Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for patienter henvist med cervikal dysplasi (ASCUS, LSIL, HSIL)

 

Formål

Formålet med forløbsbeskrivelsen er at sikre en hensigtsmæssig og ensartet tilrettelæggelse af patientforløbet for patienter henvist med cervical dysplasi (ASCUS – LSIL – HSIL) mhp. overholdelse af behandlingsgarantien på 1 måned.

 

 

 

 

Patientforløb for patienter henvist med cervikal dysplasi

(ASCUS – LSIL – HSIL)

 

OBS: Patientkategorien er omfattet af behandlingsgaranti på 1 måned

(fra modtaget henvisning til konisation (hvis der er indikation for dette)

 

 

Forløb

 

Max. Forløbs-uge

 

 

Tids-

horisont

 

 

Ansvarlig

 

Aktiviteter

 

 

 

Før

kontakt

 

 

1. uge

 

Dag 1

 

Sekr. + visitator

 

 

Henvisningen modtages og visiteres

 

Dag 1 - 2

 

Sekretær

 

Patienten tilsendes (digital post):

 • tid til kolposkopi i Ambulatorium for Kvindesygdomme

 • lovpligtig patientinformation (rettigheder mv.)

 • patientinformationen ”Kikkertundersøgelse for celleforandringer på livmoderhalsen (Kolposkopi)”

 • spørgeskema mhp. journaloplysninger

 • relevante bilag ifht. udredningsretten og behandlingsgarantien (dysplasi er på listen over sygdomme, hvor behandling bør tilbydes inden for 1 måned).

Enkelte patienter har ikke mulighed for at printe spørgeskemaet ud derhjemme. Da udleveres skemaet ved ankomst til Ambulatorium for Kvindesygdomme.

 

 

Første kontakt

 

 

1. uge

 

Dag 2 - 7

 

Behandlingsansvalig læge

eller

sygeplejerske med specialfunktion

 

I Ambulatorium for Kvindesygdomme:

Kolposkopi + cytologi + evt. HPV + evt. biopsitagning (alle prøver sendes til PAI, Hjørring, der videresender cytologier til processering i Aalborg. Cytologierne sendes retur til PAI, Hjørring mhp. undersøgelse.) + forberedelse mhp. konisation:

 • Information om dagens undersøgelse/indgreb

 • Information om hele forløbet (tidshorisont)

 • Forberedelse til konisation:

 • • Stillingtagen til lokalanæstesi eller GA (kun ved indikation)

 • • Patientinformation – mundtlig + udlevering af skriftlig patientinformation: ”Celleforandringer på livmoderhalsen” udgivet af Kræftens Bekæmpelse.

 • • Kun ved indikation for GA: Nødvendige oplysninger mhp. anæstesitilsyn indhentes (inkl. st.p. og st.c.)

 • • Patientens tlf.nr. noteres i EPJ, så det er let, hvis patienten skal ringes op.

 

 

Koordinering og planlægning

 

1. – 3. uge

 

Max. 14 arbejdsdage efter kolposkopi

 

 

Sekretær

 

PAI-svar modtages og lægges til behandlingsansvarlige læges opgaveliste.

Hvis den behandlingsansvarlige læge ikke er på arbejde inden for de næste 2 dage, da lægges svaret på anden læges opgaveliste.

 

1. - 3. uge

 

Max. 2 arbejdsdage

efter modtagelse af PAI-svar

 

 

Den behandlingsansvarlige læge + sekretær

 

Stillingtagen til behandling/opfølgning: Conisatio (keglesnit) (rn.dk)

Skal patienten koniseres, udfylder lægen operationsmeldeskemaet (papir) samt booker tid til conisatio.

Brev til patienten – Standardbreve (Bilag 1 og Bilag 2)

 • normal = afsluttes til screeningsprogram,

 • kontrol ved egen læge

 • kontrol i Ambulatorium for Kvindesygdomme (tid medsendes)

- tid til konisation + informationspjecen ”Keglesnitoperation for celleforandringer på livmoderhalsen i lokal bedøvelse (Konisation)”. Hvis det ikke kan nås med indkaldelse via brev, da indkaldes patienten telefonisk og opfordres til at læse pjecen på vores hjemmeside.

 

 

Behandling

 

 

3. – 5. uge

 

Inden dag 30.

 

Sygepl. + behandlingsansvarlige læge

 

Èndagskirurgisk indgreb (inkl. evt. anæstesitilsyn):

Conisatio (keglesnit) (rn.dk).

Patienten informeres om kontrolforløb/opfølgning https://pri.rn.dk/Sider/19608.aspx

 

 

Opfølgning

 

 

5. – 7. uge

 

Inden 2 kalenderuger

 

Behandlingsansvarlige læge + sekretær

 

 

PAI-svar vurderes + brevsvar til patienten – Standardbreve (Bilag 1 og Bilag 2). https://pri.rn.dk/Sider/19608.aspx