Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleje og behandling af patienter med ventrikelsonde inklusiv anlæggelse og seponering

 

Beskrivelse

Indikation for anlæggelse af en ventrikelsonde kan være:

aflastning af en ileus-tilstand præoperativt

aflastning af en ileus-tilstand postoperativt

konservativ behandling af en ileus-tilstand, hvor mave-tarmsystememet aflastes gennem ophentning af ventrikelindhold

andel i behandlingen af en blødning i mavetarmsystemet

Ventrikelsonden:

• findes i afdelingen i størrelse Ch 14 og Ch 16

• lavet af PVC / længde 125 cm

• røntgenfast

• efter 4 uger mister sonden sin blødhed og bør derefter skiftes eller efter behov

Ventrikelsonden kan være:

afklemt – og intermitterende tilsat sug med ophentning af aspirat

tilsluttet en pose, så ventrikelsekretet frit, men passivt, kan løbe ned i denne

tilsluttet sug – sugekraft på 30 mmHg

 

Patienter, der behandles med ventrikelsonde, har en øget risiko for at aspirere ventrikelindhold til lungerne. Dette kan føre til en aspirationspneumoni, der i sin yderste konsekvens kan have fatal udgang.

Sygeplejepersonalets kendskab til de løbende komplikationsrisici er et yderst vigtigt element, når det gælder observation og monitorering af patienter, der behandles med en ventrikelsonde.

 

Anlæggelse af ventrikelsonde

Find følgende frem:

usterile handsker (Nitril)

ventrikelsonde (altid den mindste af hensyn til patientens gener) . Hvis føderester eller blod i aspirat, vælges størrelse Ch 16

håndklæde eller anden afdækning

lidocaingel/ klorhexidin (installagel) 2 %

kapsel

fixeringsplaster

krus med vand og evt. sugerør

cellestof

60 ml sprøjte med studs samt lukkeprop

stetoskop

vaseline

vandfast tusch

svagt sug, aspiratglas og tilhørende slanger (obs. at sugeposen er fyldt med luft)

Forberedelse:

patienten informeres om indikation og procedure

sonden blødgøres ved, at sondens indpakningsmateriale åbnes i den ene ende og varmt vand fyldes i. Sonden står heri et par minutter

det kan være en fordel at være to til at udføre proceduren af hensyn til patienten

Fremgangsmåde:

patienten placeres i siddende stilling gerne, 90 grader

vask eller sprit hænder og tag handsker på

sonden udmåles fra øreflip til næsebor og fra næsebor til under venstre kurvatur. Marker på sonden med en vandfast tusch

håndklæde eller anden afdækning placeres på patientens bryst i tilfælde af, at patienten skulle kaste op

lad patienten få kapslen i hånden

spidsen af sonden smøres med lidocaingel 2 %

sonden føres ind i det næsebor, hvor patienten mener, der er mest plads

patientens hoved bøjes forover for at give mest mulig plads til sonden

når man har passeret det snævre område nasalt holdes en pause, og patienten opfordres til at drikke

under patientens synkebevægelser føres sonden ned i et jævnt tempo, til det afmålte sted er ud for næsefløjen

patientens respiration og tale observeres med henblik på forkert placering af sonden i svælg eller luftrør. Patienten gives mulighed for med cellestof at aftørre overskydende gel.

sonden fikseres

marker ud fra næsefløjen med den vandfaste tusch til fremtidig kontrol af rigtig placering

Ved manglende funktion af ventrikelsonden:

check. om suget fungerer

stetoskopisk kontrol af luft og ændringer af luftlyden i ventriklen: 20 ml luft kommes i sonden, samtidig med, at der lyttes under venstre kurvatur. Høres boblende lyde, er sonden placeret korrekt

skyl sonden med 20-50 ml fra vandhanen, såfremt man er sikker på, at sonden er i ventriklen

forsigtig manipulering af sondens placering

Observationer

Observation af patientens:

abdominalomfang – spændt, blød, aftagende, tiltagende

abdominale smerter – konstante, kolik, tiltagende, aftagende

flatus og afføring – tidspunkt, hyppighed, mængde og konsistens

aspiratet observeres for farve, lugt og konsistens, ændringer af mængde

ventrikel: græsgrønt – klart / farveløst – fnug af hvidligt / gyldenbrunt slim, brunt ved blod

duodenum: mere transparent – kan være iblandet galde i varierende farve fra let til mørk gylden/ gule eller brun/ grøn - fækulent

patientens næse renses evt. med en vatpind og efterses for tryksymptomer

patienten tilbydes at få munden skyllet og evt. børstet tænder

Medicin, væske og ernæring

patientens fortsatte medicinering ordineres – pausering, anden dispenseringsform osv.

væskeregnskab og væsketal efter ordination

daglig stillingtagen til og ordination af patientens ernæringsindtag ex.:

tørlagt

vandigt flydende

parenteral ernæring

ordination af i.v. væsker - minimum en gang dagligt til stuegang.

Seponering af ventrikelsonden

patienten informeres

vask hænder og anvend rene usterile handsker

patienten anbringes i siddende stilling – gerne 90 grader

anbring et håndklæde på brystet og giv patienten en kapsel

fikseringsplastret løsnes forsigtigt fra patientens hud

ventrikelsonden tages op med en sikker, glidende bevægelse

patienten opfordres til at pudse næse.

 

Formål

  • • at sikre, at personalet har viden om indikation for anlæggelse af ventrikelsonde

  • • at personalet har viden om hvilken observation, der er relevant hos patienten med ventrikelsonde

  • • at personalet har viden om anlæggelse, pleje og seponering af ventrikelsonde