Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MWL patienter – lår, arme, bryst og mave.

Formål

At minimere risikoen for komplikationer i forbindelse med plastikkirurgisk korrektion af hudoverskud ved patienter med massivt vægttab.

Beskrivelse

Patienter med massivt vægttab (defineret som vægttab på mindst 15 BMI-enheder) har øget risiko for komplikationer i forbindelse med plastikkirurgisk korrektion af hudoverskud; brachioplastik, abdominal plastik, mammareduktion, bagre løft, upper lift og lårplastik. Der skal ifølge den faglige visitationsretningslinje skelnes mellem massivt vægttab og vægttab. Metode for vægttab er underordnet.

 

Visitation

I henhold til ”Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje for plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab af december 2013” har vi til vores visitation af din patient brug for følgende oplysninger:

 

 • • Aktuel vægt og højde

 • • Maksimale lægeregistrerede vægt

 • • Hvor længe patienten har været vægtstabil

 • • Hvorvidt der er foretaget bariatrisk indgreb og hvornår

 • • Dokumentation for at patienten er metabolisk stabil, hvis vægttabet er på over 15 BMI enheder. Således bedes nedenstående blodprøver venligst taget og vurderet inden henvisning.

 • • Co-morbiditet

 • • Medicinliste

 • • Rygestatus

 

Der skelnes mellem almindeligt vægttab og massivt vægttab defineret som minimum 15 BMI enheder.

Ved vægttab over 15 BMI enheder skal patienten ved blodprøver være dokumenteret metabolisk stabil før vedkommende vil blive indkaldt til vurdering. (MWL-pakke) specifikke blodprøver, beskrevet i afsnittet ”klargøring”.

Plastikkirurgisk korrektion af hudoverskud efter vægttab kan tilbydes tidligst, når patienten har været vægtstabil i 6 mdr. og tidligst 18 mdr. efter et bariatrisk indgreb.

Plastikkirurgisk korrektion af hudoverskud efter vægttab over 15 BMI enheder kan som hovedregel ikke tilbydes ved BMI over 30. Dog kan der i udvalgte tilfælde tilbydes simpel hudafskæring uden underminering (panniculectomi) ved BMI under eller lig 34.

Plastikkirurgisk korrektion af hudoverskud efter vægttab under 15 BMI enheder kan som hovedregel ikke tilbydes ved BMI over 25.

Til et eventuelt indgreb kræves der absolut tobaksabstinens 8 uger før og efter indgrebet. Dette betyder i praksis, at patienten skal være tobaksabstinent inden henvisning.

Hvis ovenstående er opfyldt i visitationen, booker vores sekretær patienten til 30 min. ambulant forundersøgelse ved speciallæge. Hvis henvisning eller patient ikke opfylder ovenstående, returneres henvisning med MWL/overskydende hud brev.

Forundersøgelse

Til forundersøgelse i plastikkirurgisk ambulatorium vurderer plastikkirurgisk speciallæge om der er indikation for at tilbyde operation.

Patienterne henvises fra egen læge til forundersøgelse i Plastikkirurgisk ambulatorium, hvor patienten vurderes og informeres mundtligt og skriftligt omkring kirurgien, forløb og risici.

Der forventningsafstemmes i forhold til resultat af læge.

Der er en række indikatorer der skal være opfyldt for at patienten kan opereres i offentligt regi.

Der henvises til ”procedure om MWL patienter”

Såfremt de beskrevet krav ikke er opfyldt, betragter man operationen for kosmetisk, og disse operationer foregår ikke i det offentlige sygehusvæsen.

 

Opfylder patienten kravene, informeres patienten om indgrebet, ift. kirurgien, forløb og risici, og der forventnings-afstemmes ift. resultat.

Lægen udfylder plankort med diagnosekoder DE689 eller zdw63c (MWL).

Der udleveres ligeledes skriftligt materiale omkring operation, samt informeres om de kliniske fotos der tages før og efter operation.

Lægen udfylder fedmekirurgiskema.

Ønsker patienten at blive skrevet op til operation, informeres der ligeledes om behandlingsgaranti, information om dette er ligeledes beskrevet i deres indkaldelsesbrev.

 

Klargøring

Patienten møder ca. en uge før operation til klargøring hvor patienten taler med en sygeplejerske, som gennemgår faste, rasering, indlæggelsesforløbet mm. og opretter patienten i EPJ under ”modtagelse”.

Der optages indlæggelsesjournal ved plastikkirurgisk læge samt foretages anæstesitilsyn.

Patienten skal møde til Klinisk Foto. Patient er inden billedet informeret om at billedet tages afklædt og af hele kroppen.

 

Nye blodprøver ”MWL Pakke”, tages i lab ambulatorium.

MWL pakke består af:

 

 • • Hæmoglobin

 • • Ferritin

 • • Leucocytter

 • • Thrombocytter

 • • INR

 • • C reaktiv protein

 • • D-vitamin

 • • Total calcium

 • • Cobalamin B12

 • • Folat

 • • Zink

 • • Natrium

 • • Kalium

 • • Kreatinin

 • • Hæmoglobin A1c

 • • S-albumin

Blodprøvesvar gennemgås af plastikkirurgisk vagtlæge inden operation. Såfremt tal er ”skæve”, skal der handles på det.

Præoperativt

Sygeplejersken identificerer patienten med armbånd og sikrer at patienten har været i bad er fastende samt rasering af OP-feltet.

Fjernelse af smykker og neglelak.

Brug af cremer og makeup bør undgås.

Iklædes operationstøj.

Præmedicin gives. Ordineret præ medicin dokumenteres i EPJ.

Lægen skal tegne på patienten, inden OP.

Evt. afvigelser er beskrevet i EPJ.

Postoperativt

Der observeres for blødning, gennemsivning af forbinding samt om der er tegn til hæmatom.

Der udføres TOKS på patient, når patient er retur i afdelingen fra opvågning.

Eventuelt skift af absorberende forbinding ved blødning.

Patienten har vanligvis smerter. Sufficient smertedækning sikres. Pt. smertescores før og efter analgetika.

Dræn observeres for funktion, mængde og udseende. Og der sikres sug ved at sammenklemme harmonikaen på drænet.

Dræn tømmes om morgen af natsygeplejersken.

Drænet kan seponeres efter aftale med læge.

Det sikres, at patienten anvender kompression døgnet rundt den første måned, herefter yderligere 2-3 måneder om dagen

Det er tilladt at komme i brusebad 24 timer efter indgrebet.

Udskrivelse

Informationer om de postoperative forholdsregler og eventuelle komplikationer gentages inden udskrivelsen, herunder infektionsvarsel, brug af kompression, roligt regime, og undgå sportslig aktivitet i 6-8 uger. Brug af Micropore.

Patienten skal påregne 2 – 4 ugers sygemelding, afhængig af arbejdets karakter.

Beskrivelse/observation af operationssted dokumenteres tydeligt i EPJ inden udskrivelse.

Efter ordination af opererende læge udleveres ambulante tider til fjernelse af sting, ofte efter 12-14 dage i vores sygeplejerske ambulatorium og patienten skal tilbydes kliniks kontrol ved opererende læge efter 3 måneder, såfremt dette er journalført.

.