Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af urologiske patienter til Det Palliative Team

Beskrivelse

Patienter med uhelbredelig cancer kan henvises til Det Palliative Team efter følgende kriterier:

 

  • • At patienten er færdigudredt.

  • • At der ikke er mulighed for helbredelse.

  • • At patienten er informeret og indforstået med henvisningen.

  • • At sygdommen er progredierende.

 

Det er meget vigtigt at læger og sygeplejersker i deres respektive ambulatorier, foretager grundige samtaler med patient og pårørende, for at afdække hvordan patienten har det fysisk, psykisk, socialt og åndeligt. Der skal kontinuerligt foregå en registrering af patientens tilstand og man skal hurtigst muligt handle på ændringer i de problemstillinger, som patienten fortæller om eller det man som fagpersonale klinisk observerer.

 

Hvis kriterierne for henvisning til palliativt team er opfyldt bliver patienten og dennes pårørende informeret af den Urologiske overlæge om hvad det indebærer at være tilknyttet det palliative team og baggrunden for henvisningen til teamet. Årsagen til henvisningen vil ofte være smerteproblematik, ophør af medicinsk behandling eller patienten er for dårlig alment til at komme personligt i ambulatoriet.

 

Henvisningen til Det palliative Team sendes af lægen elektronisk som en intern henvisning via WebPas til medicinsk område Sygehus Thy-Mors.

Der findes ikke nogen speciel informationspjece til patienten vedrørende palliativt team. Der henvises i stedet til Sygehus Thy-Mors`s hjemmeside under:

http://sygehusthymors.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Klinik-Medicin/Afsnit

Tlf.: 9765 0000 – Spørg efter Det Palliative Team. Træffes hverdage kl. 8.00 – 15.00.

 

Selve henvisningen til palliativt team er ikke ensbetydende med at patienten afsluttes fra urologisk ambulatorium.

Der vil ofte være behov for kontakt af andre årsager f.eks kateterskift, vanlig urologisk medicinsk behandling og under alle omstændigheder aftales det med patienten, hvorledes den fremtidige kontakt skal foregå, samt hvor ofte patienten skal komme i urologisk ambulatorium. Patienten og pårørende opfordres til at kontakte os telefonisk, hvis der er behov for dette.

 

Når henvisningen er modtaget af det palliative team, ringer et personalemedlem derfra til patienten. De aftaler det første møde med patienten. Det foregår i patientens eget hjem og indenfor 10 dage.

Sygeplejersken fra teamet informerer ved første besøg patienten om, hvad det vil sige at være tilknyttet det palliative team.

F.eks tilbydes patienten åben indlæggelse på afsnit M3 Sygehus Thy-Mors

Patienten får udleveret et patientkort, som skal opbevares i pungen. Dette indeholder oplysninger med patientdata, tilknytning til Palliativt team, telefonnumre til afsnit for palliativ behandling og praktiserende læge samt hjemmeplejen.

http://sygehusthymors.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Klinik-Medicin/Afsnit

 

Palliativt team vil vurdere det øjeblikkelige behov for hjælp til patienten. Lægen i teamet står for medicinordinationer, fysioterapeuten tager sig af evt. rehabilitering, sygeplejersken vurderer behov for hjælp til pleje og omsorg samt behov for hjælpemidler. Psykologen tilbyder samtaler med patient og pårørende.

Palliativt team samarbejder med egen læge og hjemmeplejen. Der er ikke noget formaliseret samarbejde mellem urologisk ambulatorium og palliativt team, bortset fra at vi kan læse hinandens notater i journalen.

Definition af begreber

Palliativ behandling: En aktiv lindrende behandling, der indeholder både behandling, pleje og omsorg, som tilbydes patienter med uhelbredelig progredierende sygdom.

Formål

At sikre at vore uhelbredeligt syge patienter med cancer tilbydes den optimale lindrende behandling, ved at være opmærksom på at de bliver henvist til Det Palliative Team.

At yde støtte til patient og pårørende i denne svære fase af sygdommen, hvor man kan føle, at det hele ser lidt håbløst ud.

Problemstilling

Vi har i Urologisk ambulatorium efterhånden mange uhelbredeligt syge patienter med cancer, som bliver henvist til Det Palliative Team.

Vi ønsker med denne retningslinje at kvalitetssikre den fremtidige pleje og omsorg for denne patientkategori.

Referencer

Henvisning og visitation til Det Palliative Team, Thisted – Sygehus Thy-Mors

Palliativ behandling af den uhelbredelige patient og omsorg for patientens pårørende

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Informeret samtykke til behandling