Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af diatermi på afsnit GOO

Beskrivelse

Anvendelse:

El-kirurgi anvendes til henholdsvis, at dele væv (Cut) og koagulere blodkar (Coag).

 

Åben kirurgi:

Her anvendes monopolar diatermi håndtag med røgsug. Røgsuget fjerner potentielt skadelige røgpartikler, der opstår ved brugen af monopolar diatermi.

 

Endo-/laparoskopisk kirurgi:

Her anvendes fortrinsvis bipolar diatermi, der betjenes via fodpedal. Diatermien aktiveres først, når pedalen aktiveres; derved sikres, at man ikke beskadiger forkert væv.

Hvis der anvendes både mono- og bipolar diatermi, skal ledningerne placeres med størst mulig afstand fra hinanden. Derved undgås overførsel af strøm mellem ledningerne (kapacitiv kobling).

Inden operationens start tjekker den sterile sygeplejerske, at diatermien virker ved at aktivere instrumentet på en serviet fugtet med NaCl. Dette gentages, når operationen er slut for at løsne fastbrændt væv på instrumentet.

 

Neutralplade:

Ved brug af monopolar diatermi, skal patienten have en neutralelektrode placeret på kroppen, for at undgå forbrændinger. Strømmen ledes ud via neutralpladen. Pladens størrelse har betydning for strømtætheden, der kommer ud via pladen. En stor flade betyder mindre strømtæthed, hvorved temperaturen bliver lavere. Ved fejlplacering af neutralplade alarmerer apparatet, og diatermi kan ikke aktiveres.

 

Placering af neutralplade:

Neutralpladen skal placeres et sted med god vaskularitet, f.eks. de store muskler på lår eller overarm.

Neutralpladen skal placeres tæt ved operationsfeltet, så strømvejen bliver så kort som mulig.

Der må ikke være hul på patientens hud, da det kan virke som en våd plet med deraf følgende risiko for forbrænding (stor strømtæthed).

Anbring først neutralpladen, når patienten er lejret.

Ved påsætning af splitplade, skal symmetrilinjen pege mod operationsfeltet.

Neutralpladen skal sidde glat.

Neutralpladen placeres på oversiden af patienten (for at undgå tryk og risiko for at væske eller sved løber ned på elektroden).

Hvis patienten flyttes under operation, bør man kontrollere, at neutralpladen ikke er gået løs eller er faldet af.

Neutralpladen kan kun bruges en gang. Ved fejlplacering eller løsning skiftes pladen.

Patienten skal isoleres fra metallet på operationslejet, dropstativ, armborde og benbøjler.

Madras og lejringsmateriale er ikke isolerende, men antistatisk, og dermed strømledende; derfor isoleres med linned under patienten.

Ved brug af aluminiumstæppe (guldpapir), må dette ikke røre patienten direkte, da det så kan være strømledende.

Dokumentation af placering af neutralplade føres på OP/anæstesiarket. ændres til “Placering af neutralplade dokumenteres i EPJ.

 

Undgå at placere neutralplade på:

Benede eller ujævne områder.

Områder med tykt fedtlag

Arvæv

Tatoveringer, da farver kan indeholde metal, hvilket kan medføre varmeudvikling under neutralpladen og deraf risiko for forbrænding. Hvis det ikke kan undgås at sætte neutralplade på tatovering, skal patienten informeres om risiko for forbrænding.

 

Desinfektionsmidler:

Ved brug af klorhexidinsprit, skal dette tørre helt inden brug af diatermi. Dampene er brændbare og kan påføre patienten forbrændinger. Vær opmærksom på, at der ikke løber sprit ind under patienten, der kan udvikle dampe under afdækningen.

 

Vågne patienter:

Patienten informeres om, at neutralpladen er kold, og hvorfor det er vigtigt, at pladen påsættes.

 

Postoperativt:

Pladen fjernes efter indgreb. Huden observeres for eventuelle skader eller reaktioner på pladen.

 

Diatermiapparater i afsnittet:

I afsnittet findes 2 identiske ERBE VIO 300 D diatermiapparater, der står hhv. på stue A, og stue 2. Til disse apparater skal anvendes splitneutralplade.

Apparaterne er forudindstillet fra leverandøren med programmer til forskellige operationstyper. Programmerne er følgende:

  1. 1.  Laparotomi

  2. 2.  Conisatio

  3. 3. 3.a Laparoskopi bipolar

3.b Laparoskopi monopolar

  1. 4. TCER

  2. 5. Condylomer

  3. 6. Gubbini

 

Programmerne findes i displayet på apparatet og vælges efter hvilken operation, der skal foretages.

Operatøren har mulighed for selv at skifte mellem bi- og monopolar diatermi, ved at trykke på den sorte knap på pedalen.

 

Skift af modus, effekt og watt:

Hvis operatøren ønsker at ændre de forprogrammerede mod for h.h.v. cut og coag, gøres dette ved at trykke på pilen ud for modus. Herefter vælges det ønskede modus.

Ligeledes kan effekt og watt ændres, hvis operatøren ønsker det. Man trykker på pilen ud for hvad, man ønsker at ændre (effekt eller watt), og kan derefter trykke op eller ned på piletasterne til højre på apparatet.

Når apparatet tændes næste gang, vil grundindstillingerne atter være valgt.

 

Rengøring og skift af filter:

Efter hvert brug aftørres apparatet med en éngangs sæbeklud.

En gang om måneden rengøres apparatet grundigt med sæbeklud, inkl. skuffe.

Det yderste filter skiftes en gang om ugen eller hyppigere ved behov.

Det store filter skiftes, når apparatet skriver ”Fil” i displayet. Nyt af dette filter findes i skabet i vaskerummet ved stue A.

 

Aktiveringslyd:

Diatermiapparaterne har en aktiveringslyd. Denne kan reguleres, men må aldrig reguleres helt ned, da diverse instrumenter forbundet til apparatet kan aktiveres ved et uheld.

 

Definition af begreber

Diatermiplade: Neutralelektrode (splitplade), der fungerer som jordledning ved brug af el-kirurgi.

Monopolar diatermi: Brænding direkte på et kar eller i væv, hvor strømmen løber fra pluspol (aktivelektroden) til en minuspol (neutralpladen).

Bipolar diatermi: Brænding, hvor strømmen kun løber mellem instrumentets 2 poler (kæber).

 

Referencer

Instruktionsbog for ERBE VIO 300 D

Grundbog i el-kirurgi, Simonsen og Weel 2000

”Officiel meddelelse til landets læger om risiko for antændelse af spritholdige desinfektionsvæsker ved brug af diatermi/el-kirurgi”, Sundhedsstyrelsen 2002