Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af forespørgsler i Enheden for Sygehusvalg (EfS)

Beskrivelse

Håndtering af forespørgsel fra private aktører.

 

Definition af begreber

Forespørgsler: Private aktører sender forespørgsler om f.eks. betalingsaccept til operation. Disse bliver besvaret af EfS.

 

Målgruppe

Medarbejdere i EfS

Formål

At sikre en ensartet håndtering af forespørgsler i EfS.

Problemstilling

Private aktører henvender sig med forespørgsler om betalingsaccept af diverse ydelser eller accept til forlængelse af forløb. Endvidere oplysninger om f.eks. patienter, som ikke kan udredes/behandles privat. Eller alligevel ikke ønsker omvisitering.

Metode

Forespørgsler modtages i EfS fælles postkasse sygehusvalg@rn.dk. En medarbejder er dagligt ansvarlig for at besvare forespørgsler.

Henvendelser vedr. accept til behandling efter endt udredning skal stiles direkte til stamafdeling. Hvis disse alligevel modtages i fællesmail videresendes mailen til besvarelse ved stamafdeling.

Forespørgslen gennemlæses og patientens oprindelige henvisning findes i PAS eller evt. e-Doc.

Der tages stilling til, om der gives accept til anmodningen. Dette gøres ved at undersøge om den private aktør har aftale med Danske Regioner på behandlingskoden, og ifølge kontrakten med Danske Regioner er berettiget til behandling, og er godkendt i specialevejledning. Som hovedregel er patienten at betragte som afsluttet 4 mdr. efter evt. operation.

Der skrives notat i PAS eller eDoc med afgørelsen. Dette svar mailes til dem pr. sikkerpost. Mailen overføres derefter til mappen besvarede mails.

Drejer det sig om oplysning om f.eks. en patient der ønsker sig afsluttet, noteres dette i PAS.

Hvis forespørgslen drejer sig om at patienten er blevet afvist. Så kontaktes patienten for at afklare videre plan. Lykkes det ikke at træffe patienten bedes stamafdeling indkalde patienten. Der laves notat i PAS.

 

Efter en forespørgsel er besvaret, registreres dette i EfS interne statistik.