Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-Amb. – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - Dokumentsamling

 

ERCP

ERCP anlæggelse af metalstent i choledochus

ERCP papillotomi

ERCP patientforløb

ERCP stenknusning - nødprocedure

ERCP stenekstraktion med ballonkateter

ERCP biopsi/børstebiopsi

ERCP med stenknusning eller stenfanger

ERCP el-kniv (pre-cut/moris kniv)

ERCP Endoskopisk retrograd cholangio-pancreaticografi

ERCP fremstilling

ERCP kanylering

ERCP lejring

ERCP stentanlæggelse i choledochus

ERCP stentanlæggelse i pancreasgangen

 

Udredning

Regionernes Bio- og Genombank - blodindsamling af kolorektale og øvre gastrointestinale cancere

Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA)

Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse på Patologisk Institut (PAI)

Helicobacter pylori eradikation og behandling af ukompliceret ulcus

Kolorektalcancer – pakkeforløb

KRC-udredning

Patientens team, Patientansvarlig læge og Behandlingsplaner, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Prøvesvar/parakliniske undersøgelser – håndtering af

Tyndtarmsbiopsi - standardprocedure

Visitation af korttarmspatienter til CTS (Center For TarmSvigt)

Visitationsretningslinjer Mave-Tarmkirurgisk Afdeling vedrørende anal-, pilonidal- og simple abscesser på truncus

Øvre gastrointestinal cancer – pakkeforløb

 

Diagnoser

Akalasia

Barretts øsofagus

Diagnoseliste Mave- og Tarmkirurgi

Akut divertikulit

Fremmedlegemer i øvre del af mavetarmkanalen

Hæmoroider

Oesophagitis

Synkestop

 

 

Kontrol

Arvelig kolorektal cancer

Colorektalpolypper

 

Øvrige endoskopier

Aethoxysklerol og adrenalinbehandling til brug i forbindelse med endoskopier

Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi

Endocarditisprofylakse ved endoskopi

Argonbeamer ved endoskopi

Ano/rektoskopi fremstilling

Bioptering og polypfjernelse ved el-koagulation ved endoskopier

Endoskopi med ballondilatation

ESD fremstilling

EUS fremstilling

EUS vejledt finnålsaspiration FNA

Ultralydsscanner Santax

Gastroskopi - diagnostik

Gastroskopi med anlæggelse af ernæringssonde

Gastroskopi med anlæggelse af oesophagusstent

Gastroskopi ved blødning i ventrikel og duodenum

Gastroskopifremstilling

Gastrostomisonde, PEG-sonde

Heat Probe ved endoskopi

Halo fremstilling

Klargøring af stuen til endoskopi

Koloskopi med anlæggelse af colonstent

Koloskopi diagnostisk og sigmoideoskopi diagnostisk

Koloskopifremstilling

Sedation til endoskopi uden anæstesibistand – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Sedation af patienter med remimazolam uden medvirken af anæstesiologisk personale

Spy-Glass fremstilling

Vejledningsskema for screeningskoloskopi hos patienter i blodfortyndende behandling

 

Dokumentation

Operationsforløbsskema

 

Ernæringssonde/ventrikelsonde

Ernæringssonde – anlæggelse

PEG-sonde

PEG-sonde udskiftning

Ventrikelsonde - anlæggelse

 

Overordnede retningslinjer

Blodtype, BAC-test og BF-test til operationer i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Delegation til sygeplejersker i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium – Klinik Kirurgi Kræft

Ildebefindende hos ambulante patienter, pårørende eller personale

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

KRAM - organisering i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Kursusdeltagelse – retningslinjer for – se K-drev/procedureretningslinjer

Mobil kirurgisk billedforstærker

Pneumokokvaccination

Struktur i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - se K-drev/procedureretningslinjer

Utilsigtede hændelser – indberetning, opfølgning og monitorering

Skriftlig patientinformation

Stråleproktit - formaldehydbehandling

Stråleproktit – Sucralfatbehandling (Antepsin)

Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit

Tromboseprofylakse hos patienter i antitrombotisk behandling

Åben indlæggelse

 

Modtagelse af patient

Modtagelse af patienter i Mave- og Tarmkirurgisk Ambulatorium/skopien Hobro

 

Udrensning

Tarmudrensningsprocedurer

Udrensning før koloskopi

Colonudrensning hos nyresyge

Kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) – for nyrepatienter (pjece)

 

Sår

Sårbehandling med TNP ved fascieintakte sår på truncus og perifere kirurgiske sår

 

Rengøring

Behandling af instrumenter i urent skyllerum

Brug af ultralydsvasker

Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr (8.1.)

Rengøring af medicinsk udstyr, inventar og tekstiler

Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør

 

Links

Kommunernes hjemmepleje Region Nordjylland

Afdelingens pjecer

 

Andre

Stomimarkering

TRUS fremstilling

Ildebefindende

 

Fra Røntgenafdelingen

Den røntgenklare patient – Aalborg UH - dokumentsamling

 

Hygiejne

Genvej til Infektionshygiejnen

 

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

Håndhygiejne (2.1.)

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

Stikuheld