Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bronkoskopi med fleksibelt skop

 

 

Bronkoskopi er en kritisk procedure

Bronkoskop skal håndteres aseptisk.

Formål:

 1. a) Diagnostik:

 • Biopsier fra bronkier

 • Sekretopsamling

 • Sondering af tracheale og bronkeale forhold præ-og postoperativt (tumorer, suturbrist, fistler)

 1. b) Behandling:

 • Fjernelse af tumorer eller papillomer med Argon Beam

 • Fjernelse af fremmedlegemer

 • Opsugning af slim eller blod

 • Nedlæggelse af bronkeal stent

 

OBS : Minimum størrelse på trachealtube er 7,5 til alle skoper.

 

Vigtige afsnit

Nøglepunkter

Lejring:

Rygleje

 

Ryglejring

OBS placering af patienten på lejet, hvis der skal gennemlyses.

 

Fremstilling:

Rack til bronkoskopi

 

 

Skopvogn;

Prop til sugekanal og biopsikanal

Skorsten/vinkelrør til tuben.

Vandbaseret gel

 

GAK

 

 

Sprøjte 20ml

NaCl á 20ml i plastflaske eller á 100ml

Cytologibørster

Diverse biopsitænger

Objektglas

Præparatglas

Millipore

Trakeal sugesæt

WR-glas

96% sprit

Sterilt vand

 

Sterilt sæt med saks, sugeslange og bæger

Trolly cover

Kitler + handsker til skopfører

Bronkoskop

 

 

Er på søjlen på stue 9. Hvis det foregår på anden stue medtages rack fra omladerrummet

 

 

 

 

 

 

Skal altid bruges for at undgå skader på skopet, hvis patienten bider sammen.

 

 

 

Max 2,8 mm til bronkoskopet.

 

 

 

 

= ekstra glas til trachealsug

Fiksering af børstebiopsi

Findes også på stuerne. Sug direkte fra flasken, eller hæld op i bæger.

 

 

 

 

Spørg altid om éngangsskop kan anvendes.

 

 

Montering, opstilling, afmontering og vask af fleksibelt bronkoskop

 

 

Vi har valgt at bruge fleregangs sterilt skop – kørt i Sterradén i Sterilcentralen.

Bronkoskopet skal håndteres aspetisk.

 

Før generator tændes på stue 9, tages VATS kamera ledning ud af den.

 

Tilbehør:

 • Ventiler, biopsitænger og tilbehør skal være sterile. Evt anvendes éngangsudstyr.

 • Assisterende sygeplejerske tager steril kittel+handsker på. Der dækkes op og skopet monteres med diverse sterilt tilbehør.

 • Sterilt Trolly cover lægges på patienten og skopet placeres herpå. Usteril hjælper tilslutter skopet.

 • Skopet monteres i generatoren. Det skal helt i bund.

 

 

 

 

 

Efter endoskopi:

 

Manuel rengøring på undersøgelsesstuen:

 • Umiddelbart efter undersøgelsen aftørres overfladen af endoskopet med Universal Wipe og kanaler suges med sterilt vand. Til rent vand i sugeposen

 • Sug og generator slukkes.

 • Skopet tages ud af generatoren. Lad ventiler + sugeslange sidde på skopet – det skal bruges ved rengøring.

 • Skopet lægges på bordet og er klar til rengøring.

 

Manuel rengøring i skyllerummet:

 

 • Udføres umiddelbart efter rengøringen på undersøgelsesstuen.

 • Vaskekurv og slanger står i ”vores skopskab” i rent skyllerum.

 • Endoskop-rengører tager forklæde, beskyttelsesbriller, maske og nitril handsker på. 2 stk på venstre hånd.

 • Find rensebørster og éngangsvaskeklud i skabet over vasken til højre.

 • Tænd udsugningen (er tændt i dagtid).

 • Vasken fyldes med 10 liter vand, til nederste markering af blå markering. Enzymsæbe doseres ved hjælp af doseringsmaskine. Ét tryk på den røde knap = 50ml (doseringsvejledning kan ses på enden af skabet)

 • Skopet lægges i vandet og venstre handske aftages.

 

H:\My Pictures\skop 2.jpg

 • Sugeslangen monteres på ”sugeslangen” uden at røre med snavsede handsker.

 

 

 

H:\My Pictures\skop7.jpgKanaler gennemskylles med enzymopløsning fra vasken ved hjælp af det påmonterede sug. Ca 100-200 ml

 

ved brug af sort fodpedal

 

 

 

 

 • Sugeslanger og ventiler fjernes.

 • Alle kanaler rengøres med éngangsbørste. Børste med børste i begge ender anvendes. Denne føres gennem kanalerne i én retning. Den lille børste først.

 • Skopet aftørres med éngangssvamp. Brug enzymopløsning i vasken.

 • Skopet placeres i nettet til vaskemaskinen.

 • Aktuelle vaskeslanger monteres. OBS. Husk at lægge ”badge” i den side der er aktuel for vaskemaskinen.

 • Kort til vaskemaskinen findes i skab over vasken i urent skyllerum og i vores skopskab i rent skyllerum.

 • Herefter følges Quick manualen fra Getinge tilhørende TV-OP

 • Vasken rengøres med universal klud.

 • Bordet omkring vasken tørres af og sprittes.

 • Efter vask og tørring, skylles skopet igennem med sprit i stinkskabet. Brug Y-slange til sprit og 20 ml sprøjte. Pust efter med luft ved hjælp af pistolen i stinkskabet til skopet er tørt. Min 1-2 minutter. (Spritsættet hænger i skopskabet)

 • Sprit kassen til skopet.

 • Når skopet er sprittet, tørret udvendigt med en tør klud og blæst igennem, lægges det i kassen. Kassen lægges i pose med label og placeres på hylde ved siden af vogn til sterilcentralen.

 • Vaskekurv og slanger sættes tilbage i bunden af vores skopskab i rent skyllerum.

Revideret 9/3-2023