Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for patienter henvist med cervical dysplasi (ASCUS, LSIL, HSIL)

 

 

 

 

Patientforløb for patienter henvist med cervical dysplasi

(ASCUS – LSIL – HSIL)

 

OBS: patientkategorien er omfattet af behandlingsgaranti på 1 måned

(fra modtaget henvisning til konisation (hvis der er indikation for dette))

 

 

Forløb

 

Max. Forløbs-uge

 

 

Tids-horisont

 

 

Ansvarlig

 

Aktiviteter

 

 

 

Før

kontakt

 

 

1. uge

 

Dag 1

 

Sekr. + visitator

 

 

Henvisningen modtages og visiteres

 

Dag 1 - 2

 

Sekretær

 

Patienten tilsendes (digital post):

 • tid til kolposcopi i Gyn.Amb. (Frh. eller Hjørring – prioritering i fht. patienten bopæl under forudsætning af, at tidsfristen kan overholdes, hvis ikke, da først ledige tid)

 • lovpligtig patientinformation (rettigheder mv)

 • patientinformationen ”Kikkertundersøgelse for celleforandringer på livmoderhalsen (Kolposcopi)”

 • spørgeskema mhp jr.oplysninger

 • relevant bilag i fht. udredningsretten og behandlingsgarantien (dysplasi er på listen over sygdomme, hvor behandling bør tilbydes indenfor 1 måned)

Enkelte ptt. har ikke mulighed for at printe spørgeskemaet ud derhjemme. Da udleveres skemaet ved ankomst til gyn.amb.

 

 

Første kontakt

 

 

1. uge

 

Dag 2 - 7

 

Sygepl. og

kontaktlæge

 

I Gyn.amb. (Frh. eller Hjørring – prioritering i fht. patienten bopæl under forudsætning af, at tidsfristen kan overholdes)

Kolposcopi + cytologi + evt. HPV + evt. biopsitagning (alle prøver sendes til PAI, Hjørring, der videresender cytologier til processering i Ålborg. Cytologierne sendes retur til PAI, Hjørring mhp undersøgelse.) + forberedelse mhp konisation:

 • Information om dagens undersøgelse/indgreb

 • Information om hele forløbet (tidshorisont)

 • Forberedelse til konisation:

 • • Stillingtagen til lokalanæstesi eller GA (kun ved indikation)

 • • Patientinformation – mdtl. + udlevering af skr. pt.information: ”Celleforandringer i livmoderhalsen” udgivet af Kræftens Bekæmpelse.

 • • Kun ved indikation for GA: Nødvendige oplysninger mhp anæstesitilsyn indhentes (incl. st.p og st.c.)

 • • Pt’s tlf.nr. noteres i CSC, så det er let, hvis de skal ringes op.

 

 

Koordinering og planlægning

 

1. – 3. uge

 

Max 14 arbejdsdage efter kolposcopi

 

 

Sekretær

 

PAI-svar modtages og lægges til kontaktlægen (når CSC er sat op til det, da kommer det på kontaktlægens ”Opgaveliste”).

Hvis kontaktlægen ikke er på arbejde indenfor de næste 2 dage, da lægges svaret i ”AKUT-kassen”, der tømmes dagligt.

 

1. - 3. uge

 

Max 2 arbejdsdage

efter modtagelse af PAI-svar

 

 

Kontaktlæge + sekretær

 

Stillingtagen til behandling/opfølgning Prækankroser i cervix/baggrund og behandling

Skal patienten koniseres udfylder lægen operationsmeldeskemaet (papir) samt booker tid til conisatio.

Brev til patienten – Standardbreve (Bilag 1 og Bilag 2)

 • normal = afsluttes til screeningsprogram,

 • kontrol v. el.,

 • kontrol i gyn.amb. (tid medsendes)

- tid til conisation + informationspjecen ”Keglesnitoperation for celleforandringer på livmoderhalsen i lokal bedøvelse (Konisation)”. Hvis det ikke kan nås med indkaldelse via brev, da indkaldes pt. telefonisk og opfordres til at læse pjecen på vores hjemmeside.

 

 

Behandling

 

 

3. – 5. uge

 

Inden dag 30.

 

Sygepl. + kontaktlæge

 

Èndagskirurgisk indgreb (incl. evt. anestesitilsyn):

Primært behandlingssted: Frederikshavn.

Ved mgl. mulighed for overholdelse af tidsfristen (ex. ferie-perioder): Hjørring.

El-nål konus eller Loop konus

Patienten informeres om kontrolforløb/opfølgning Prækankroser i cervix/baggrund og behandling

 

 

Opfølgning

 

 

5. – 7. uge

 

Inden 2 kalenderuger

 

Kontaktlæge + sekretær

 

 

PAI-svar vurderes + brevsvar til patienten – Standardbreve (Bilag 1 og Bilag 2)