Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for beskrivelse af onkologiske CT-skanninger (hals, thorax, abdomen, bækken) i henhold til RECIST 1.1

 

Formål: At sikre ensartet og korrekt beskrivelse af onkologiske skanninger iht. RECIST 1.1

 

Berører: Alle radiologer og læger under uddannelse, ansat på Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, herunder vikarer og speciallæger, der beskriver undersøgelser for private klinikker.

 

Baggrund: Efter aftale med onkologerne skal alle baselineskanninger samt efterfølgende responsevalueringer beskrives iht. RECIST 1.1, med mindre andet er anført på henvisningen. Undtaget herfor er hæmatologiske skanninger hvor der ikke anvendes RECIST 1.1.

 

Baggrund RECIST 1.1:
 

Målbare læsioner er læsioner, der præcist og reproducerbart kan udmåles i mindst én dimension. Læsionen skal måle mindst 10 mm på CT eller MR. På rtg af thorax min. 20 mm. Vedrørende lymfeknuder: se nedenfor.

 

Ikke målbare læsioner: Læsioner < 10 mm i diameter; lymfeknuder med kort akse > 10 mm men < 15 mm; diffust infiltrerende tumorer; knogle- og knoglemarvslæsioner (dog er eventuelle bløddelskomponenter målbare læsioner); lymfødem; pleura- og pericardieekssudater; ascites; leptomeningeal sygdom; lymfagitis i hud og lunger; læsioner i tidligere bestrålede områder.

 

Target læsioner: skal være målbare. Disse udvælges og udmåles ved baseline og efterfølgende responsevalueringer (også selvom de bliver mindre end 10 mm).

 

Non target læsioner: Alle andre læsioner bliver dermed til non target læsioner. Disse kan være både målbare og ikke målbare. Disse udmåles som udgangspunkt ikke, men skal alligevel vurderes kvalitativt.


 

Praktisk udførelse:
 

Skan-teknik: Ideelt skal samme skan teknik bruges hver gang (helst CT, eller MR). Optimalt skal udmåles på axiale CT snit med snit tykkelse 5 mm eller derunder. Ved MR anvendes helst axiale snit, med mindre et andet plan giver mere mening (ex. langstrakte paraspinale tumorer).

 

Target læsioner:
 

 • • Vælg dem, der er repræsentative for tumorbyrden, gerne de største, men vigtigere, at de er lette at udmåle og reproducere. Vælg solide fremfor cystiske læsioner.

 • • Max. 5 læsioner i alt, heraf max. 2 pr. organ (eksempelvis lever og lunge). Alle lymfeknuder opfattes som ét samlet organ, dvs. max 2 lymfeknuder – se nedenfor.

 • • Udmål den største diameter for alle læsioner, undtagen lymfeknuder.

 • • Udmål og navngiv alle target-læsioner og navngiv dem med store bogstaver: A, B, C, D og E.

 • • For lymfeknuder udmåles den korte akse. Lymfeknuder kan bruges som targetlæsioner, hvis deres korte akse er lig med eller over 15 mm. Hvis den korte akse er > 10 mm men < 15 mm, så er læsionen ikke målbar og dermed non target læsion (disse lymfeknuder udmåles ikke, men beskrives som forstørrede med kort akse mindre end 15 mm). Ved kort akse < 10 mm betragtes lymfeknuden som normal i RECIST sammenhæng. (Om lymfeknuder er forstørrede eller ej afhænger egentligt af hvilken region de er beliggende – se skematisk oversigt– men i RECIST sammenhæng er det altså 10 mm i kort akse man anvender som grænse for ALLE lymfeknuder, og 15 mm hvis de skal være targetlæsioner).

 • • Man kan ikke vælge nye target læsioner efter baseline skanningen.

 

Non- target læsioner:
 

Disse udmåles som udgangspunkt ikke, men skal alligevel vurderes kvalitativt, f.eks. Hvis du alligevel udmåler dem skal de også navngives med fortløbende små bogstaver: a,b,c …

 

Baseline skanning:
 

 • • Benyt skabelon som i eksemplet nedenfor (rækkefølge: undersøgelselsestypen, konklusion, indikation, eventuelle target læsioner, brødtekst).

 • • Vælg og udmål target læsioner. Lige inden du afslutter undersøgelsen, gemmes billederne med mål og navn (A,B,C..) på én gang med ”Ctrl+D” i en mappe, som du under ”Sekvensbeskrivelse” navngiver ”Mål” (foto til venstre). Gem herefter også den sammensatte præsentation med ”Ctrl+S” (foto midt) Disse 2 ting hjælper din kollega næste gang. Husk: gem kun relevante mål. Eksempel på RECIST mål ses på foto til højre.

 

 

Billede 6

Billede 5

Billede 7

 • • Beskriv non target læsionerne kvalitativt. F.eks. ”Multible metastasesuspekte rundinfiltrater i begge lunger”, ”Enkelte hypodense metastasesuspekte processer i højre leverlap”, ”multible scleroserede knoglemetastaser i columna”, ”stort højresidigt pleuraexudat”, udbredt ascites. Nogle gange giver det mening at målsætte non target læsionerne, f.eks. ”stort pericardieksudat som måler op til 3 cm”.

 • • Beskriv bifund kort og præcist (”Uændret simple cyster i lever og højre nyre”, ”Uændret adenom i højre binyre”, ”Uændret multible galdesten i galdeblæren”).

 • • Skriv ”Ingen forstørrede lymfeknuder….” i stedet for ”små lymfeknuder i ….”

 • • Kun væsentlige bifund medtages i konklusionen, f.eks. ”5 cm pneumothorax sin”, ”6 cm stort abdominalt aorta aneurysme”.

 

Eksempel på Baseline skanning:
 

CT thorax og abdomen med i.v. kontrast. Ultravist 370 mgI/ml, i alt 70 ml.

Konklusion:
Baseline skanning med sygdomsudbredning og mål som anført.

Indikation: Mammacancer, status forud for pallierende Eribulin behandling

Targetlæsioner
Læsion A: tumor i venstre mamma måler 20 mm.
Læsion B: metastasesuspekt proces i venstre binyre måler 17 mm.
Læsion C: metastasesuspekt proces i venstre leverlap, segment 2, måler 35 mm.
Læsion D: metastasesuspekt proces i højre leverlap, segment 7, måler 23 mm.
 

Thorax: Der ses en malignitetssuspekt bløddelsforandring i venstre mammas øvre kvadrant, læsion A. Der ses strålesequelae i subpleuralt i venstre overlap i form af atelektase og skrumpning. Der ses ingen metastasesuspekte forandringer i lungerne, men uspecifikke pleurale fortykkelser posteriort i begge lunger. Ingen forstørrede lymfeknuder i mediastinum, perihilært eller aksillerne, ingen pleuraekssudater.
Abdomen: Der ses adskillige små hypodense metastasesuspekte processer i leveren (non-target læsioner), og leverparenkymet ses med uregelmæssig nodulær overflade, formentlig behandlings relateret. Der ses en metastasesuspekt proces i venstre binyre, læsion B. Enkelte simple cyster i begge nyrer, i øvrigt upåfaldende forhold svarende til de parenkymatøse organer. Flere forkalkede fibromyomer i uterus, det største måler 6,5 cm. Ingen forstørrede lymfeknuder langs de axiale kar. Ingen ascites.
Knogler: Der ses udbredte skleroserende metastaser i skelettet. Desuden ses sequelae efter stabiliserende deseoperation i columna thoracolumbalis.

 

Responsevaluering:
 

 • • Se efter nye læsioner – ensbetydende med progression. Det er et krav at læsionerne utvetydigt er nye (og ikke f.eks. ophelede, nu sclerotiske knoglemetastaser, der blot ikke var synlige før).

 • • Læsioner, der opdages i et ikke-tidligere medskannet område, betragtes som nye læsioner.

 • • Vigtigt – genmål alle targetlæsionerne ved hver responsevaluering (også selvom de er blevet mindre end 10 mm. Skriv 5 mm hvis du ikke kan måle dem længere, og 0 mm hvis de er helt forsvundne.

 • • Benyt samme rækkefølge og navngivning (A,B,C..) som ved Baseline skanningen.

 • • Lige inden du afslutter undersøgelsen, gemmes billederne med mål på én gang med ”Ctrl+D”, og herefter også den sammensatte præsentation med ”Ctrl+S”.

 • • Husk at mål den længste diameter på axiale snit, også selvom orienteringen afviger fra baseline (for lymfeknuder: den korte akse).

 • • Undgår så vidt muligt ordene ”progression” og ”regression” i beskrivelserne. Undgår ord som ”ca” og ”knap” – vi måler i mm og det bliver ikke mere præcist.

 

Eksempler på beskrivelser ved responsevaluering:
 

1.

Et eksempel på aftagende tumorbyrde samt akut uventet fund.

 

CT thorax og abdomen med i.v. kontrast. Ultravist 370 mgI/ml, i alt 70 ml.

Konklusion:
Responsevaluering med mål som anført.
Enkelte nytilkomne lungeembolier svarende til segmentarterier i venstre underlap – onkologisk forvagt NN er kontaktet telefonisk d.15.4.2020, kl.15.00.

Ingen nytilkomne læsioner.
Radiologisk aftagende tumorbyrde som beskrevet.
 

Indikation: Mammacancer, status under pallierende Eribulin behandling. Der er sammenlignet med den 10.12.2019.
 

Targetlæsioner
Læsion A: tumor i venstre mamma måler 15 mm mod sidst 20 mm.
Læsion B: metastasesuspekt proces i venstre binyre måler uændret 17 mm.
Læsion C: metastasesuspekt proces i leversegment 2, måler 32 mm mod sidst 35 mm.
Læsion D: metastasesuspekt proces i leversegment 7, måler 15 mm mod sidst 23 mm.

 

Thorax: Der ses enkelte nytilkomne lungeembolier svarende til segmentarterier i venstre underlap. Der ses aftagende størrelse af tumor i venstre mamma, læsion A. Der ses uændret strålesequelae i subpleuralt i venstre overlap i form af atelektase og skrumpning. Der ses ingen tilkomne metastasesuspekte forandringer i lungerne. Stationære uspecifikke pleurale fortykkelser posteriort i begge lunger. Ingen forstørrede lymfeknuder i mediastinum, perihilært eller aksillerne, ingen pleuraekssudater.
Abdomen: Udover taget læsionerne ses ligeledes aftagende størrelse af de øvrige hypodense metastasesuspekte processer i leveren (non-target læsioner). Leverparenkymet ses med uændret uregelmæssig nodulær overflade, formentlig behandlings relateret. Uændret størrelse af metastasesuspekt proces i venstre binyre, læsion B. Som tidligere simple cyster i begge nyrer, i øvrigt upåfaldende forhold svarende til de parenkymatøse organer. Uændret flere forkalkede fibromyomer i uterus. Ingen forstørrede lymfeknuder langs de axiale kar. Ingen ascites.
Knogler: Der ses uændret udbredte skleroserende metastaser i skelettet. Desuden ses sequelae efter stabiliserende deseoperation i columna thoracolumbalis.

 

2.

Et eksempel på uændret tumorbyrde.

 

CT thorax og abdomen med i.v. kontrast. Ultravist 370 mgI/ml, i alt 70 ml.
 
Konklusion:
Responsevaluering med mål som anført.

Ingen nytilkomne læsioner.
Radiologisk uændret tumorbyrde som beskrevet.

 

Indikation: Mammacancer, status under pallierende Eribulin behandling. Der er sammenlignet med den 10.12.2019.

 
Targetlæsioner
Læsion A: tumor i venstre mamma måler uændret 20 mm.
Læsion B: metastasesuspekt proces i venstre binyre måler 19 mod sidst 17 mm.
Læsion C: metastasesuspekt proces i leversegment 2, måler 34 mm, sidst 35 mm.
Læsion D: metastasesuspekt proces i højre leverlap, segment 7, måler uændret 23 mm.

 

Thorax: Uændret tumor i venstre mamma, læsion A. Der ses uændret strålesequelae i subpleuralt i venstre overlap i form af atelektase og skrumpning. Der ses ingen nytilkomne metastasesuspekte forandringer i lungerne. Stationære uspecifikke pleurale fortykkelser posteriort i begge lunger. Fortsat ingen forstørrede lymfeknuder i mediastinum, perihilært eller aksillerne, ingen pleuraekssudater.
Abdomen: Udover taget læsionerne ses uændret adskillige små hypodense metastasesuspekte processer i leveren (non-target læsioner). Leverparenkymet ses i øvrigt uændret med uregelmæssig nodulær overflade, formentlig behandlings relateret. Uændret metastasesuspekt proces i venstre binyre, læsion B. Som tidligere enkelte simple cyster i begge nyrer, i øvrigt upåfaldende forhold svarende til de parenkymatøse organer. Som sidst ses flere forkalkede fibromyomer i uterus. Ingen forstørrede lymfeknuder langs de axiale kar. Ingen ascites.
Knogler: Der ses uændret udbredte skleroserende metastaser i skelettet, uden nytilkomne forandringer. Desuden ses sequelae efter stabiliserende deseoperation i columna thoracolumbalis, ingen tilkomne sammenfald.

 

3.

Et eksempel på øget tumorbyrde.

 

CT thorax og abdomen med i.v. kontrast. Ultravist 370 mgI/ml, i alt 70 ml.
 
Konklusion:
Responsevaluering med mål som anført.
Nytilkomne metastasesuspekte rundinfiltrater i begge lunger.

Flere nytilkomne forstørrede lymfeknuder i mediastinum og perihilært bilat..
Radiologisk tiltagende tumorbyrde som beskrevet.

 

Indikation: Mammacancer, status under pallierende Eribulin behandling. Der er sammenlignet med den 10.12.2019.

 

Targetlæsioner
Læsion A: tumor i venstre mamma måler 30 mm mod sidst 20 mm.
Læsion B: metastasesuspekt proces i venstre binyre måler 27 mod sidst 17 mm.
Læsion C: metastasesuspekt proces i leversegment 2, måler 42 mm, sidst 35 mm.
Læsion D: metastasesuspekt proces i højre leverlap, segment 7, måler uændret 23 mm.

 

Thorax: Der ses tiltagende størrelse af tumor i venstre mamma, læsion A. Der ses multible nytilkomne solide metastasesuspekte rundinfiltrater i begge lunger. Uændret strålesequelae i subpleuralt i venstre overlap i form af atelektase og skrumpning. Stationære uspecifikke pleurale fortykkelser posteriort i begge lunger. Desuden ses adskillige nytilkomne patologisk forstørrede lymfeknuder i mediastinum og begge hili. Ingen forstørrede lymfeknuder i eller aksillerne, ingen pleuraekssudater.
Abdomen: Udover taget læsionerne ses generelt vækst af metastasesuspekte processer i leveren (non-target læsioner). Leverparenkymet ses i øvrigt uændret med uregelmæssig nodulær overflade, formentlig behandlings relateret. Der ses vækst af metastasesuspekt proces i venstre binyre. Som tidligere enkelte simple cyster i begge nyrer, i øvrigt upåfaldende forhold svarende til de parenkymatøse organer. Som sidst ses flere forkalkede fibromyomer i uterus. Ingen forstørrede lymfeknuder langs de axiale kar. Ingen ascites.
Knogler: Der ses uændret udbredte skleroserende metastaser i skelettet, uden nytilkomne forandringer. Desuden ses sequelae efter stabiliserende deseoperation i columna thoracolumbalis, ingen tilkomne sammenfald.

 

BEMÆRK: Den egentlige bedømmelse af respons foretages af onkologerne, ikke os.


 

Recist 1.1 og FDG PET


Nye læsioner og FDG PET:
 

 • • Negativ PET ved baseline og positiv PET ved follow up er foreneligt med progression.

 • • Ingen PET ved baseline og positiv PET ved follow-up:

 1. 1. Progression, hvis det korresponderer til en ny læsion på CT

 2. 2. Tvetydig, hvis uden korrelat på CT (gentag CT’en i disse tilfælde, for at se om læsionen dukker op ved næste skanning).

 3. 3. Ikke progression, hvis FDG-optagelsen modsvarer kendt læsion, der CT-mæssigt ikke er progredieret.

 

Referencer:
 

 1. 1. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eisenhauer EA et al. Eur J Cancer. 2009 Jan;45(2):228-47.

 2. 2. Revised RECIST guideline version 1.1: What oncologists want to know and what radiologists need to know.Nishino M et al. AJR Am J Roentgenol. 2010 Aug;195(2):281-9.

 3. 3. RECIST 1.1 Update and clarification. From the RECIST Committee. Schwartz-LH et al. Eur J Cancer . 2016 July ; 62: 132–137. doi:10.1016/j.ejca.2016.03.081.

 4. 4. App. RECIST 1.1 i App store

 5. 5. Padhani, A R. 2014. “Lymph Nodes.” In Recommendations for Cross-Sectional Imaging in Cancer Management, edited by T Nicholson, Second edi. London: The Royal College of Radiologists.