Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling og kontrol af optørringsmaterialer ved kirurgiske procedurer

 

 

Formål:

At undgå at optørringsmaterialer utilsigtet efterlades i patienten i forbindelse med kirurgisk indgreb og derved forebygge komplikationer.

 

Definition af begreber:

Optørringsmaterialer ved mamma og plastikkirurgisk operationsafsnit defineres som servietter, kompresser, ”idioter” og krøller mm. Alle skal enkeltvis være forsynet med røntgenfast tråd. Alt andet optørringsmateriale uden røntgentråd skal kasseres inden operationen påbegyndes. Optørringsmaterialet skal være pakket med to identiske kontrolmærker, hvorpå det fremgår, hvor mange optørringsmaterialer (servietter, kompresser, ”idioter” eller krøller) pakken indeholder.
 

Beskrivelse:

Kontroloptælling af optørringsmateriale foretages ved alle operative indgreb af 2 sundhedsfaglige personer. Kontrollen omfatter antal af optørringsmateriale og om materialet er intakt.

Præoperativt:

Den assisterende sygeplejerske kontrollerer at de to mærker er identiske og beholder det ene kontrolmærke. Optørringsmaterialet adskilles, tælles 1. gang og kontrolleres enkeltvis for røntgentråd og antal svarende til kontrolmærke. Den usterile sygeplejerske hænger det andet kontrolmærke på servietstativ.


Peroperativt:

Løbende samles brugt optørringsmateriale i fryseposer og tælles svarende til kontrolmærker. Derefter hænges de på servietstativ sammen med de usterile kontrolmærker. De forskellige optørringsmaterialer skal samles i hver sin pose og markeres med kontrolmærker.

Ved påbegyndelse af lukning af operationssåret foretages 2. optælling af optørringsmaterialet. Usteril sygeplejerske meddeler antallet af optørringsmateriale og sammenholder med antallet af kontrolmærker og meddeler dette til den assisterende sygeplejererske. Den assisterende sygeplejerske tæller optørringsmateriale på assistancebordet og oplyser til operatøren hvilket og antal af optørringsmateriale der skal være på lejet/operationsfeltet. Operatøren afstemmer antal af optørringsmateriale på lejet. Stemmer antallet ikke, foretages ny optælling indtil antallet stemmer og herefter kan operationen fortsætte.

Når operatøren er i gang med lukning af subcutis/huden, kan en ekstra optælling af optørringsmaterialet foretages, hvis den assisterende sygeplejerske vurderer et behov for dette. Optællingen foretages som tidligere beskrevet.

Ved afløsning af den assisterende sygeplejerske under operationen, optælles optørringsmaterialet af den assisterende sygeplejerske sammen med afløseren, på samme vis som tidligere beskrevet. Afløsningen dokumenteres i Clinical Suite.


Postoperativt:

Efter endt operation og inden patienten forlader stuen foretages 3. optælling af optørringsmaterialet. Alt optørringsmaterialet skal stemme overens med antallet af kontrolmærker . Til slut dokumenteres for korrekt optælling og kontrol af optørringsmateriale i Clinical Suite.

 

Ansvar:

Den assisterende sygeplejerske har ansvaret for, at de påbudte kontrolforanstaltninger udføres.

Hvis operatøren finder behov for afvigelser fra gældende regler og rutiner, og operatøren ikke forinden har foreskrevet særlige kontrolforanstaltninger, som den assisterende sygeplejerske er instrueret i, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne.

 

Det skal i Clinical Suite fremgå, hvem der har været tilstede under operationen og derved deltaget i og overhørt optællingen af optørringsmaterialet.

Såfremt der konstateres uoverensstemmelse ved optællingen af optørringsmaterialet, skal dette meddelelses operatøren, der er ansvarlig for at det videre fornødne foretages.

 

Referencer:

Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer – Sundhedsstyrelsen, Vejledning nr. 9091 af 13/03/2013: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145713

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedure – PRI, regional retningslinje: https://pri.rn.dk/Sider/14844.aspx