Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilkald til patienter fra eget hjem med blødning efter tonsillektomi - Actioncard

 

Modtager af opkald fra pårørende skal sikre

 • • Patientens data – navn og CPR

 • •  Tidspunkt for tonsillektomi

 • •  Er der aktiv blødning

 • •  Er patienten bevidsthedspåvirket (slapt)

 

Ved aktiv blødning og bevidsthedspåvirkning, eller betydelig aktiv blødning tilkaldes 112 af de pårørende

 

Hvem tilkaldes

ØNH- forvagt tilkaldes på kode: 88477 eller via informationen 60000

 

Når vagthavende ØNH-læge får meldt en patient med efterblødning, som skal på OP, tilkaldes:

 

På hverdage mellem klokken 08.00-15.00

Hvem

Kontakt telefonnummer

ØNH-forvagt

ØNH gangansvarlig sygeplejerske

88477 eller via informationen 60000

6 27 07

ØNH OP-ansvarlige læge

Se tavle på OP

Den tilstedeværende ØNH-anæstesilæge

6 17 00

Tilkalder ved behov:

 

ØNH-anæstesi sygeplejerske

Hvis patient skal på indlægges/på OP:

Bookingsekretær (OP-booking)

6 17 01

6 27 61

 

Efter klokken 15 samt weekend og helligdage

Hvem

Kontakt telefonnummer

ØNH-forvagt

 

Begge ØNH-OP sygeplejersker tilkaldes hjemmefra

88477 eller via informationen 60000

 

Se telefonliste og vagtplan

 

 

Vagthavende anæstesilæge (gas-vagt)

6 19 49

Tilkalder ved behov:

 

Vagthavende anæstesi-bagvagt (koordinerende tlf.)

6 19 00

H-anæstesisygeplejersken

Via Omstillingen - se telefonliste og vagtplan

 

Til alle gives følgende oplysninger:

 • •  Patientens alder

 • •  Om der er aktiv blødning

 • •  Bevidsthedspåvirkning

 • •  Hvor de skal møde op

 

Hvor foregår behandlingen

 

Øverst på formularen

Klokken 8 – 15 på hverdage

 • •  Patienten modtages på Akutstuen i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Ambulatorium

 • •  ØNH-OP gangansvarlig sygeplejerske adviseres om eventuelt behov for stue på ØNH-OP

 

 

Efter klokken 15 samt weekend og helligdage

 • • Patienten køres til Skadestuen

 • •  ØNH-OP sygeplejerske 1 tager tons-efterblødningskassen (findes i apparaturrummet på OP) og går i skadestuen

 • •  ØNH-OP sygeplejerske 2 gør klar på ØNH-OP

 • •  ØNH-anæstesisygeplejersken møder på ØNH-OP med mindre hun får anden melding

 • •  Patienten vil efter modtagelsen i Skadestuen blive ledsaget til ØNH-OP af ØNH-vagthavende,

anæstesi bagvagt og evt. O-anæstesisygeplejersken

 • •  ØNH-OP og ØNH-anæstesi melder klar, når man kan modtage patienten

 • •  Portør og seng bestilles via portørmodulet (bestilles som haster)

 

OBS: Hvis patienten afventer, at OP-stue bliver klar, vurderer ØNH-vagthavende og anæstesilæge i

samråd, hvem der skal observere patienten og hvor.

 

 

Formål

At koordinere forløbet og sikre patientsikkerheden omkring patient med blødning efter tonsillektomi i eget hjem.

 

Definition af begreber

Efterblødning: Så snart der observeres en blødning fra patientens mund efter tonsillektomi, defineres det som en efterblødning, og denne instruks træder i kraft.

OP: Operation/operationsgang

Tons: Tonsillektomi.

ØNH: Øre-, Næse-, Halskirurgisk

 

Behandling af reblødning efter tonsillektomi

Se lægefagligt dokument Behandling af reblødning efter tonsillektomi

 

 

Dok. revideret 22.11.2022