Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elektroniske kursusansøgninger – incl. AMR/TR-kurser

Beskrivelse

Se vejledning mm. på Regions Nordjyllands Hjemmeside under:

Kursus- og Tjenesterejser

Den elektroniske kursusansøgning bruges primært – se senere.

 

Klinik Kvinde-Barn har desuden via Klinik MED-udvalget vedtaget nedenstående retningslinjer:

 

Hvad skal søges?

Alt skal søges via elektronisk kursusansøgning, hvis det er forbundet med kursus - og/eller rejseudgifter f.eks:

 

 • • temadage

 • • regionale undervisningsdage

 • • nøglepersonskurser

 • • dags- og flerdagskurser

 • • kursusforløb

med andre ord alle former for kurser/temadage - også ½ dage, hvor der er en udgift.

 

Transportgodtgørelse

Der udbetales godtgørelse for kørsel i egen bil fra SVE Hjørring/Fr.havn, eller egen bopæl, ifølge de gældende regler til kurser mm i Danmark, når Storebæltsbroen ikke krydses.

Er kurset på Sjælland, vil flybillet altid kunne anskaffes billigere, hvis det kun er én person, som rejser og skal derfor anvendes.

Reglen om brug af billigste transportmiddel vil altid være op til ledelsen at vurdere, hvis der f.eks kører flere i samme bil eller specielle forhold gør sig gældende.

 

I kursusansøgningen under Noter:

Skrives om der er specielle forhold som f.eks:

 • • hvem man evt. kører med eller har med i bilen – navn og tj.nr. skal fremgå

 • • hvorfor man har sat et foreløbigt beløb på og hvornår det endelige beløb kan sendes

 • • hvilke bilag man forventer at kunne sende senere

 • • andet, som har relevans for ansøgningen

 

I kursusansøgningen under Filer:

Her sættes der altid link ind til den kursusbeskrivelse man søger evt. kan programmet scannes ind.

 

EAN nr.

5798003281209 er fortrykt og er det, der skal bruges. Dette EAN nr. henviser til at det er ”Kursus og Tjenesterejser” under ”Budget og Finans”, som betaler. Oplys altid KT-nummeret fra ansøgningen, når EAN-nummer oplyses.

 

Time dagpenge:

Det er vedtaget i Klinik MED-udvalget, at der ikke udbetales time/dagpenge fra klinikkens kursusbudget fra 1. jan. 2013

 

Godkendelse:

Ansøgning om kun tjenestefri til kursus

Sendes til nærmeste leder – det er ikke nødvendigt at udfylde elektronisk ansøgning

Andre ansøgninger

Ansøgningen sendes til godkendelse hos nærmeste leder, som sender den videre til HR-ansvarlig viceklinikchef

Ansøgning om efter- og videreuddannelse

Ansøgningen sendes efter aftale med nærmeste leder direkte til HR-ansvarlig viceklinikchef, som videresender til SHL, Jytte Aaen

 

Ansvarsfordeling:

Nærmeste leder:

ansvar for relevans af det ønskede, mulighed for tjenestefri og om det er en relevant medarbejder, som søger.

HR-ansvarlig Viceklinikchef:

ansvar for det økonomiske

Sygehusledelsen:

ansvar for efter - og videreuddannelse aftalt med SHL

 

TR-kurser

Se Region Nordjyllands hjemmeside om: AKUT-fonden

Aktuelle skema ”Ansøgningsskema” under Links på samme side udfyldes og sendes til nærmeste leder.

 

SVU-godtgørelse

Kan bl.a. søges til Diplom og Masteruddannelse, hvor vi giver tjenestefri med løn til uddannelsen eller til at skrive eksamensopgave i – se:

http://www.svu.dk/

 

Vær opmærksom på, at vi udbetaler løn og SVU’en tilfalder aktuelle afsnit direkte.

SVU kan søges 3 mdr. før kurset/orloven og skal være afleveret inden uddannelsen/orloven begynder.

Målgruppe – modtagelse

Alle personalegrupper knyttet til Klinikledelsen i Klinik Kvinde-Barn

Formål

 • • Et samlet overblik over kursusaktiviteten i de enkelte afsnit.

 • • Ens tilgang til hvordan der skal søges kurser i Klinik Kvinde-Barn