Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PET/CT-skanning med kontrast, gynækologisk - stråleplanlægningsskanning

(PET/CT-terapiskanning)

 

Formål

Beskriver PET/CT-terapiskanning ved planlægning af kurativ eller adjuverende strålebehandling til patienter med cancer i:

 

  • • Vagina

  • • Cervicis uteri

  • • Endometrii (corpus uteri)

 

Lejring og fiksation

Standard

Bækken/abdomen fix. Vaclockpude under hovedet. Armene over hovedet.

Alternativ

Ingen.

 

Rtg. markering af kliniske strukturer

Tampax i vagina.

Generelt markeres synligt/palpabelt tumorvæv med kobbertråd.

 

Interne bevægelser

Blære og rektum tømmes før skanning.

Patienten bedes om at tømme blære og rektum umiddelbart før skanningen.

Der blæreskannes. Hvis der står >150 ml, bedes pt. om at forsøge at lade vandet noget grundigere. Hvis der fortsat står >150 ml, konfereres med en læge.

Ved rectumdiameter større end 5 cm (vurderet ud for midten af target) skal patienten have klyx og reskannes efter tarmtømning. Dette gælder både ved afføring og luft.

 

Rtg. teknik

PET/CT-skanning med henblik på 3D-targetindtegning og -dosisplanlægning.

 

Område

Øvre grænse

Under øjnene.

Nedre grænse

8 cm. under ramus ossis ischii

 

Kontrast

Peroral

Ja.

Intravenøs

100 ml (400 mg I/ml)

Infusionshastighed for i.v. kontrast

3 ml/sec.

 

Skanningsprotokol

8.5 PET/CT Pelvis-Terapiskanning.

 

Volumes of interest (VOI)

Vesica

Rectum

Rectum dorsalis

Caput og collum femoris

Medulla

Nyre

 

Særlige bemærkninger

Nuklearmedicinske læger beskriver skanningen m.h.p. stadieinddeling.
Patienten får intern strålebehandling i Aarhus.

Billederne sendes fra PACS til WEB 1000 Aarhus destination.
PET/CT undersøgelsen kombineres altid med en MR-skanning.

 

Kategori

Billedbehandling

 

 

Sendes til:

 

CT-skanneren

Serie 2 (1.25 mm) laves Retro Recon til 2.5 mm. Billeder udvælges fra underkanten af Th10 til 8 cm under ramus ossis ischii.

Eclipse (VDCMD)

 

 

Serie 7 (Matrix 256x256) Billeder udvælges fra underkanten af Th10 til 8 cm under ramus ossis ischii.

Eclipse. (VDCMD)

 

GE arbejdsstationen

Serie 2 (1.25 mm) og serie 6 (matrix 128x128) laves rekontruktioner efter instruks.

PACS og Nuklearmedicinske arbejdsstationer.

 

PET-konference

Ja.

 

 

RTG-konference

Nej (kun MR-billederne)

 

 

WEB1000

Ja.

 

 

 

PET Extern Gyn-Onk konference

Ja. Gælder kun for C. ovarie

Afholdes tirsdag i ulige uger kl. 13 på Aalborg Universitetshospital Nord

Patienter meldes af Onk. til konferencen via mail til sekr. Patologisk Institut

PET Intern Gyn-Onk konference

Ja. Gælder for alle andre gynækologiske cancere

Afholdes tisdag i lige uger kl. 9.30 på Nuklearmedicinernes kontor

Patienter meldes af Onk. via mail til Nuk.lægerne senest mandag