fødselsområdet og sundhedsplejen er ikke en del af målgruppe, da dette område har egen aftale og understøttes af MedComs korrespondancemeddelelser samt fødselsanmeldelser.

Børnepsykiatrien er ikke en del af sundhedsaftalen om kommunikation på børneområdet, men bliver inddraget med henblik på at afklare om løsningen kan anvende i forhold til børnepsykiatrien.

 

Formål

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre en sikker kommunikation mellem partnerne.