Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Flowklinik på Afsnit UK5, Regionshospital Nordjylland

Beskrivelse

Flowklinikken er et tilbud til almen praksis for en mere kvalificeret og målrettet udredning.

Fremgangsmåde

Inden hospitalsforløbet

DSAM vejledning følges.

Henvisning til flow- og residualurinbestemmelse i Flowklinikken via Nord-KAP

 

Patienten skal medbringe patientinformation og henvisning (kan printes fra sundged.dk/ praksisinformation - af Praktiserende læge).

Patienten kan møde uden tidsbestilling på hverdage kl. 10-14 på afsnit UK5, Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn.

Under hospitalsforløbet

Patienten møder op på afsnit UK5. Henvender sig hos sekretæren, som giver koordinerende sygeplejerske på afsnit UK5 besked. Henvisningen afleveres til sygeplejersken.

Det er vigtigt, at patienten møder med fyldt blære og naturlig vandladningstrang. Dette vil afkorte opholdet i ambulatoriet.

Sygeplejersken udfører flow, som skal være repræsentativ for patienten, og residualurinundersøgelse. Ved stor residualurin foretages doublevoiding (CV) og evt. tripplevoiding (TV). Svaret printes ud og medgives patienten, sammen med en vejledning i tolkning af dette. Patienten henvender sig hos egen læge medbringende flowkurve og tolkningen. Egen læge tager sig af videre undersøgelse og behandling.

Henvisningen gemmes i mappe indtil videre for at vurdere behovet og udnyttelsen af flowklinikken.

Formål

At vandladningsproblemer kan udredes i almen praksis.

At tilbyde flow- og residualurin bestemmelse for patienter i afdelingens optageområde.

Referencer

Nord-KAP’s praksisinformation

DSAM’s udredning og behandling af nedre urinveje