Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsvejledt nerveblokade

Indikationer

Præ-, per- og postoperativ smertebehandling.

Scanningsprocedure

Klargøring

Tænd ultralydsapparatet og vælg ”nerveprogram”. Tjek batteri eller netspænding. Tilslut så vidt muligt strøm. Vælg egnet probe og billeddybde til det valgte blok.

Afsprit x 2 og påsæt afdækningstykke med klæb distalt for området. Optræk medicin og tøm slange og nål for luft.

Anbring steril gel i feltet, påsæt sterilt overtræk på proben.

Position

Placér ultralydsskærm og den anatomiske målregion ergonomisk hensigtsmæssigt i dit naturlige synsfelt foran dig og i forhold til din dominante hånd.

Placér proben korrekt på patienten. Husk korrekt orientering af proben i forhold til ultralydsskærmbilledet – probens orienteringsmarkør skal vende til samme side som orienteringssymbolet på ultralydsskærmen. Anvend den til blokket anbefalede startposition. Identificer de anatomiske kendemærker til blokket; kar, muskler, fascier, knogler m.m..

Find det skarpest mulige tværsnitsbillede af nerven ved at rotere og tilte proben korrekt og finjustere dybde, og autogain, anvend evt. ”needle GPS”.

Fremfør nålen i ultralydsstrålens billedplan (in-plane, IP) fra den laterale ende af proben. Koncentrer dig om at have nåle skaft og spids i fokus. Undgå at spidde nerve og kar.

Målet for injektion af lokalanalgetikum er principielt cirkulær perineural spredning.

Relokalisér om nødvendigt nålespidsen for at opnå dette. Lokalanalgetikum ses som en sort perineural halo. Hvis målnerven svulmer op under injektion, skal injektionen straks afbrydes. Brug eventuelt isotont saltvand i 5 ml sprøjte og injicér ½ ml ad gangen indtil der ses effektiv perineural spredning.

I nogle tilfælde er der fordele ved at anvende Out of Plane teknik, men det bør kun anvendes af erfarne læger.

Probe og UL-apparat rengøres med de dertil beregnede sæbeklude. Der må ikke anvendes sprit!

Kurven på UL-app. anvendes til gul nålebeholder, sæbeklude, og evt. usteril gele, ikke til affald.

 

Læger der har gennemgået Klinik Anæstesis strukturerede oplæring, kan selvstændigt anlægge ultralydsvejledte nerveblokader.

Formål

At beskrive standardproceduren med aseptisk teknik ved ultralydsvejledte nerveblokader, og sikre korrekt apparaturbetjening.

Referencer

  1. 1. Sonosite.com

  2. 2. Nseir S et al. Fatal streptococcal necrotizing fasciitis as a complication of axillary brachial plexus block. Br J Anaesth 2004;92:427-429

  3. 3. Hebl J. The importance and implications of aseptic techniques during regional anesthesia. RAPM, Vol 31, No 4 (July-August), 2006: pp 311-323