Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Artroskopi

 

Beskrivelse:

Patienten informeres inden indgrebet om proceduren og postoperative forholdsregler. Pjecen ”Kikkertundersøgelse af kæbeled udleveres til indlæggelsessamtalen. Ved indlæggelsessamtalen raseres patienten foran øret, hvis dette skønnes nødvendigt Præoperativ klipning ved artroskopi. Der fjernes alt hår foran øret og 1 cm over øret. Dette for at opnå et aseptisk operationsfelt, for at kunne påsætte afdækningen samt for at kirurg kan palpere kæbeleddet.

Der informeres om ingen hårvask 24 timer efter indgrebet. Patienten skal lave gabeøvelser efter indgrebet, således at kæbeleddet aktiveres. Der skal anvendes smertestillende medicin (Ibuprofen og Pamol) i forbindelse med gabeøvelserne. Recept herpå udleveres til indlæggelsessamtalen. Gabeøvelserne laves 10 x 2-4 gange dagligt. På 2. dagen må der anvendes varmepude 15 min før gabeøvelserne.

Patienten skal spise blød kost i 1-2 uger efter indgrebet.

 

Afdækning af patienten:

Patientens ansigt lejres således, at incisionsstedet vender opad. Der bindes en ble om patientens hoved for at lukke af for håret. Bleen fastgøres med sleek-plaster bag øret i den side, hvor artroskopien skal udføres. Der må ikke være hår til syne - forsøg at trække det tilbage ved hjælp af sleek-plaster. Der lægges Neutral øjensalve i øjnene, da der ikke anvendes øjenplaster ved dette indgreb, idet kirurgen skal kunne se øjenkrogen i forbindelse med lokalisation af kæbeleddet.

Derefter afvaskes feltet - dvs. patientens øre, foran og bag øret. Start med selve øregangen, der vaskes x 2 med hjerteidioter på pean vædet med Klorhexidin 0,2% uden sprit. Der bruges Klorhexidin 0,2% uden sprit i såvel øregang som ved øjenlåg, da sprit er kontraindiceret ved slimhinder. Herefter afvaskes det ydre øre, foran øret og bag øret x 2 med Klorhexidinsprit 0,5%. Vær meget omhyggelig med afvask, så næse- og mundbakterier ikke påføres indstiksstederne ved kæbeleddet. Den usterile sygeplejerske tager sterile handsker på, og holder øret op, så der kan afvaskes bag øret og afdækning kan påsættes bag øret Billeder af afdækning ved artroskopi. Afdækningen skal kun bag øret i den side, hvor artroskopien skal foretages. Herefter ligges en kæbeafdækning på vanlig vis. Bag øret påsættes også opsamlingsposen, der anvendes til at opsamle skyllevæsken. Der kan lægges en serviet i opsamlingsposen med henblik på at opsamle skyllevæsken. Herefter påsættes steridrape til at dække halvdelen af ansigtet og munden. Dette for at kirurgen kan mobilisere kæbeleddet under indgrebet. Der lægges vandskyende vat i øregangen ved hjælp af en krum pean - kasseres derefter. Vattet forebygger, at der ikke løber skyllevæske i øregangen.

Ved bilateral artroskopi gøres ovenstående i begge sider. Afvask og afdækning først på den ene side, hvorefter patientens hoved drejes og det samme udføres på den anden side. Stening af puden udføres først efter at sidste afdækning er påsat. Obs at der ikke kommer tryk på øret ved vending. Der påsættes en U-formet steridrape hen over næsen til at dække tuben. Obs at øjenkrogen er fri i begge sider. Der lægges yderligere en steridrape på tværs hen over munden. Dobbelthandsker anvendes, da der er risiko for perforation af handsker, når kæberne mobiliseres.

 

Procedure:

Kirurgen starter med at mobilisere kæberne og samtidig palpere/lokalisere kæbeleddet for at ligge lokalbedøvelse Bupivacain eller Marcain i selve kæbeleddet. Der bruges bedøvelse uden adrenalin for at undgå den karkontraherende effekt.

Derefter placeres en lyserød kanyle i kæbeleddet - der sprøjtes Ringerlactat ind i kæbeleddet med en 5 ml. sprøjte. Nummer 2 lyserød kanyle placeres herefter. Der sprøjtes Ringerlactat ind i leddet og kanyler omplaceres efter behov, indtil der opnås gennemløb af de 2 lyserøde kanyler. Herefter kan man enten indføre artroskopet for at se hvordan kæbeleddet ser ud, eller skylle kæbeleddet igennem ved at tilkoble dropsættet. Til gennemskylning anvendes Ringerlactat, der er lagt i varmeskab dagen forinden indgrebet, så det har samme temperatur som kropstemperaturen, hvilket bevirker, at optikken ikke dugger.

Inden skopet anvendes, kalibreres dette mod en hvid serviet. Kirurg fører den spidse stilette ind i kæbeleddet ved hjælp af trokaren. Den spidse stilette fjernes og skopet føres ind. Kæbeleddet kan nu inspiceres og undersøges. Her er man interesseret i at se overfladen af kondylen, og se om der er adhærencer eller andet. Når man er færdig med at undersøge kæbeleddet, kan man skylle kæbeleddet igennem ved at tilkoble dropsæt med 3-vejshane. Dette er forinden fyldt med Ringerlactat; der må ikke være luft i slangen, idet det er et lukket system, og det kan bevirke, at der opstår ”spænding” i kæbeleddet. Der kan ind imellem være problemer med at opnå gennemløb mellem enten den lyserøde kanyle og artroskopet eller de 2 lyserøde kanyler - det kan betyde, at kanylerne skal omplaceres. Her kan det være en hjælp at mobilisere patientens kæber. Det er en fordel at skifte mellem de 2 lyserøde kanyler dvs. koble dropsættet skiftevis den ene og den anden kanyle.

Når der er etableret gennemløb, skylles kæbeleddet godt igennem med Ringerlactat (150- 200ml).

OBS: Der må ikke være tryk på Ringerlactaten (% bruge trykpose).

Efter endt gennemskylning og undersøgelse kan der afsluttes med at injicere Depomedrol i kæbeleddet for at mindske hævelse og irritation. Dette injiceres i den lyserøde kanyle, der er i kæbeleddet.

Efter proceduren fjernes kanylerne og skopet - man kan evt. forsøge at trykke væske ud, hvis man har en fornemmelse af, at den væske, der er kommet ind i leddet, ikke svarer til den mængede, der er kommet ud.

Der lægges et lille sterilt plaster (Mepilex Border) henover indstiksstedet.

 

Medicin:

Patienten skal have antibiotika profylaktisk 1 g Diclocil i.v. Se ordination i journalnotat.

Lokalbedøvelse Bupivacain eller Marcain uden adrenalin.

Injektion Depomedrol 40mg.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have foretaget artroskopi/artrocentese.

 

Formål

At sikre en ensartet opdækning og assistance ved indgrebet artroskopi/artrocentese.