Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af patienter fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Beskrivelse

Overflytning af patienter til andre afdelinger på Sygehus Vendsyssel

Overflyttelse sker efter lægeordination

 • • Patienten meldes til pågældende afdeling

 • • De vigtigste relevante oplysninger om patienten meddeles modtagende afdeling per telefon af læge og sygeplejerske

 • • Tidspunkt for overflytning aftales mellem afdelingen og den modtagende afdeling

 

Relevant transport aftales og bestilles i overensstemmelse med patientens tilstand med følgende muligheder:

 • • Patienten sørger selv for transport

 • • Portør bestilles ved overflytning på samme matrikel

 • • Personalet på sengeafdelingen bestiller Taxa gennem kørselskontoret eller direkte via Taxa med udlevering af taxabon

 • • Personalet på sengeafdeling bestiller båretransport/sengetransport. Hvis det skønnes af læge bestilles kørsel A,B,C (se instruks for befordring af patienter) Kørsel D

 

Medsendes patienten ved overflyttelsen:

 • • Journal – inkl. udskrivningsnotat, som også benyttes om epikrise (se regional retningslinie for den gode epikrise)

 • • Sygeplejeepikrise

 • • Ved overflytning fra afsnit G3, Frederikshavn rekvireres IPJ-notater via modtagelsen i vagttid.

 • • Print af aktuel medicinliste fra Theriak

 • • Andet efter aftale med modtagende afdeling

 

Information:

Det sikres og dokumenteres i journalen, at patienten er informeret om overflyttelsen og grunden hertil inkl. tidsperspektiv.

Pårørende informeres efter samtykke med patienten – dokumenteres i journal at patienten er informeret om overflyttelsen og grunden hertil (se – link pårørendes inddragelse i patientbehandlingen)

 

Dokumentation:

Overflytningen registreres i AS-400/EPJ – i dagvagten af sekretæren, ellers af plejepersonalet

Overflytning dokumenteres i sygeplejejournalen

 

Ansvar:

Den sundhedsfaglige kontaktperson eller planlægningsansvarlige sygeplejerske eller SOSA er ansvarlig for at instruksen bliver fulgt

 

Overflytning af patienter til et andet sygehus eller institution

Overflyttelse sker efter lægeordination

 • • Patienten meldes til pågældende afdeling

 • • De vigtigste relevante oplysninger om patienten meddeles modtagende afdeling per telefon af læge og sygeplejerske

 • • Tidspunkt for overflytning aftales mellem afdelingen og den modtagende afdeling

 • • Specielle remedier kan aftales medsendt efter behov

 

Relevant transport aftales og bestilles i overensstemmelse med patientens tilstand med følgende muligheder:

 • • Patienten sørger selv for transport

 • • Personalet på sengeafdelingen bestiller Taxa gennem kørselskontoret eller direkte via Taxa med udlevering af taxabon

 • • Personalet på sengeafdeling bestiller båretransport/sengetransport. Hvis det skønnes af læge bestilles kørsel A,B,C (se instruks for befordring af patienter) Kørsel D

 

Medsendes patienten ved overflyttelsen:

Information:

 • • Det sikres og dokumenteres i journalen, at patienten er informeret om overflyttelsen og grunden hertil inkl. tidsperspektiv.

 • • Pårørende informeres efter samtykke med patienten – dokumenteres i journal at patienten er informeret om overflyttelsen og grunden hertil (pårørendes inddragelse i patientbehandlingen)

 

Dokumentation:

 • • Overflytningen registreres i AS-400/Epj – i dagvagten af sekretæren, ellers af plejepersonalet

 • • Overflytning dokumenteres i sygeplejejournalen

 

Ansvar:

Den sundhedsfaglige kontaktperson eller planlægningsansvarlige sygeplejerske eller SOSA er ansvarlig for at instruksen bliver fulgt

 

Definition af begreber

Ved overflytning forstås udskrivning fra Gynækologisk-Obstetrisk speciale til andet speciale eller institution.

Formål

Sikre planlægning og et godt patientforløb.

Sikre at relevant information skriftligt gøres og viderebringes.

Sikre at patient og pårørende er informeret om overflytning.

 

Referencer

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel 2009; standard 1.2.5, 2.17.4