Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeplan til tonsillektomi-patient i ØNH Ambulatorium

Beskrivelse

Før patienten kommer på stuen

Sygeplejersken orienterer sig via henvisning om

• hvorfra patienten er henvist

barn eller voksen

• sygdomsforløb

• andre sygdomme

• behov for tolk og andre hensyn

Sekretæren modtager patienten og krydser af i bookplan.

Sygeplejersken orienterer sig i bookplan om, patienten er mødt.

 

Klargøring af ambulatoriestuen

Undersøgelsesbakke, blodtryksapparat, forundersøgelsespapirer inkl. pjece om tonsillektomi, information om patienthotellet

 

På stuen

Patienten tages ind ved opkald af for- og efternavn.

Sygeplejersken præsenterer sig med titel og navn.

Sygeplejersken oplyser om det forestående program for patienten.

Lægen præsenterer sig med titel og navn.

Patientidentifikation sker, når lægen kommer ind på stuen med papirerne. Patienten bedes oplyse sit fulde navn og CPR-nummer.

 

Lægen undersøger patienten, sygeplejersken udfylder Clinical.

Lægen informerer om behandlingsforløb, operationen, risici (f.eks. blødning og smerter, sikrer sig informeret samtykke) og laver recept på smertestillende medicin på receptserveren. Medicinen ordineres som selvadministration i medicinmodulet.

Patienter, der ikke skal tilbydes tonsillektomi med efterfølgende overnatning på patienthotel:

  • • Under 15 år; Svær astma; Søvnapnø; Diabetikere; Svær hjerte-lunge sygdom; Psykiatriske patienter; Patienter der efter lægefaglig vurdering ikke skønnes at kunne gennemføre forløbet, herunder er det et krav at patienten og ledsager taler og forstår dansk.

  • • Over 15 år der ikke kan have ledsagende pårørende under hele forløbet. Ledsageren skal være mindst 18 år og rask.

 

Sygeplejersken følger op med det praktiske, f.eks. at patienten skal tale med narkoselægen.

EMLA medgives til børn under 10 år samt instruks om påsætning af plastret.

Sygeplejersken måler blodtryk og puls og angiver højde og vægt på det præoperative skema.

Sygeplejersken udleverer og sikrer, at patienten har forstået den skriftlige vejledning. (Aftenbuffet på operationsdagen, overnatning og morgenmad er gratis for patient og ledsager).Dette dokumenteres i Clinical.

Sygeplejersken kontakter koordinatoren for at finde en operationstid til patienten.

Patienten medgives operationsdato på kontaktpersonskort og sekretæren sender operationsindkaldelse i e-boks eller via brev.

Sygeplejersken sender patienten ud i venteværelset.

 

Efter patienten har forladt stuen

Sygeplejersken skriver i bookplan, at patienten afventer narkoselægetilsyn.

Forundersøgelsessedlen ved koordinatoren udfyldes (patienthotel eller indlæggelse).

Sygeplejersken rydder op og spritter stuen af.

 

Sekretæren hjælper med evt. hjemtransport.

 

Koordinatoren afslutter patienten i bookplan, når patienten er tilset af narkoselægen og marker i bookplan at anæstesitilsyn er lavet.

 

Sidste hverdag før operation

Patient ringer ind for at få information om operationsdagen: Mødested og mødetidspunkt. (Der står beskrevet i indkaldelsesbrev hvordan og i hvilket tidsrum, dette skal gøres).

 

Operationsdagen

Patienten møder i opvågningen eller dagkirurgisk afsnit 7 sal

Modtages af en sygeplejerske, der orienterer om dagens forløb, udleverer operationstøj og anviser en seng.

 

Operation

Se dokumentet: Operation med én sygeplejerske på stuen i ØNH-regi

 

Efter operationen

Opvågning og observation i opvågningsafsnittet i min. 2-4 timer.

Tilses af anæstesilæge og udskrives til hvilestol.

Opvågningssygeplejerske orienterer stamafdeling om, hvilken medicin patienten har fået.

 

Medicinskema for postoperativ smertebehandling udfyldes af stamafdelingssygeplejerske i henhold til ordinationer i medicinmodulet.

 

Tilsyn ved operatøren efter endt observationstid på dagkirurgisk afsnit. Undersøger patienten for blødning/koagler. Lægen vurderer, om patienten kan flyttes til Patienthotellet.

 

Stamafdeling kontakter Patienthotellet og videregiver relevante oplysninger.

Har patienten ikke haft vandladning inden overflytning til Patienthotellet, meddeles dette hotelsygeplejersken telefonisk

 

Modtagelse af patienten på patienthotellet

Før patientens ankomst til Patienthotellet har hotelsygeplejersken stillet termokande med is, engangskrus, engangsske, opkastningsposer, kapsel, tungespatel og papir ind på værelset.

Før patientens ankomst har hotelsygeplejersken ligeledes anbragt en pakke med dropsæt, 1 forfyldt sprøjte med NaCl og 1 l NaCl samt et dropstativ på værelset

 

Hotelsygeplejersken modtager patienten og den pårørende.

Hotelsygeplejersken sikrer, at patienten har fået medicin med til opholdet på Patienthotellet. Medicinen er lagt ind i medicinmodulet som selvadministration. Medicinskemaet til 14 dages forbrug beholder patienten. Patienten har det med fra dagkirurgisk afsnit.

 

Det aftales med den pårørende/patienten, at der tages kontakt til hotelsygeplejersken, inden de skal sove, hvorefter hotelsygeplejersken går på værelset og tilser patienten.

Patienten skal have haft vandladning inden sengetid. Kan patienten ikke lade vandet, kontaktes vagthavende ØNH-forvagt via omstillingen (60000). Det videre forløb aftales med forvagten.

 

1. postoperative dag:

Patienten tilses umiddelbart efter kl. 7.00 og opfordres til at gå i restauranten for at spise morgenmad.

Efter morgenmaden tilser hotelsygeplejersken igen patienten.

Hotelsygeplejersken vurderer, om patienten er klar til at blive udskrevet.

Er patienten klar til udskrivelse fjernes venflon og patienten udskrives fra Patienthotellet om formiddagen inden kl.11.00

 

Vurderer hotelsygeplejersken, at patienten ikke er klar, (smerter, blødning, manglende kostindtagelse) kontaktes forvagten på øre-næse-hals-afdelingen, (88477 eller via omstillingen 60000) og evt. tilsyn i øre-næse-hals-ambulatoriet aftales.

 

Standardordination på postoperativ medicin på operationsdagen og som gives under opholdet på patienthotellet.

 

Smertestillende Tabl. Ibumetin 400mg 3 stk. må gives med 8 timers interval. Alternativt suppositorier Bonyl 500 mg. må gives med 12 timers interval.

 

Smertestillende Tabl. Pamol 500 mg 8 stk. 2 tabletter må gives med 6 timers interval. Alternativt suppositorier 500 mg 2 stk. med 6 timers interval.

 

Kvalmestillende Smeltetabl. Zofran 8 mg. Pn max 2 gange med 12 timers interval. Alternativt suppositorier 16 mg. max 1 gang.

 

Smertestillende Kapsel Mandolgin 50 mg. Pn max 4 gange med 6 timers interval. Alternativt suppositorier 100 mg max 4 gange med 6 timers interval.

Definition af begreber

ØNH = Øre,- næse,- halsafdelingen

EMLA = smertestillende plaster

(Systemet) Clinical = Elektronisk patientjournal (EPJ)

NaCl = NatriumKlorid

Bookplan = Elektronisk bookingsystem

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have lavet tonsillektomi på Øre,- næse,- halsafdelingen på Aalborg Universitetshospital

Formål

At sikre, at alle sygeplejersker har samme baggrund for at pleje denne gruppe patienter

At synliggøre for patientens team af læger og sygeplejersker hvilke aftaler, der er indgået i behandlingen af patienten.

At sikre at den medicinske sikkerhed er i orden