Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lattergas som smertelindring ved fødsler og 2. trimester abort

 

Formål

Effektiv og sikker brug af lattergas som smertestillende middel ved fødsler.

 

Målgruppe

Jordemødre og læger.

 

Håndtering

N2O kan anvendes som smertelindring i forbindelse med fødsel og indgreb i graviditet og barselsperiode. N2O kan anvendes i forholdet 30% N2O + 70% O2 til maksimalt 50% N2O + 50% O2. Vær opmærksom på at mixeren tillader højere N2O indhold, men dette må aldrig benyttes på Fødegangen. Vær også opmærksom på, at mixeren skrues modsat uret, når N2O indholdet øges.

 

 

Billede 1

 

Lattergas kan anvendes i følgende situationer

I fødslens latente fase:

Kan undtagelsesvis anvendes som kortvarig smertelindring, maks. 1 time i fødslens latente fase, men anden smertelindring bør tilbydes/overvejes først.

 

I fødslens aktive fase:

Kan benyttes indtil presseperioden indledes. I akutte obstetriske situationer bør brugen af N2O afbrydes, så kvinden kan være fuldt deltagende i de beslutninger, der skal træffes.

 

Kortere indgreb i graviditet eller barsel:

Kan anvendes som supplement til anden smertelindring i forbindelse med suturering eller som kortvarig smertelindring ved andre indgreb såsom ballonanlæggelse, besværlig HSP osv.

 

2. trimester aborter:

N2O kan anvendes ved 2. trimester aborter, når morfin og/eller epidural analgesi ikke har tilstrækkelig effekt, eller hvis kvinden ikke ønsker epidural.

 

 

N2O skal benyttes som kontinuerlig inhalation. Kvinden skal beholde masken på både under ind- og udånding for at mindske udslip af N2O i rummet, samt for at opnå en smertelindrende effekt. Kan kvinden ikke acceptere at bruge inhalationen kontinuerlig, må behandlingen afbrydes, og anden smertelindring benyttes.

Der skal være særlig opmærksomhed på, at kvinden ikke hyperventilerer i masken.10-20 minutter efter opstart af N2O, pauseres inhalationen, og kvindens effekt af N2O vurderes. Dette for at undgå at kvinden oplever sederingen som ubehagelig/uønsket. Det er jordemoderens ansvar, at observere kvindens tilstand undervejs og holde pauser i forløbet, når dette er påkrævet.

Andre smertelindringsmetoder kan anvendes samtidig.

 

Virkning

N2O er et svagt anaesteticum i høje doser og virker analgetisk og anxiolytisk i lave doser.

Virker desuden sederende, så kvinden kan under inhalationen formentlig ikke deltage så aktivt i fødslen, som hun har mulighed for ved epidural analgesi.

Virkningen af N2O indtræder efter 30-50 sek. Eliminationen sker udelukkende ved udånding. Effekten aftager inden for ganske få minutter.

Effektiviteten, sikkerheden og risici forbundet med brugen af lattergas hos den fødende er afhængig af dosis, som er et produkt af koncentrationen og varigheden af brugen.

Under 1% optages og omsættes i kroppen, således bliver mere end 99% udåndet igen.

Den smertestillende effekt menes at skyldes frigivelse af endorfin, dopamin og andre neuromodulatorer i hjerne og medulla.

 

Virkning på bevidstheden

Eufori, svimmelhed, afslapning, træthed, beroligelse, ligegyldighed, sedation.

Anvendes N2O korrekt, det vil sige i forholdet N2O /O2 50/50, og at den fødende ikke holder inhalationspause i vepausen, gennemgår den fødende 3 stadier: Først bliver hun svimmel, så opleves snurren i fingrene og til sidst bliver hun døsig/oplever ”at falde gennem lejet”. Herefter stabiliserer tilstanden sig, og den smertestillende effekt indsætter.

Bruges N2O intermitterende og i lavere doser, når man ikke den smertestillende effekt men kun den sederende og beroligende effekt.

 

Bivirkninger

Sløvhed, kvalme, ubehag, mareridt, hallucinationer, ”klokkefornemmelse”.

Det diskuteres, om N2O kan påvirke vitamin B12 med deraf følgende påvirkning af perifere nerver. Specielt har der været fokus på patienter med B12-mangel. Ifølge Sandbjerg statusdokument vurderes det dog ikke at være problematisk for obstetriske patienter. Gravide, der er bariatrisk opererede, kan have B12-mangel, men de er i almindelighed i behandling med B12 vitamin, sådan at det ikke er et problem.

 

Kontraindikation

Manifest B12 mangel.

 

Sikkerhed

Brug af N2O vurderes som en sikker metode for mor og barn. Dog må koncentrationen af N2O aldrig overstige 50% i indåndingsluften.

 

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets regler for brug af N2O som smertelindring ved fødsler:

  1. 1. Effektive masker og sug.

  2. 2. N2O-miksere med demand ventiler (anvendes på AUH), kan medvirke til at reducere udslip af N2O til lokalet og dermed mindske eksponering for ansatte. Den vejrtrækningsstyrende ventilmekanisme i mikseren sikrer, at N2O kun frigøres ved indånding.

  3. 3. Effektiv udsugning på fødestuen.

  4. 4. Begrænse af N2O ved at kombinere den med anden smertelindring.

  5. 5. Instruktion af personalet.

 

Obstetrisk kode

BAFA81.

 

Kilde

Sandbjerg statusdokument 2015. Lattergas som smertelindring ved fødsler. Udarbejdet i samarbejde mellem DASAIM, OG, Kemikerenheden Region Hovedstaden og jordemødre.