Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Actioncard - Akut sectio, Grad 2

 

GENERELT:

Gyn-Obs bagvagt har ledelsesansvaret.
Alle-kald udløses ved tryk på Sectio Grad 2-knap på jordemoderkontoret (Actioncard: Alle-kald)

Hvis sectiostuen er optaget, køres på stue A. Dagtid: Hvis stue A også er optaget kontaktes 41077 vedr. okle og 40694 vedr. personale.

 

MÅL:

Patienten skal være på sectiostuen senest efter 10 min. Barnet skal være født senest 30 minutter efter at sectio grad 2 er ordineret. Ordinationstidspunktet fremgår af DECT-sms-beskeden.

 

OPGAVEFORDELING:

 

Gyn-Obs bagvagt:

Indhenter informeret samtykke fra den fødende. Ordinerer ved behov medicin. Bliver hos den fødende indtil denne er på sectiostuen. Briefer anæstesien. Foretager kirurgisk håndvask og –desinfektion og ifører sig overtrækskittel og sterile handsker. Yderligere information til parret gives, når det skønnes mest hensigtsmæssigt.

 

Jordemoderen:

Giver evt. bricanyl. Anlægger KAD. Følger med patienten til sectiostuen. Medbringer patientlabels. Assisterer ved lejring. Foretager hånddesinfektion og ifører sig overtrækskittel og sterile handsker. Tager imod barnet. Assisterer ved behov børnelægen ved behandling.

 

Social og sundhedsassistenten:

Kalder sygeplejerske i beredskab fra hjemmet i vagttid, orienterer buffer i dagtid.

Hjælper den pårørende med tøjskift og følger denne til sectiostuen.

Assisterer op-sygeplejersken i opstartsfasen. Går til fødegangen med NS-blod til syrebasestatus.

 

Sygeplejersken:

Går til sectiostuen. Foretager kirurgisk håndvask og -desinfektion. Tager herefter overtrækskittel og sterile handsker på. Stiller instrumenter frem.

Har ansvar for time-out.

 

Gyn-Obs forvagt:

Udløser Alle-kald efter bagvagtsordination og registrerer tidspunkt. Går til sectiostuen, ringer til pædiatrisk forvagt med baggrundsinformation. Informerer anæstesilægen og sygeplejerskerne om baggrunden til sectio. Foretager kirurgisk håndvask og assisterer til op.

 

 

 
 
 
 
Anæstesilægen:

Møder direkte på sectiostuen. Orienteres af Gyn-Obs forvagt om indikation og patient. Foretager tilsyn. Opstarter anæstesi iht. instruks.

 

Anæstesisygeplejersken:

Går til sectiostuen. Udfører klargøring og anæstesi iht. instruks.

 

Portør:

Går til fødegangen. Hjælper med forflytning og lejring. Henter kuvøse til sectiostuen.

 

Pædiatrisk forvagt:

Kommer til sectiostuen. Klargør Sechers bord. Tilkalder om nødvendigt pædiatrisk bagvagt.

 

 

 

21.10.2015, Lars Winter Burmester