Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleje og behandling af patienter med hoved-halscancer i strålebehandlingsforløb med ernæringssonde

 

Beslutning om anlæggelse af ernæringssonde (PEG-sonde og NG-sonde), samt henvisning, skift og fjernelse se Arbejdsgang ved anlæggelse, skift og fjernelse af ernæringssonde hos patienter med hoved-halscancer

 

OBS der kan forekomme specielle PEG-sonder, hvor producentens vejledning skal følges i forhold til anvendelse, pleje og vedligeholdelse.

 

PEG sonde

Postoperativ observation af patienten med gastrostomisonde:

 • • Tilse indstiksstedet med henblik på blødning og fiksation

 • • Sonden må anvendes efter 6-8 timer, kan dog anvendes efter 1 time om nødvendigt. På anlæggelsesdagen skylles sonden med 50 ml vand om aftenen

 

Mulige komplikationer efter PEG-sonde anlæggelse

 • • Infektionstegn – temperaturforhøjelse, rødme, hævelse, ømhed, varme og evt. pus-sekretion

 • • Fiksationspladen glider ud, eller er ikke trukket tot, eller sonden er for stramt trukket tot

 • • Mavesaftsekretion - ved sivning fra indstikssted mere end 5 dage tilkaldes læge, der vurderer behov for A-kirurgisk tilsyn.

 • • Tiltagende mavesmerter. Smerteudviklingen observeres nøje, da der er risiko for komplikationer i form af peritonitis eller fri luft i abdomen. Patienten kan som tegn på komplikationer have stærke smerter i abdomen samt i både højre og venstre skulderregion

 

Daglig pleje og observation af PEG-sonden

 • • Sonden skylles 3 gange dagligt igennem med vand, såfremt den ikke anvendes til sondemad

 • • Først 48 timer efter anlæggelsen må patienten gå i brusebad, det er ikke nødvendigt at beskytte indstiksstedet

 • • Først når der er gået 3 uger efter anlæggelsen af PEG-sonden, må patienten gå i karbad, svømmehal eller havet

 • • De første 14 dage er det vigtigt, at den udvendige fikseringsplade holdes tæt på huden

 • • Indtørret blod, sekret, skorper kan fjernes med NaCl

 • • Ved sivning af mavesaft kan der lægges en forbinding imellem den udvendige fikseringsplade og huden (Obs! Skal holdes tør og evt. skiftes hyppigt)

 • • Efter 14 dage skal der dagligt motioneres med sonden for at forebygge, at pladen i mavesækken ikke vokser fast i slimhinden.
  Sonden løsnes fra fikseringspladen, herefter skal man skubbe sonden 1,5 cm ind i maven, og derefter 1,5 cm ud igen til der mærkes modstand, og sonden sættes fast i fikseringspladen, der skal være 2-5 mm mellem maveskind og fikseringsplade

cid:_2_0B2D7D3C0B2D7AD00029713EC12581E2

Daglig kontrolprocedure af PEG-sonden forud for indgift af sondeernæring

 • • Inden indgift kontrolleres indstiksstedet for infektionstegn

 • • Der aspireres på PEG-sonden inden sondeernæringsindgift mhp. at vurdere, om patienten har ventrikelretention af hensyn til risiko for aspiration.

Der aspireres ved at sætte lilla 60 ml’s enteral sprøjte til sonden og åbne klemskrue, hvorefter evt. aspirat vil stige op i sprøjten, når sprøjten sænkes.

(Mavesaft er gulligt og vandigt tyndt, mens ikke absorberet sondemad er mælkehvidt og tyktflydende).

Der gøres ingen skade på patienten ved at aspirere på PEG-sonde. Aspirat gives tilbage til patient.

Såfremt der aspireres mere end 150 ml ventes der en time før der aspireres på ny før sondeernæringsindgift. Hvis patienten flere gange har aspirat på 150 ml eller derover, kan der efter aftale med læge evt. gives peristaltikfremmende midler.

Sondens flow kontrolleres med 10 ml vand

 

Eventuelle sondeproblemer varetages af Mave/tarmkirurgisk Ambulatorium.

 

Nasogastrisk sonde

Beslutning om anlæggelse af ernæringssonde (PEG-sonde og NG-sonde), samt henvisning, skift og fjernelse se Arbejdsgang ved anlæggelse, skift og fjernelse af ernæringssonde hos patienter med hoved-halscancer

 

Anlæggelse af NG-sonde finder sted i ØNH-afdelingen.

Onkologisk læge laver henvisning til anlæggelsen.

 • • Guidewiren i NG-sonden hos H/H patienter fjernes umiddelbart lige efter anlæggelsen i ØNH-afdelingen, da der er risiko for at sonden rykker sig ved fjernelse af guidewiren.

 • • Røntgenkontrol udføres således efter fjernelse af guidewire, hvilket er muligt grundet røntgenfast tråd i NG-sonden.

Ved tvivl om korrekt beliggenhed af NG-sonde kontaktes henvisende onkologisk læge af Røntgenafdelingen. Hvis der vurderes behov for yderligere kontrol, kan onkologisk læge henvise til ny røntgenkontrol med kontrastindgift i NG-sonde.

 • • Røntgenbilleder til kontrol af placering godkendes altid af onkologisk læge inden anvendelse af NG- sonde.

 

Valg af NG-sonde:

ØNH-afdelingen vælger sondestørrelse afhængig af spiserørets volumen

Første valg: Sonde størrelse 12 (Nutricia)

Anden valg: Sonde størrelse 14 (Nutricia)

Tredje valg: Sonde størrelse 15 (Fresenius Kabi) eller størrelse 10 (Nutricia)

 

 • • Sondens beliggende i cm fra næsespids til sondens ende og startmålingen af pH-værdien (måles ved ankomst til afdeling efter anlæggelsen) dokumenteres i Clinical under anlæggelse – invasive og noninvasive adgange og vedligeholdelse – invasive og noninvasive adgange.

 

Daglig kontrol af NG-sonde:

Kontrolproceduren følger hospitalsinstruksen Sondeernæring med PH-værdi måling.

 

Daglig pleje:

• Observation af næsen for tryk fra sonden

• Evt. skift af næseplaster

• Evt. næsehygiejne med NaCl skylle og smøre med salve

• God mundhygiejne

• Daglig observation af mundhulestatus

 

Sondeernæring med PEG og NG-sonde

Alle ernæringssonder, ernæringssæt samt sprøjter til enteral ernæring vil fremover have en lilla markering for at øge patientsikkerheden.

Opstartsregime af sondeernæring PEG og NG-sonde

 • • Som udgangspunkt oplærer Stråleterapiens personale patienter med PEG-sonde i forhold til sondeernæring.

 

 • • Såfremt det vurderes, at patienten har behov for ekstra vejledning i oplæringsperioden eller grundet kompliceret forløb foregår oplæringen i sondeernæring under indlæggelse på sengeafdeling D3.

 

 • • I langt de fleste tilfælde oplæres patienter med NG-sonde i sondeernæring under indlæggelse på D3

 • • Mængden af sondeernæring og væske beregnes vha. papirarket udregningsskema ”Sondeernæringsplan” (se bilag) på baggrund af ernæringsscreeningsresultatet i Clinical Suite af energi/proteinbehov.

 • • Ved behov for hjælp til udregning kan diætist Rikke Elholm Nielsen kontaktes.

 • • Mængden af sondeernæring og væske dokumenteres i Clinical Suite i standardernæringsplanen. Planen findes: Faneoverblik – plejestatus – vælg fanen plejeplan – problem – vælg standardplejeplanen Ernæring.

 • • Ved reduceret kostindtag gennem den seneste uge udarbejdes plan for opstart af sondeernæring med udgangspunkt i instruksen Refeeding syndrom. Klinisk instruks for forebyggelse og behandling. Ved problemer er det muligt at få støtte fra diætist.

 

Indgiftsmåder PEG og NG-SONDE

 

Opsætning udføres med afsprittede eller nyvaskede hænder.

 

Bolusindgift

 

 • • Ved indgift af sondeernæring skal patientens hoved være eleveret minimum 45 grader for at forebygge aspiration

 • • Sondeernæring kan gives manuelt med 60 ml enteral lilla sprøjte på faste tidspunkter af dagen. Oftest x 5-6 dgl.

 • • Eventuel medicin indgives før sondeernæring.

 • • Sondeernæringen kan gives uden brug af stempel i sprøjte, hvor hastighed af indgift reguleres ved at hæve eller sænke sprøjte, ved brug af stemple i sprøjt eller ved ernæringspumpe.

 • • Sondemaden er holdbar i 24 timer efter anbrud.
  Ved optrækning/ophældning direkte fra sondeernæringsposen, skal sondemaden opbevares på køl. Er sondeernæringen tilkoblet ernæringssæt, må sondeernæringen hænge ved stuetemperatur i 24 timer.

 • • Sprøjter opbevares hos patienten og skiftes x 1 dagligt, ved dagens første måltid.

 • • Bolusindgift bruges oftest i hjemmeplejen til patienter, som skal udskrives med sondeernæring.

 

Kontinuerlig indgift

Sondeernæring som kontinuerlig indgift er ofte tilkoblet en ernæringspumpe, men kan også gives som fri infusion.

Ved udskrivelse anbefales fri kontinuerlig indgift uden pumpe.

Sondeernæring, som gives kontinuerligt, kan være med indlagt pause et par timer i løbet af døgnet.

Gives sondeernæring om natten, skal patienten sove med eleveret hovedgærde.

Såfremt der anvendes kontinuerlig indgift i hjemmet, opstartes det i samarbejde med diætist. Såfremt hospitalsdiætist ikke er at træffe, kan firmadiætist kontaktes (Nutricia, Mediq, Simonsen og Weel).

 

Medicinindgift i sonden

Begræns deling, knusning, opløsning eller opslæmning af tabletter og kapsler mest muligt. Brug orale opløsninger eller tabletter, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt eller overvej en anden administrationsvej. Ændrede medicinordinationer lægeordineres, der kan konfereres med sygehusapoteket om mulige lægemidler. Se endvidere Må tabletten knuses.

 

Efter hver medicinindgift skylles med min. 20 ml vand eller danskvand.

 

Tilstopning af PEG og NG-sonden

 • • Rens ernæringsstudsen

 • • Cola eller anden syrlig væske (ananasjuice) kan opløse modstanden. Anvend en 10 ml sprøjte. Lad væsken stå i 10 min. Skyl herefter med danskvand.

 • • Sondestuds kan evt. skiftes!

Udskrivelse med ernæringssonde

 

Ved udskrivelse med sondeernæring følges hospitalsinstruksen Udskrivelse med sondeernæring

 

Bestilling af sondeernæring:

Nutricia kontaktes ved bestilling af sondeernæring.

Sygeplejersken bestiller sondeernæringen ved at sende mail til ordre@nutricia.dk den grønne ernæringsrecept scannes ind og vedhæftes i mailen.

Der oplyses desuden i mailen, hvor sondeernæringen må leveres ved hjemmet, fx stilles i garage eller ved trappeopgang.

 

Special rygsæk til ernæringspumpe + sondeernæring kan tilbydes patienter med lang transporttid. Der er ingen ekstra patientudgifter forbundet med brug af rygsæk. Nutricias nordjyske konsulent varetager oplæring i brug af rygsæk. Sted for oplæring aftales med patienten.

Pumpe/rygsæk og remedier leveres af hospitalets diætister. Oplæringen bestilles telefonisk til den nordjyske konsulent fra Nutricia eller via mail ordre@nutricia.dk.

 

Der medgives altid sondeernæring og remedier fra afdelingen (til 5 dage) indtil første levering. Herefter er det patienten selv eller hjemmesygeplejerske, der sørger for bestilling af sondemad og remedier.

Ved varigt behov kontaktes hospitalets socialrådgiver tlf. 62676. Der udfyldes en erklæring LÆ165, hvorpå relevante remedier noteres. Denne faxes til socialrådgiverkontoret med henblik på bevilling.

 

 

Definition af begreber

NG-sonde: Nasogastrisk sonde
PEG-sonde: Percutan endoskopisk ernæringssonde
Trukket tot: Sluttet tæt
Motionering: Jf. Nutricia; Sonden drejes en halv omgang dagligt for at undgå, at den indre stopplade sætter sig fast i maveslimhinden (se under ”Daglig pleje og observation af PEG-sonden”)

 

Målgruppe- modtagelse

Patienten med hoved-hals cancer

 

Formål

Formålet med denne instruks er sikre at sygeplejepersonalet har viden om pleje og behandling af patienter med hoved-hals cancer med ernæringssonde.

 

Referencer

Den praktiske side af sondemad i hjemmet