Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter til dagkirurgisk operation i Farsø

 

 

 • Tag en pakke med skemajournal + anæstesiskema + patientoplysningsskema + informationsmateriale; ”Det kan du forvente på dagen” og ”Husk, når du skal til operation”

 

 • Skemajournal udfyldes af lægen. Sygeplejerske udfylder blodtryk, puls, højde og vægt

 

 • Lægen vurderer, om patienten skal have taget blodprøver/ekg (spørg evt. personale på Afd. O4):

 • • Blodtype og BAC-test ifølge instruks (tjek, om patienten allerede har en type)

 • • Ved Marevanbehandling skal der tages INR, og Marevan pauseres. Ved anden AK-behandling konfereres med O-læge eller anæstesi

 • • Ved diuretikabehandling tages væsketal

 • • Ekg ved hjertesygdom (også hypertension)

 

 • I dagtiden skal patienten ses af narkoselæge

 

 • I Clinical udfyldes:

 • • Anamnese, helbredsoplysninger, hjemmepleje

 • • Pårørende kontakter + telefonnummer

 • • Information vedrørende indlæggelse – det dokumenteres, om der kan være en voksen i hjemmet ved udskrivelse og om natten

 • • Blodtryk, puls, højde og vægt

 • • MRSA-screening

 

 • Patientoplysningsskema og informationsmateriale udleveres til patienten

 

 • På OP-dagen skal patienten møde kl. 7:30 på Afd. O4. Patienten skal være fastende og medbringe:

 • • Udfyldt patientoplysningsskema

 • • Medicin og medicinliste

 

Obs dokumentet er godkendt på vegne af oprindelig godkender: Gitte Zytphen-Adeler, idet der er tale om formaliteter og design.