Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientpjece, Tag stilling til blodtransfusion
Samtykke eller afvisning

Beskrivelse

Hvis blodtransfusion bliver nødvendig eller blodtransfusion er sandsynlig fx ved operation, skal patienten give sit samtykke til eller afvise transfusion af blodkomponenter. Ved afvisning skal en læge informerer patienten om mulige konsekvenser i videre forløb.
Endvidere skal patienten være bekendt med risici og mulige bivirkninger ved blodtransfusion

 

Tag stilling til blodtransfusion

Billede 1

Billede 2

 

 

Pjecen er udarbejdet af Transfusionsrådet og Klinisk Immunologisk Afdeling. Pjecen kan udleveres til patienter, der skal have blodtransfusion, eller hvor det er sandsynligt at transfusion kan komme på tale.

 

Pjecen udskrives her: Tag stilling til blodtransfusion eller fra Patientinfo.rn.dk ID-nummer FFRN01-102.

Yderligere information om samtykke og afvisning af blodtransfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Formål

Sundhedsstyrelsen har i "Vejledning om blodtransfusion", beskrevet at patienter skal give samtykke til blodtransfusion. Samtykke til behandling inkluderer ikke samtykke til blodtransfusion, så dette skal gives særskilt og journalføres.

Referencer

VEJ nr 9038 15/01/2015 Vejledning om blodtransfusion

Transfusionsmedicinske Standarder (TMS), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, Version 5.4, 2023