Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diafragmaplastik, skopisk

 

Formål:

At opstramme patientens diafragma, som af flere årsager kan være blevet slap

Vigtige afsnit

Nøglepunkter

Lejring

Lungeleje

 

Som almindeligt 90° sideleje

Sidelejring med knækleje på stue 9

 

Huddesinfektion

 

H:\Torso thorax.jpg

 

 

Desinfektion af operationsfelt

Klorhexidinsprit 0,5% x 2

Afdækning

Proximalt: klavikel-niveau

Distalt: til navlen

Siderne: midtlinien for og bag, eller så langt ned som muligt.

 

Fremstilling

TV-OP´s sterile depot

Lungetårn med thorakoskopikassen

Kameraledning

Skoparm til skopisk mitralkirurgi

30° optik

Porte: xxs Alexis, Kii port x 1

Løstpakket endopincet

Løstpakket endo nåleholder

28 – thoraxdræn

Lang diatermi spids

Lang aneurismetang

 

Fælles sterile depot

Stort grundsæt

Diatermihåndtag

Hjertesug

 

 

 

I øvrigt på stuen

Prolenenet

Kamerapose

Drænkassette

Antidug

Blød filt

 

Marcain

 

20 ml sprøjte x 2 + rød og brun kanyle

Forlængerslange med 3-vejshane

 

 

 

 

 

 

Ellers kan optikholder lånes af A-OP

 

Spørg

Skab 11, mazeinstrumenter

Skab 11, mazeinstrumenter

 

 

 

 

 

Indhold i stort grundsæt

 

 

 

 

 

 

OBS forskellige størrelser

 

 

 

Til ”Amerikaner” med Premicon 0 sutur

 

Ordineres af anæstesien

 

Intercostalblokade

Suturer

 

Premicron 0, 2XHR26- dobbelt til amerikaner

Premicron 0

Hudclips

Prolene 0 lock

 

 

Evt til diafragma (er i skabet stue 9)

Dræn

 

Til Prolenenet

Forbindinger

 

 

Forbindinger på TV-OP

Revideret 19/5-2021