Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Temperaturmåling i Fertilitetslaboratoriet/ PGD

Formål

At sikre, at temperaturmålingerne udføres i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Intet særskilt at bemærke.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Ametek ETM 2098 termometer

K-Systems Warming Table R-64ET

K-system workstation L124 (Tokai Hit Thermo Plate)behandlerrum1

ESCO workstation Lab./ PGD/behandlerrum 2

TE 2000-S Omvendt mikroskop (Tokai Hit Thermo Plate)

TE 2000-E ICSI-Lab/ omvendt(Tokai Hit Thermo Plate)

Ti-Eclipse ICSI-PGD Integra(laser)

Varmeblok

Minut ur

Petriskåle 9cm

Petriskål 6 cm

PGD-vitrifikationsskål

4-brøndsbakker

Slide

ICSI-skåle

Rundbundede reagensglas

Bægerglas

Sterilt H20

Dyrkningsmedium/

Flushing medium

Olie

Gamete-buffer

 

Fremgangsmåde

Klargøring til temperaturmåling

Dagen før klargøres det antal reagensglas/petriskåle/slide og 4-brøndsbakker med Flushingmedie, IVF medie, olie eller vand, der skal bruges ved målingen (der kan evt. bruges ud daterede medier). Med hensyn til affiniteten bør der til temperaturmålingen anvendes de medier der bruges til dagligt, og i samme mængder.

 

Mellem temperaturmålingerne opbevares proben ved 37 °C (i et bæger med vand). Derved undgås, at proben bliver kold mellem målingerne, og derved ”stjæler” varme fra mediet ved måling.

 

Varmebordet, IVF-workstations, mikroskoper, Tokai Hit Thermo Plates m.v. tændes.

Disse skal være tændt mindst ½ time før målingen foretages.

CO2 tændes i aktuelle bordinkubatore og klokker.

Samtlige målinger noteres på tilhørende skema.

 

Der måles jf. temperaturskema

 

Optimalt temperaturområde for målingerne

Min. temperatur: 36,5 °C

Max. temperatur: 37,5 °C

 

Temperaturmåling på K-Systems Warming Table R-64ET (behandlerrum 1+2)

Klargøring:

2 stk. rundbundede glas fyldes med sterilt H20 og sættes i en varmeblok i varmeskabet natten over.

Det rundbundede glas med sterilt H20 i varmeblokken sættes på det opvarmede varmebord med temperaturføleren i vandet.

 

Temperaturmåling på IVF workstation L124 (behandlerrum 1)

Klargøring:

1stk. stor petriskål (9 cm) med 10 ml medium eller vand, 1 stk. lille petriskål (6 cm) med 6 ml medium eller vand samt 2 stk. 4-brøndsbakker med IVF medium overlejret med olie i hul 1 og 2ml IVF-medie i midten af skålen, stilles i mikroinkubatoren natten over.

 

 • • Der måles i petriskålene uden låg under mikroskopet (maks. 3min)

 • • Der måles på 4-brøndsbakken med låg, under klokken og lige over dyssen. Dette gøres ved at have et låg med et lille hul over brønd 1, således at temperaturproben kan anbringes i bunden af brønden uden at låget skal fjernes.

 • • Der måles på 4-brøndsbakken uden låg, under mikroskopet.

 

Temperaturmåling på IVF workstation (behandlerrum 2)

Klargøring:

 • • Der måles i petriskålene uden låg under mikroskopet (maks. 3min)

med 6 ml medium eller vand samt 4 stk. 4-brøndsbakker med IVF medium overlejret med olie i hul 1 og 2ml IVF-medie i midten af skålen, stilles i Pansonic 1 eller bænkens bordinkubatore natten over.

 

 • • Der måles i petriskålene uden låg under mikroskopet (maks. 3min)

 • • Der måles i 4-brøndsbakkerne uden låg på skift, på alle plates og bordinkubatorer. Der udføres en måling på hver bakke, hvorefter der skiftes til en ny bakke med skiftende mellemrum, således at de når at varme op mellem målingerne.

 

Temperaturmåling på IVF workstation i Laboratoriet (koldbænk)

Klargøring:

Der udføres temperaturkontrol i bordinkubatorene. Der udføres ikke temperaturmålinger på de kolde plates, da de udelukket bruges ved rumtemperatur.

2 stk. 4-brøndsbakker med medie overlejret med olie stilles i Panasonic 1 eller i bænkens bordinkubatorer dagen før.

 • • Der måles i 4- brøndsbakke med låg, hvis muligt.

 

Temperaturmåling på IVF workstation i Laboratoriet (varmbænk)

 

Klargøring:

5 stk. 4-brøndsbakker med IVF medium i hul 1, med olie overlejret og 2ml IVF medie i midten,

1 stk slide med IVF medie og olie overlejret,

1 stk denuderingsbakke. Stilles i Panasonic 1eller bænkens bordinkubatore natten over.

 

 • • Der måles i 4-brøndsbakkerne uden låg på skift, på alle plates og bordinkubatorer (med lukket låg her). Der udføres en måling på hver bakke, hvorefter der skiftes til en ny bakke med skiftende mellemrum, således at de kan nå at varme op i bordinkubatorerne.

 • • Der måles i slide på plate nr 3+4.

Der måles i en dråbe i denuderingsskålen på plate 3+4.

 

 • • Der måles i 4-brøndsbakke med låg, på omvendt mikroskop. Dette gøres ved at have et låg med et lille hul over brønd 1, således at temperaturføleren kan anbringes i bunden af brønden uden at låget fjernes.

 

Temperaturmåling PGD- workstation (varmbænk)

Klargøring:

4 stk. 4-brøndsbakker med IVF-medium i hul 1, med olie overlejret og og 2ml IVF medie i midten,

1 stk slide med IVF medie og olie overlejret,

1 stk PGD- vitrifikation skål, med en dråbe medium og olie overlejret.

 

 • • Stilles i inkubator natten over. Sættes i bordinkubatorene før temperaturmålingen.

 • • Der måles i 4-brøndsbakkerne uden låg på skift, på alle plates og bordinkubatorer. Der udføres en måling på hver bakke, hvorefter der skiftes til en ny bakke med skiftende mellemrum, således at de kan nå at varme op i bordinkubatorerne.

 • • Der måles i slide på plates nr 3+4.

 • • Der måles på PGD-vitrifications skålen i venstre bordinkubator og plate 4nstre

 • • Der måles på slide i venstre inkubator med lukket låg

 

 

Temperaturmåling på PGD-biopsiprocedure i varm og kold bænk samt Integra Station 1.

Der udføres temperaturkontrol i bordinkubatorene. Der udføres ikke temperaturmålinger på kolde plates, da de udelukkende bruges ved rumtemperatur. Målingerne i biopsi-skålen fortsætter videre på varmeplade under mikroskop i den varme bænk, og herefter på Integra 1, da målingen simulere en biopsiprocedure.

 

Obs.

Når der måles på Integra Station 1, SKAL skålen placeres således at dråberne ikke kommer udenfor lufthullet. Dette vil give anledning til hurtig temperaturstigning.

 

Klargøring:

2 stk. biopsiskåle med en dråbe medium overlejret med olie. Stilles i bænkens bordinkubatorer natten over. Gerne med temperaturproben fastgjort til bakkens låg, så målingen ikke forstyrres ved åbning af inkubatoren.

 • • Der måles i dråben, under låg, i lukket bordinkubator. Proben fjernes.

 • • Herefter flyttes bakken- uden- låg til varmeplade under mikroskopet i den varme bænk.

 • • Herefter flyttes bakken til lyskilden på Integra station1.

 

Temperaturmåling på ICSI IVF-Laboratoriet og PGD-Integra 2.

Klargøring:

1 stk rundbundet glas med vand, bruges til at forvarme temperaturproben.

4 stk. ICSI-skåle med 2 dråber medium med olie overlejret. Stilles i inkubator natten over.

 • • Der måles i dråben i lyskilden.

 • • Der måles i dråben udenfor lyskilden.

 

Obs!! På Integra 2.

Når der måles, SKAL skålen placeres sådan at dråberne IKKE kommer uden for lufthullet. Dette vil give anledning til hurtig temperaturstigning.

 

Hyppighed af temperaturmålingerne

Der måles på én målepakke per gang. Der måles løbende en målepakke hver tirsdag eller efter behov. Målingerne skal indgå i arbejdsplanens rul, således at alle bioanalytiker kommer til at foretage målingerne på skift.

 1. 1. Målepakke: IVF-workstation laboratoriet (varm).

 2. 2. Målepakke: IVF-workstation laboratoriet (kold).

 3. 3. Målepakke: IVF-ICSI- laboratoriet.

 4. 4. Målepakke: IVF-workstation behandlerrum 1.

 5. 5. Målepakke: IVF-workstation behandlerrum 2

 6. 6. Målepakke: PGD-ICSI Integra Station 2

 7. 7. Målepakke: PGD- biopsiprocedure i kold og varm bænk samt Integra Station 1.

 8. 8. Målepakke: PGD-workstation (varm)

 9. 9. Målepakke: Asp.-borde.

 

Optimalt temperaturområde for målingerne

Min. temperatur: 36,5 °C

Max. temperatur: 37,5 °C

 

Konsekvens af temperaturmålingerne

Referenceintervallet fra 36,5°C til 37,5 °C, skal forstås, som det temperaturinterval, målingerne optimalt skal befinde sig i. Målinger, som er enkelte decimaler udenfor det optimale interval kan forekomme, uden at der nødvendigvis er behov for at ændre på apparaturets temperatur.

Hvis én eller flere målinger ligger udenfor det definerede optimale temperaturområde, foreligges målingerne biologen.

Biologen vurderer om målingerne i sin helhed er acceptabelt eller om målingerne skal gentages. Enkelte målinger, som ligger nogle decimaler under eller over referenceintervallet, kan skyldes måleusikkerhed eller suboptimalt håndtering af føleren under målingen, og behøver ikke nødvendigvis medføre, at målingerne skal gentages.

Større og mere systematiske måleafvigelser derimod vil altid medføre, at målingerne skal gentages. Hvis målingerne i sin helhed ligger enten for højt eller for lavt, vil biologen give anvisning om, hvor meget temperaturen på det respektive apparatur skal sættes op eller ned, hvorefter målingerne skal gentages. Temperaturen justeres under biologens anvisning og målingerne gentages indtil biologen vurderer, at målingerne ligger så optimale og konstante som muligt.

 

Temperaturmålinger i petriskålene 6 og 9 cm på behandlerum 1 og 2 ligger generelt lavere end det optimale, hvilket skyldes, at det er det bedst mulige kompromi af alle slags situationer.