Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Temperaturmåling i Fertilitetslaboratoriet/ PGT

 

Formål

At sikre, at temperaturmålingerne udføres i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Intet særskilt at bemærke.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Ametek ETM-2098 termometer

K-Systems Warming Table R-64ET

K-Systems Workstation L124 | Behandlerrum 1

ESCO Workstation | IVF Lab./PGT/Behandlerrum 2

TE 2000-S omvendt mikroskop | Tokai Hit Thermo Plate

TE 2000-E omvendt mikroskop | ICSI-IVF Lab | Okolab varmeplade

Ti-Eclipse | ICSI-PGT | Integra (laser)

Varmeblok

Minut ur

Petriskål 6 cm

PGT-vitrifikationsskål

4-brøndsbakker

Slide

ICSI-skåle

Rundbundede reagensglas

Sterilt H2O

Dyrkningsmedium/

Flushing medium

Olie

 

Fremgangsmåde

Klargøring til temperaturmåling

Dagen før klargøres det antal reagensglas/petriskåle/slide og 4-brøndsbakker med flushing medie, IVF-medie, olie eller vand, der skal bruges ved målingen (der kan evt. bruges uddaterede medier). Med hensyn til affiniteten bør der til temperaturmålingen anvendes de medier, der bruges til dagligt, og i samme mængder.

 

Varmebordet, IVF-workstations, mikroskoper, Tokai Hit Thermo Plate, Okolab varmeplade m.v. tændes.

Disse skal være tændt mindst ½ time før målingen foretages.

CO2 tændes i aktuelle bordinkubatorer og klokker.

Samtlige målinger noteres på tilhørende skema.

 

Der måles jf. temperaturskema

 

Optimalt temperaturområde for målingerne

Min. temperatur: 36,5 °C

Max. temperatur: 37,5 °C

 

Temperaturmåling på K-Systems Warming Table R-64ET (Behandlerrum 1+2)

Klargøring:

2 stk. rundbundede glas fyldes med sterilt H2O og sættes i en varmeblok i varmeskabet natten over.

Det rundbundede glas med sterilt H2O i varmeblokken sættes på det opvarmede varmebord med temperaturføleren i vandet. Der måles uden låg.

 

Temperaturmåling på IVF Workstation L124 (Behandlerrum 1)

Klargøring:

2 stk. 4-brøndsbakker med IVF-medium overlejret med olie i hul 1 og 2 ml IVF-medie i midten af skålen, stilles i mikroinkubatoren natten over.

 

 • • Der måles på 4-brøndsbakken med låg, under klokken og lige over dysen. Dette gøres ved at have et låg med et lille hul over brønd 1, så temperaturproben kan anbringes i bunden af brønden uden at låget skal fjernes.

 • • Der måles på 4-brøndsbakken uden låg, under mikroskopet.

 

Temperaturmåling på IVF Workstation (Behandlerrum 2)

Klargøring:

 • • 5 stk. 4-brøndsbakker med IVF-medium overlejret med olie i hul 1 og 2 ml IVF-medie i midten af skålen, stilles i Pansonic 1 eller bænkens bordinkubatorer natten over.

 • • Der måles i 4-brøndsbakkerne uden låg på skift, på alle plates og bordinkubatorer. Der udføres en måling på hver bakke, hvorefter der skiftes til en ny bakke med skiftende mellemrum, så de når at varme op mellem målingerne.

 

Temperaturmåling på IVF Workstation i IVF-Laboratoriet (koldbænk)

Klargøring:

Der udføres temperaturkontrol i bordinkubatorene. Der udføres ikke temperaturmålinger på de kolde plates, da de udelukket bruges ved rumtemperatur.

2 stk. 4-brøndsbakker med medie overlejret med olie stilles i Panasonic 1 eller i bænkens bordinkubatorer dagen før.

 • • Der måles i 4- brøndsbakke med låg i 30 min.

 

Temperaturmåling på IVF Workstation i IVF-Laboratoriet (varmbænk)

Klargøring:

5 stk. 4-brøndsbakker med IVF-medium i hul 1, med olie overlejret og 2 ml IVF-medie i midten,

1 stk. slide med IVF medie og olie overlejret.

1 stk. denuderingsbakke stilles i Panasonic 1 eller bænkens bordinkubatorer natten over.

 

 • • Der måles i 4-brøndsbakkerne uden låg på skift, på alle plates og bordinkubatorer (med lukket låg her). Der udføres en måling på hver bakke, hvorefter der skiftes til en ny bakke med skiftende mellemrum, så de kan nå at varme op i bordinkubatorerne.

 • • Der måles i slide på plate nr. 3+4.

 • • Der måles i en dråbe i denuderingsskålen på plate 3+4.

 

 • • Der måles i 4-brøndsbakke med låg, på omvendt mikroskop. Dette gøres ved at have et låg med et lille hul over brønd 1, så temperaturføleren kan anbringes i bunden af brønden uden at låget fjernes.

 

Temperaturmåling PGD- Workstation (varmbænk)

Klargøring:

5 stk. 4-brøndsbakker med IVF-medium i hul 1, med olie overlejret og 2ml IVF-medie i midten,

1 stk slide med IVF medie og olie overlejret,

1 stk PGD- vitrifikation skål, med en dråbe medium og olie overlejret.

 

 • • Stilles i inkubator natten over og sættes i bordinkubatorene før temperaturmålingen.

 • • Der måles i 4-brøndsbakkerne uden låg på skift, på alle plates og bordinkubatorer. Der udføres en måling på hver bakke, hvorefter der skiftes til en ny bakke med skiftende mellemrum, så de kan nå at varme op i bordinkubatorerne.

 • • Der måles i slide på plates nr 3+4.

 

Temperaturmåling på kold bænk i PGT

Klargøring:

Der udføres temperaturkontrol i bordinkubatorene. Der udføres ikke temperaturmålinger på de kolde plates, da de udelukket bruges ved rumtemperatur.

2 stk. 4-brøndsbakker med medie overlejret med olie stilles i Panasonic 1 eller i bænkens bordinkubatorer dagen før.

 • • Der måles i 4- brøndsbakke med låg i 30 min.

 

Temperaturmåling på PGT-biopsiprocedure på Integra 1

Klargøring:

2 stk. biopsiskåle med en dråbe medium overlejret med olie, stilles i bænkens bordinkubatorer natten over.

 • • Der måles i dråben uden låg under mikroskopet på Integra 1 i lyskilden og udenfor lyskilden.

 

Obs!! På Integra

Når der måles, SKAL skålen placeres sådan at dråberne IKKE kommer uden for lufthullet. Dette vil give anledning til hurtig temperaturstigning.

 

Temperaturmåling på ICSI IVF-Laboratoriet og PGD-Integra 2.

Klargøring:

1 stk. rundbundet glas med vand, bruges til at forvarme temperaturproben.

4 stk. ICSI-skåle med 2 dråber medium med olie overlejret. Stilles i inkubator natten over.

 • • Der måles i dråben i lyskilden.

 • • Der måles i dråben udenfor lyskilden.

 

Obs!! På Integra

Når der måles, SKAL skålen placeres sådan at dråberne IKKE kommer uden for lufthullet. Dette vil give anledning til hurtig temperaturstigning.

 

Hyppighed af temperaturmålingerne

Der måles på én målepakke per gang. Der måles løbende en målepakke hver tirsdag eller efter behov. Målingerne skal indgå i arbejdsplanens rul, så alle bioanalytikere kommer til at foretage målingerne på skift.

 1. 1. Målepakke: IVF-workstation IVF laboratoriet (varm).

 2. 2. Målepakke: IVF-workstation IVF laboratoriet (kold).

 3. 3. Målepakke: IVF-ICSI.

 4. 4. Målepakke: IVF-workstation behandlerrum 1.

 5. 5. Målepakke: IVF-workstation behandlerrum 2

 6. 6. Målepakke: PGT-ICSI Integra station 1 og station 2

 7. 7. Målepakke: PGT-workstation (kold)

 8. 8. Målepakke: PGT-workstation (varm)

 9. 9. Målepakke: Asp.-borde.

 

Optimalt temperaturområde for målingerne

Min. temperatur: 36,5 °C

Max. temperatur: 37,5 °C

 

Konsekvens af temperaturmålingerne

Referenceintervallet fra 36,5°C til 37,5 °C, skal forstås, som det temperaturinterval, målingerne optimalt skal befinde sig i. Målinger, som er enkelte decimaler udenfor det optimale interval kan forekomme, uden at der nødvendigvis er behov for at ændre på apparaturets temperatur.

Hvis én eller flere målinger ligger udenfor det definerede optimale temperaturområde, foreligges målingerne laboratorielederen.

Laboratorielederen vurderer om målingerne i sin helhed er acceptabelt eller om målingerne skal gentages. Enkelte målinger, som ligger nogle decimaler under eller over referenceintervallet, kan skyldes måleusikkerhed eller suboptimal håndtering af føleren under målingen, og behøver ikke nødvendigvis medføre, at målingerne skal gentages.

Større og mere systematiske måleafvigelser derimod vil altid medføre, at målingerne skal gentages. Hvis målingerne i sin helhed ligger enten for højt eller for lavt, vil laboratorielederen give anvisning om, hvor meget temperaturen på det respektive apparatur skal sættes op eller ned, hvorefter målingerne skal gentages. Temperaturen justeres under laboratorielederens anvisning og målingerne gentages indtil laboratorielederen vurderer, at målingerne ligger så optimale og konstante som muligt.