Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urinretention efter urogynækologisk operation

Beskrivelse

Baggrund

Patienter, som er blevet opereret for prolaps og inkontinens, kan udvikle urinretention efter operationen. Retention over 1 L medfører risiko for detrusorskade.
 

Risikofaktorer
KAD øger risiko for cystit, postoperativ febrilia og re-kateterisation
Ødem eller hæmatom omkring urethra. Dertusorhæmning (reflektorisk) pga. smerter eller morfika. Præoperativ dårlig detrusorfunktion.

Symptomer

Smerter og/eller trykken over symfysen. (Kan være asymptomatisk) Konstant vandladningstrang, pollakisuri, frustrane vandladningsforsøg, drypinkontinens, postoperativ tachycardi
Residualurin over 150 ml.

 

Definition

Mangelfuld blæretømning med residualurin > 150ml efter spontan vandladning postoperativt.

 

Diagnose

Ultralyd eller SIK lige efter spontan vandladning.

 

Indikation for residualurinbestemmelse:

Postoperativt på alle patienter, som opereres i urogynækologisk regi.

Behandling af residualurin

 

Efter spontan vandladning
> 300 ml: triple-voiding og ny residualurinbestemmelse, SIK
< 300 ml: triple-voiding og ny residualurinbestemmelse efter 1-2 timer
Fortsat triple-voiding og SIK p.n. til residualurinmængde < 150 ml.
 

Ved fortsat residualurin efter 1 døgn: urin stiks og urin til D+R.
Ved positiv stiks eller bakteriuri > 104 startes relevant behandling.

 

KAD
Der anlægges kateter à demeure ved retention > 1
liter eller såfremt der opstår så megen irritation omkring urethra, at kateter foretrækkes frem for SIK.
 

Patienten kan sendes hjem efter oplæring i RIK med kontroltid efter 3-4 dage hos kontinenssygeplejerske.

Medgives kateter og RIK-skemaer.

RIK anvendes 3 - 6 gange dagligt.

Patienten skal udfylde RIK-skema (ladt og tømt urin – hver gang), og skal tage skemaet med ved næste besøg.

Definition af begreber

Urinretention postoperativt > 150 ml i blæren.

 

Formål

Ensartet relevant behandling af urinretention efter urogynækologiske operationer.