Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anaerob Venøs prøvetagning

Målgruppe

Klinisk personale på Aalborg Universitetshospital, der er oplært og certificeret i udtagning af disse prøver.

Beskrivelse

Veneblods syrebase/STAT udtages anaerobt i forbindelse med venepunktur eller umiddelbart efter anlæggelse af venflon og før gennemskylning eller tilslutning af drop.

 

Der anvendes:

PICO50

Adaptor

Med udluftning i

Billede 3

Billede 5

Billede 17

safePICO Aspirator

 

 

 

Billede 13

 

 

Billede 7

TIP: Drej TipCap en kvart omgang ved påsætning

Billede 8

 

Prøvetagning – anaerob venepunktur

Følg anbefalet glasrækkefølge og vejledning https://pri.rn.dk/Assets/20892/Blodproevetagning_Klinisk-Biokemi.pdf.

PICO-sprøjten sidestilles med heparinglas. Bemærk, at den anaerobe prøve aldrig må tages som første glas.

Specielt for venepunktur med anvendelse af PICO sprøjter gælder

 • • Før prøvetagning aftages prop eller Tip-Cap fra PICO sprøjten, og stemplet trykkes helt i bund

 

 • • Sprøjten påmonteres membran adapter

 

 • • Denne placeres i sommerfuglens bagkanyle, og forhindrer at der trækkes luft op i sprøjten under opsuget.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTK0A8WL_YN5dgZdGfflZZ7V26IKLDlwg1QtVddbZON4W8eb_Rt

 

 • • NB! fasthold sprøjten manuelt.

 

 • • Sprøjtens stempel trækkes langsomt tilbage, hvorved sprøjten fyldes, og til blanding af luft minimeres.

 

 • • Der udtages 1,5 ml blod.

 • • Fjern membran adapter

 

 • • Monter Ventilationsfilter på PICO50

 

Billede 17

 

 

 

 • • eller TipCap på safePICO Aspirator

TIP: Drej TipCap en kvart omgang ved påsætning

Billede 1

 

 

 

 • • Vend studsen op, bank let på sprøjten,

Billede 17

Billede 1

 • • Hvorefter al luft trykkes ud af sprøjten.

C:\Users\ishl\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0050.jpg

Billede 4

 • • Prøven blandes straks ved langsomt at vende den 10 gange.

 • • Analyser på ABL hurtigst muligt.

 

 • • Konstant opblandingen af PICO50 fortsætter til analyse, mens safePICO kan genopblandes efter henstand, ved langsomt at vende den 8 gange.

 

Specielt for anvendelse af PICO sprøjter til udtagning fra venflon

(Se illustration ovenfor)

 • • Før prøvetagning aftages prop eller TipCap fra PICO sprøjten, og stemplet trykkes helt i bund.

 • • Anlæg venflon - undgå gennemskylning eller tilslutning af drop.

 • • Sprøjten påmonteres direkte på venflon

 • • Sprøjtens stempel trækkes langsomt tilbage, hvorved sprøjten fyldes, og til blanding af luft minimeres.

 • • Der udtages 1,5 ml blod

 • • Monter Ventilationsfilter på PICO50 eller TipCap på safePICO Aspirator.

 • • Vend studsen op, bank let på sprøjten, hvorefter alt luft trykkes ud af sprøjten.

 • • Prøven blandes straks ved langsomt at vende den 10 gange.

 • • Analyser på ABL hurtigst muligt.

 • • Konstant opblandingen af PICO50 fortsætter til analyse, mens safePICO kan genopblandes efter henstand, ved langsomt at vende den 8 gange.

Holdbarhed

Se Laboratorievejledningen.

Svaraflevering

Afviger prøvetagningen fra ovenstående, bør prøvetagningsomstændighederne fremgå klart af note på PTB-blanketten.

Mislykket prøvetagning

Hvis blodet ikke løber frit og uhindret ind i sprøjten, skal prøvetagningen opgives, og der udføres nyt indstik.

 

Definition af begreber

Sprøjte:

Sprøjte: (præhepariniseret med ca. 80 IU tør elektrolyt-balanceret heparin).

 • • Radiomter REF 956-552 PICO 50 Aspirator ILS varenummer 258470

eller

 • • Radiometer REF 956-622 safePICO Aspirator - bruges til ABL med FLEXQ. ILS varenummer 526531

 

Membranadaptor

REF 14.1112 fra Sarstedt anvendes til kobling mellem PICO sprøjter og sommerfugl ved venepunktur. ILS Varenummer 400658.

 

Ventilationsfilter

 • • 14.1148 fra Sarstedt anvendes til sikker fjernelse af luft fra PICO sprøjter. ILS Varenummer 523314

 • • TIP-CAP Ventilationstilter integreret i safePICO Aspirator og anvendes til ABL, der er monteret med FLEX-Q.

 

PTB: Prøvetagningsblanket eller patientlabel med stregkode til unik identifikation.

Referencer

Blodgas-Håndbog, Radiometer Medical ApS, 2008, ISBN 87-88138-75-5.