Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af henvisninger i Gynækologisk Afd.

Beskrivelse

Henvisning modtages i Gyn. amb. via hoved-EDI-postkassen 800304, dagligt.
Sekretær sorterer henvisninger, således at urogynækologiske henvisninger sendes direkte til 8003 047 (FRH-EDI-postkassen). (På Henvisningsoversigten tastes H for at se henv., herefter afgøres om henv. skal tilgå 047-postkasse eller 049-postkasse – evt. vha shift+F8 for at se tekst. Sendes til rette EDI-postkasse vha. F4-funktionstaste og J til send til postkasse).
Herefter trækkes henvisninger ud fra egen EDI-postkasse – 047 i Frederiskhavn og 049 i Hjørring.
Henvisninger, der modtages med snail mail registreres til det afsnit, hvor pt. skal bookes – 0492 Svangre, 0490 Gyn.amb., 0470 Gyn.Frh., 0471 Urogyn., 041 sengeafsnit, Hj, 042 sengeafsnit, Frh.
Herefter håndteres henvisningen ligesom en udskrevet EDI-henvisning.

Hjørring:

Henvisningerne skrives ud – U ved de relevante henvisninger – pas på ikke at skrive de interne henvisninger ud.

Henvisninger fordeles mellem Gyn.amb. og Obstetrisk Ambulatorium jf. Instruks: ”Fordeling af patientkategorier mellem Obstetrisk og Gynækologisk Ambulatorium, Hjørring”.
EDI-Henv. til Obstetrisk Ambulatorium – kontakt sekretær i OBS, som selv trækker henv. ud og håndterer henv. jf. instrukser. Snail-mail henvisninger sendes til Obstetrisk Ambulatorium, som håndterer henv. ligesom en udskrevet EDI-henvisning.
Udskrevne henvisninger registreres med diagnose og visitator i HVF, stemples med visitationsstempel og dato, lægges til visitation dagligt – ved speciallæge på Gyn. 7.

Henvisninger returneret fra visitator og sorteres igen. Henvisninger til Frederikshavn sorteres fra og behandles særskilt, idet visitations-frase (04) fra PAS indsættes udfyldes jf visitators visitering.
HVF åbnes, tast Shift F5 samt F6 (indsættelseslinier), udfyld med ”
04” + Enter. ”Visitations-frase” udfyldes nu jf. tekst på papirhenv. fra visitator. Den elektroniske henv. sendes herefter vha. F4 samt afsnit 047 og J for send til postkasse.

Egne henvisninger (gyn.amb.)håndteres således: tilretter visitator, såfremt den er ændret, booker i henhold til ønske fra visiteringen, tilsender pt. relevant brev med angivelse af tid og sted for undersøgelse.

Frederikshavn:

Henvisningerne skrives ud.

Udskrevne henvisninger sorteres mellem 0470 og 0471 samt registreres en for en med diagnose, afsnit og visitator i HVF. Henvisninger til 0471 flyttes med F4.
Gynækologi(0470) Henvisninger er visiteret fra Hjørring med visitationstekst – denne visitationstekst printes og vedhæftets henvisningen.

Urogynækologi (0471)Henv. lægges til visitation hos overlæge primært ved Steen Elmelund (grønt chartek) – ved fravær da Niels Kjærgaard (gult chartek) - ved fravær da Per Fisker (rødt chartek) – ved fravær.

Ab. prov. visiteres ikke af læge.
Kirurgisk abort: henvisning sendes direkte til behandling (VBE) i HVF og henvisningen flyttes til 04D3 (med F4). Henvisningen sendes efterfølgende til afd. sygepl. G3 mhp. booking.
Medicinsk abort: henvisning rettes i HVF til VBE og sendes til afd. sygepl. G3 mhp. booking.

Sterilisation visiteres ikke af læge.
Henvisning sendes direkte til behandling (VBE) i HVF og henvisningen flyttes til 04D1 (med F4) – henvisningen sendes til Afd. sygepl. på G3 mhp. booking.

Definition af begreber

HVF er den elektroniske henvisning, hvor diagnoser, visitator, tider osv. registreres.
Snail-mail – almindelig papirpost

 

Formål

At sikre en ensartet håndtering af henvisninger til gynækologisk afdeling