Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientpjece, Tag stilling til blodtransfusion

Beskrivelse

Patienten skal give sit samtykke til transfusion af blodkomponenter. Endvidere skal patienten være bekendt med risici og mulige bivirkninger ved blodtransfusion.


Pjecen
”Tag stilling til blodtransfusion” er udarbejdet af Transfusionsrådet og Klinisk Immunologi. Pjecen kan udleveres til patienter, der skal have blodtransfusion, eller hvor det er sandsynligt at transfusion kan komme på tale.


Pjecen udskrives fra
pdfcenter.rn.dk ID-nummer FFRN01-102. Pjece kan bestilles ved trykkerionline.rn.dk

 

Yderligere information om samtykke til blodtransfusion samt afvisning af at modtage blodtransfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Formål

Sundhedsstyrelsen har i "Vejledning om blodtransfusion", beskrevet at patienter skal give samtykke til blodtransfusion. Samtykke til behandling inkluderer ikke samtykke til blodtransfusion, så dette skal gives særskilt og journalføres.

Referencer

VEJ nr 9038 15/01/2015 Vejledning om blodtransfusion

Transfusionsmedicinske Standarder (TMS), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, Version 5.0, 2019