Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Insulinbehandling - Endokrinologens anbefaling, RHN

 

Formål

At give en kort anbefaling af hvilke Insulin-typer vi primært anvender på RHN.
 

Definition af begreber

Naturligt Insulin:Kopi af human Insulin hvor peptidet er intakt.

Analog Insulin:Biokemisk modificeret udgave af Insulin-peptidet mhp. at ændre
farmakokinetikken.

PN Insulin: Insulin ved behov, dvs. ved særlig højt BS.
 

Beskrivelse

For en grundig beskrivelse af samtlige Insuliner, henvises til www.pro.medicin.dk. Følgende er en kort beskrivelse af de Insuliner, vi primært anbefaler.
 

Basal Insulin

Insulatard

Førstevalg ved Type II og steroid-induceret diabetes. Naturligt Insulin med tydelig peak-effekt efter 4 timer, og det er sjældent døgndækkende. Gives derfor oftest x 2 dgl.

Lantus

Det bedste basal-Insulin vi har og førstevalg til Type I. Et analog-Insulin som næsten altid kan gives x 1 dgl. Specielt godt ved meget svingende BS.

Novomix 30

Analog-Insulin med 1/3 hurtig og 2/3 langsom virkning. Kan vælges ved Type II diabetes med betydelig postprandial BS-stigning. Bruges efterhånden kun sjældent, da det er meget lidt fleksibelt.
 

Måltids Insulin

Novorapid

Førstevalg til Type I. Også fint til Type II, hvor det ofte kun gives til hovedmåltidet. Et ultrahurtigt virkende analog-Insulin som er væk på under 2 timer. Nogle gange slår det BS for hårdt ned og så kan man i stedet anvende Insuman (se nedenfor).
 

PN Insulin

Insuman Rapid

Til pn. anvendes ALTID Insuman, som har en varighed på ca. 4 timer. Af samme grund også ALTID Insuman ved ketoacidose. Det er et human Insulin, som kan gives både sc. og iv. samt tilsættes infusionsvæske.
 

Anbefaling ved nyopstået diabetes

Type I: Lantus 4-10 IE nat. Novorapid 2-4 IE x 3 (Først efter evt. behandling af ketoacidose)

Type II: Insulatard 16-20 IE nat.

Steroid-induceret: Insulatard 12-16 IE morgen.

Sekundær diabetes: Insulatard 8-12 IE morgen.

PN ved alle typer: Insuman 6 IE ved BS > 15.

Referencer

www.pro.medicin.dk