Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledsagelse af patient fra intensivt afsnit NOTIA, R og TIA til MR-skanning

Baggrund

Den intrahospitale transport til MR-scanning af intensive patienter kan medføre risici for alvorlige neurologiske, kardiovaskulære og respiratoriske komplikationer grundet:

  • • Forflytninger af patienter, lejring, øget stress respons,

  • • Risiko for udstyr dysfunktion, ændringer pga. skiftning af respirator og skiftning til MR kompatibelt udstyr.

(Se venligst figur 1)

På baggrunden af de overstående risici skal transporten udføres af et specialiseret team.

Specielle problemer i forbindelse med MR-scanninger

  • • Begrænset og vanskelig adgang samt dårlig oversigt over patient.

  • • Monitorering (EKG) forstyrres af radiofrekvens.

  • • Genoplivningsudstyr er ikke kompatibel med det elektromagnetiske felt i MR-scanningen. Dette medfører, at patienten i akutte tilfælde hurtigt skal flyttes ud af scannerrummet (kræver ressourcer).

For at sikre patientens ventilation og immobilisering samt god kvalitet af MR-scanningen skal den intensive patient bedøves.

Den intensive patient skal stabiliseres før transport og sedering skal påbegyndes inden transport.

Hvis patienten ikke kan stabiliseres og MR-scanning har livsreddende betydning skal defibrillator medbringes under transport.

Formål

  • • At sikre et hensigtsmæssigt forløb for den intensive patient til MR-skanning ved at optimere samarbejdet mellem intensivafsnit NOTIA, R, TIA, neuroanæstesi personalet og radiologisk afdeling,

  • • At koordinere personale - ressourcer (anæstesilæge, anæstesisygeplejerske, intensivlæge, intensivsygeplejerske, radiolog, radiograf og portør) samt reducere ventetid.

Samarbejdsaftale mellem intensivsygeplejersker, neuroanæstesiafsnit og intensivlæger

Den neuroanæstesiologiske sygeplejerske (K-anæstesi) samt intensiv-sygeplejersken ledsager patient fra intensiv afsnit NOTIA, R eller TIA til MR-skanning.

Både den intrahospitale transport samt anæstesi til MR-scanning af intensiv patient superviseres af anæstesiolog.

I dagvagt er det neuroanæstesiolog (66630) og ved utilstrækkelige lægelige ressourcer på neuroanæstesiafsnittet superviseres af anæstesiolog fra O-anæstesi eller NOTIA.

I vagt superviseres af NOTIA ´s bagvagt eller vagthavende anæstesilæge fra det rekvirerende intensivafsnit.

Anæstesiolog/rekvirerende intensivlæge har ansvar for patienten under hele forløbet.

MR-skanninger foregår primært i MR-24. Alternativt i MR-22. MR- Hamilton respiratoren må IKKE anvendes i MR-23, hvorfor denne stue ikke benyttes.

Beskrivelse

I dagvagt

Anæstesiolog/behandlende læge fra det rekvirerende afsnit bestiller MR undersøgelsen.

Ved behov for ledsagelse af patienten til MR-scanning kontaktes neuroanæstesilæge (88 630).

Neuroanæstesilægen orienterer teamkoordinator på K-anæstesi (61 660).

Teamkoordinator på K-anæstesi kontakter radiograf på telefon 65 124 (MR 24) for at aftale tidspunkt for MR-skanningen samt intensivsygeplejerske med henblik på at klargøre patienten.

Intensivsygeplejersken orienterer intensivlægen om aftalt tidspunkt.

Radiografen bestiller portør.

Ved utilstrækkelige lægeressourcer på OK-anæstesi stiller NOTIA’s anæstesilæge til MR-scanning.

Alternativt følger anæstesilæge fra det rekvirerende intensive afsnit.

I vagt

I vagt gennemføres kun uopsættelige MR- skanninger, hvor der forventes umiddelbar terapeutisk konsekvens.

Anæstesiolog/behandlende læge fra det rekvirerende afsnit bestiller MR undersøgelsen.

Ved behov for ledsagelse af patienten til MR tilkaldes vagthavende K-anæstesisygeplejerske via NOTIA’s vagthavendelæge (61 948, kode 88 544).

Ved utilstrækkelige lægeressourcer på NOTIA/ K-anæstesi stiller det rekvirerende intensivafsnit med anæstesilæge til MR-skanning.

Dog kan det ved travlhed være nødvendigt, at intensiv koordinator findes en anden anæstesilæge til MR- scanning på det gældende tidspunkt. Dette aftales på lægeligt niveau.

Radiografen bestiller portør.

Klargøring af patienten til transporten (i dagvagt og i vagt)

Anæstesilægen fra den rekvirerende intensive afsnit udfylder metalskema, tjekker for relevante blodprøver og laver anæstesitilsyn.

Intensivafdelingen sørger for anlæggelse af relevant perifer venflon hvis der er påkrævet til intravenøs kontrast.

Intensivsygeplejersken klargør patienten: kun relevante infusioner skal forblive tilkoblet under transporten. Disse infusioner forlænges med 4 x slanger, eller spiralslanger x 2. Disse kan hentes på K-anæstesi 61660.

Intensivsygeplejersken er ansvarlig for at patienten er ”metalfri” (fjernelse af ekstra EKG-elektroder, hårnål, ekstern pacemaker).

Hvis patienten er intuberet med spiraltube, skal tuben kontrolleres om den er godkendt, ellers skal patienten om-intuberes inden transporten.

 

 

Figur 1.

cc9018-1

 

Main serious adverse events identified since 2004 in studies by Lahner [14], Papson [16], Beckmann [7], Damm [9]and Gillman [12].

Fanara et al. Critical Care 2010 14:R87 doi:10.1186/cc9018

 

Referencer

1. Quenot J-P. et al Intrahospital transport of critically ill patients.. Annals of Intensive Care 2012, 2.1

2. Fanara B et al. Critical Care 2010 14:R87 http://ccorum.com/content/14/3/R87 Recommendations for the intrahospital transport of critically ill patients.

3. Schwebel C et al. “Safety of intrahospital transport in ventilated critically ill patients: a multicenter cohort study”, Crit Care Med 2013 Aug: 41(8); 1919-28.

4. DASAIM 2008, Resourceudnyttelse I forbindelse med anæstesi.

5. Australian and New Zeland College of Anaesthetists,College of Intensive Care Medicine of Australia and New Zeland and Australain College for Emergency Medicine: Minimum Standards for Intrahospital Transport of Critically Ill Patients, 2003.

6. Anesthesiology 2009; 110:459–79 Copyright © 2009, the American Society of Anesthesiologists, Inc. Lippincott Williams & Wilkins, Inc.

7. Practice Advisory on Anesthetic Care for Magnetic Resonance Imaging. A Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Anesthetic Care for Magnetic Resonance Imaging.