Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Temperaturmåling i Embryoskoperne med Ametek måleinstrument

 

Formål

At sikre, at temperaturmåling i Embryoskoperne med Ametek måleinstrument sker i overensstemmelse med Fertilitetsklinikken Aalborg Universitetshospital politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter temperaturmåling i Embroskoperne med Ametek måleinstrument.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

 • • Temperaturen måles 1x ugentligt.

 • • Ved måling i EmbryoScoperne anbringes måleføleren i det dertil designede hul og temperaturen aflæses umiddelbart (EmbryoScopet må ikke have været åbnet i mindst en time forinden)

 • • Målingen aflæses som det første om morgenen FØR inkubatoren åbnes første gang.

 • • Der aflæses med begge følere:

  • • Knap 3 (A, B, A-B) bruges til at skifte mellem

  • • Måling på udgang A (A)

  • • Måling på udgang B (B)

  • • Difference på måling mellem udgang A og B (A-B)

 

 

Ved afvigelser se instruks for afvigelser ved temperaturmålinger.