Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - Medicingennemgang

Beskrivelse

Medicingennemgang er en kritisk gennemgang af den medicinske behandling med henblik på vurdering og godkendelse af den kliniske relevans af alle præparater ud fra kendskab til individuelle patientkarakteristika, sygdomme og præparater. Indbefatter stillingtagen til indikation, varighed, dosis og dosisinterval, adhærens, bivirkninger, interaktioner (Interaktionsdatabasen og Micromedex) og manglende præparater.

En medicingennemgang indeholder:

 

 1. 1. Medicinanamnese og CAVE

 2. 2. For alle lægemidler vurderes

 • • Fortsat indikation samt behandlingsvarighed

 • • Kontraindikationer

 • • Bivirkninger og klinisk relevante interaktioner

 • • Dosis og evt. doseringstidspunkt

 • • Dobbeltmedicineringer

 • • Compliance

 • • Får patienten den mest hensigtsmæssige behandling i forhold til alder, tilstand og økonomi.

 1. 3. Har patienten diagnoser, symptomer mv. der kræver tillæg af ny behandling

 2. 4. Plan for medicineringen.

Medicingennemgang foretages af hospitalets læger. Ambulante patienter med kompleks medicinering skal have foretaget medicingennemgang en gang årligt.

Ved akut indlagte patienter foretages medicingennemgang i løbet af indlæggelsen.

Der kan foretages medicingennemgang hyppigere, såfremt det skønnes klinisk relevant. Klinikledelsen og den ledende overlæge har ansvar for udarbejdelse af lokale instrukser.

 

Oversigt

Begreb

Patientsituation er enten

Hvornår

Hvem er primært ansvarlig

Dokumenteres hvor?

Medicingennemgang

Kroniker

Foretages én gang årligt

PLO anbefaler, at den praktiserende læge ved henvisning sikrer, at FMK er ajourført

I henvisningen. Via den praktiserende læges adgang til FMK, vil det i medicinmodulet på skærmbilledet Fælles Medicinkort, ses som ajourført medicin med navn og dato

Ambulant* specialepatient med kompleks medicinering

Foretages minimum én gang årligt

Ansvarligt ambulatorium

Medicinmodulet – på skærmbilledet Fælles medicinkort

 

Samt i det ambulante notat

 

Akut patient

I løbet af indlæggelsen

læge på hospitalet

Medicinmodulet – på skærmbilledet Fælles medicinkort

Ambulant: Dækker over ambulatoriebesøg, dagskirurgi og skadestuebesøg.

 

Definition af begreber

Se Medicinering – Definition af begreber

 

Dokumentation

Dokumentation for medicingennemgang skal ske i medicinmodulet i Clinical Suite på skærmbilledet Fælles Medicinkort. Et tryk på Medicingennemgangsknappen i medicinmodulet sætter samtidig godkendelse af medicin.

 

Formål

Sikre, at indikationen for patientens lægemiddelordinationer fortsat er aktuel, samt at dosis er korrekt.

 

 

Referencer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

 

Notat. Fællesregional vejledning vedrørende dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling samt brug af Fælles Medicinkort på hospitalerne ved indlæggelse, udskrivelse og ambulante kontroller. Danske regioner juli 2013.

 

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange