Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modermælk eller sukkervand som smerteprofylakse til nyfødte, RHN

Beskrivelse

Baggrund

Undersøgelser viser, at børn har større følsomhed for smerte end voksne. Sammenlignet med voksne er nyfødte børns mængde af smertereceptorer højere og endorfinsekretionen er mindre. Dermed har nyfødte børn en større følsomhed for smerter end voksne. Nyfødte viser dog svagere reaktion på stimuli, hvilket kan betyde, at deres smerter ofte bagatelliseres og deres behov for smertelindring negligeres.

Det nyfødte barn er i relation til bl.a. tolkning af smerter overladt til sundhedspersonalets/

omsorgspersonens overvejelser. Ved tvivl bør tvivlen komme barnet til gode.

 

Virkning

Virkningsmekanismen ved amning/modermælk er endnu ikke helt afklaret. Man arbejder med en hypotese om, at forskellige komponenter i modermælk som bl.a. lactose og melatonin samt nærvær af omsorgsperson (mor) har en smertelindrende effekt.

Virkningsmekanismen ved sukkervand er heller ikke klar, dog er det almindelig antagelse at den søde smag aktiverer det endogene opoide system via receptorer på tungen. Sukker virker smertestillende med kort latens.

Den optimale virkning er efter 2 minutter og virker i op til 4 minutter.

 

Fremstilling af sukkervand

 

Afdeling 504: Hovedkøkkenet leverer hver dag 2 flasker a 50 ml 25 % sukkeropløsning.

 

Børne- og unge afsnit: Hovedkøkkenet leverer hver dag 2 flasker a 50 ml 25 % sukkeropløsning.

 

FØ: Henter sukker vand i mælkekøkkenet på afdeling

Metode ved smertelindring

 

Metoden har klinisk dokumenteret effekt ved anvendelse hos nyfødte i perioden indtil 28 dage efter fulde 40 gestationsuger.

Metoden kan dog anvendes til børn indtil 3 måneder efter terminsdatoen.

 

HUSK: Hvis der ved blodprøvetagning skal tages andre analyser end blodsukker, skal blodsukkermålingen altid tages som den første.

 

VIGTIGT: Modermælk er det naturlige førstevalg ved behov for smertelindring. Kun når dette ikke er muligt tilbydes sukkervand.

 

Amning

Som smertelindring anbefales til mature nyfødte og til præmature når amningen er etableret og barnet kan sutte koncentreret.

 

Enkelte undersøgelser viser, at amning har større effekt end sukkervand. Der er ikke påvist større smertelindrende effekt ved udmalket modermælk frem for sukkervand.

 

Barnet bør lægges til ved brystet før den smerteudløsende procedure og ammes så vidt muligt under hele forløbet.

 

Sukkervand

Sukkervand dryppes på tungespidsen over 30 – 60 sekunder inden den smerteudløsende procedure, hvor barnet sutter sukkervandet i sig eventuelt via narresut. Ved stimulation af sutterefleksen understøttes den beroligende og stressdæmpende effekt.

 

Dosis:

Præmature: Fra ca. 32. gestationsuge gives 1 – 2 ml sukkervand 25% (afhængig af alder, vægt og modenhed)

Kontraindiceret ved NEC (Nekrotiserende EnteroColitis), hvor børnene slet ikke må få noget pr. os.

Mature: 2 ml sukkervand 25%

 

Indgiften kan evt. gentages ved længerevarende procedurer.

 

Effekten

Kan måles ved kortere varighed af gråd, upåvirket hjertefrekvens og reduceret/ingen ”smertemimik”.

 

Definition af begreber

Invasive procedurer: f.eks. hælpunktur, venepunktur, injektion, anlæggelse af venflon/neoflon, lumbalpunktur, blærepunktur m.v.

Smertevoldende procedurer: f.eks. sondenedlæggelse, kateterisation, fjernelse af plaster, øjendrypning, scanning ved hofteluksation m.v.

Modermælk = amning.

Sukkervand: 25% sukkeropløsning (fremstilling – se senere).

 

Målgruppe – modtagelse

Alt klinisk personale, der udfører procedurer hos det nyfødte barn. Læger, jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere og studerende.

 

Formål

At forebygge og reducere nyfødte børns smerteoplevelse under mindre invasive og/eller smertevoldende procedurer ved hjælp af modermælk eller sukkervand.

 

Referencer

”Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn” fra www.kliniskeretningslinjer.dk

 

Pjecen ”Børn med smerter” udgivet af S.I.G. Neonatalsygepleje