Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oesofagoskopi med fleksibelt gastroskop

 

 

Formål:

 1. a) Diagnostik

 • Biopsier fra oesofagus til histologisk eller mikrobiologisk undersøgelse.

 • Undersøgelse for sår eller huller i oesofagus.

 1. b) Behandling

 • Dilatation af oesofagusstriktur/stenose med Eder Pustow eller ballon.

 • Nedlæggelse af stent

 • Sondering af forhold præ- og postoperativt.

 • Fjernelse af tumorvæv med Argon Beam.

 • Fjernelse af fremmedlegemer.

 

Vigtige afsnit

Nøglepunkter

Lejring

Rygleje

 

 

Ryglejring

Fremstilling:

Gastroskop

 

 

 

 

 

Blå kapsel

Lang silikoneslange

 

 

Éngangs bidering

Peel pack pose med 3 propper

 

Peel pack pose med kort sugeslange

Peel pack pose med vandflaske

 

Olympus rack

 

 

Skopvogn med:

Gel

Diverse tænger

Millipore papir (membranfiltre)

Præparatglas

20ml sprøjte

1 liter sterilt vand

 

 

 

Skal være vasket indenfor de sidste 72 timer.Ellers skal hele proceduren for manuel rengøring og maskinvask følges Hold altid skopspidsen beskyttet i hånden – optikken er meget følsom for slag.

 

Til gennemskyldning på stuen + skyllerum. Ekstra findes i A-depot overfor skyllerum

 

Rød=sugekanal, blå= luft/vand, sort=biopsikanal

Til skyllekanal

 

 

Er på stue 9. På andre stuer medtages det fra apparaturdepot. Husk aftørring efter brug.

 

 

 

 

 

 

Til evt manuelt skyl med sterilt vand

Findes på stuen

 

Montering, opstilling, afmontering og vask af fleksibelt gastroskop

 • Skopet monteres med diverse flergangspropper (3 stk), som er pakket i Peel pack pose + sugeslange.

 • Den lange silikoneslange bruges, når skopet skal skylles igennem med vand på stuen og enzymsæbe i skyllerummet.

 • Skopet placeres på racket i den dertil monterede holder. HUSK at skopet kun må placeres her, når det er rent.

 • Vandflasken fyldes halvt med sterilt vand og monteres på rackket.

 • Rackket tilsluttes strøm og sug.

 • Vandtæt hætte tages af skopet.

 • Spiralkabel monteres på skopet (gul til gul).

 • Vandflasken og sugeslangen monteres på skopet FØR dette monteres i lysgeneratoren. Man må aldrig montere ting på skopet, efter det er sat i lysgeneratoren, da dette kan skade de små mekaniske dele i stikket. Her tænkes specielt på vandflaske og sug, som monteres ved skopets stik.

 • Skopet monteres nu i lysgeneratoren

 • Først nu tændes systemet på video og lysgenerator. Monitor står altid tændt. Printer tændes ved behov.

 • Monter sugeslangen på sugeposen, tænd sug. Tænd for ”luften” på lysgeneratoren.

 • Afprøv diverse skylle-/puste-/suge- og lysfunktioner

 

 

 • Hvidtest: Lys med skopet op i hvid-balance-hætten (sidder til venstre under monitoren). Tryk på hvid-balance-knappen til den sider ”bip”

 

 • Man kan roligt hvidteste og derefter slukke igen. Maskinen husker det, så længe skopet er i lysgeneratoren. Efterlad aldrig skopet i lysgeneratoren uden opsyn.

 • Skopet er nu klar til brug.

 

Efter endoskopi:

 

Manuel rengøring på undersøgelsesstuen:

 • Efter brug monteres den lange silikoneslange på biopsikanalen. Med silikoneslangens løse ende + skopspids suges der sterilt vand op fra blå kapsel til ”rent vand” i slangen til sugeposen.

 • Tør skopet af med Wet Wipe

 • Sluk sug, video og lysgenerator.Skopet tages ud af lysgeneratoren, inden noget afmonteres. Spiralkabel afmonteres og den vandtætte hætte sættes på. Vandflaske afmonteres. Sugeslange og propper bliver på skopet.

 • Skopet lægges på et bord med papir og er nu klar til videre rengøring i skyllerummet.

 

Manuel rengøring i skyllerummet:

 • Udføres umiddelbart efter rengøring på undersøgelsesstuen.

 • Vaskekurv + slanger til gastroskop hentes i vores skopskab i rent skyllerum

 • Vælg maskine og åben med kort. Kortet til vaskemaskinen findes i skab over vasken i urent skyllerum og i vores skopskab i rent skyllerum.

 • Hvis der sidder et løst ”bagde” og prop på lækageudtaget, lægges det i tilhørende kasse i skabet over vasken.

 • Endoskop-rengører tager forklæde, beskyttelsesbriller, maske og lange Nitrilhandsker på, samt to ekstra almindelige nitrilhandsker på venstre hånd.

 • Fyld vasken med 10 liter vand – til nedersete kant af blå markering. Emzymsæbe doseres ved hjælp af doseringsmaskine. Et tryk på den røde knap = 50 ml. (Vejledning på enden af skabet)

 • H:\My Pictures\Skop 3.jpgHvis vandflasken ved generatoren er tom, hentes ny i rent skyllerum og denne fyldes med ”urørt” enzym-opløsning fra vasken.

Hvid prop findes i overskab i urent skyllerum.

Tom og brugt vandflaske må ikke fyldes op fra vasken.

Vandflasken må max være 8 timer – se p-skive på skabet.

 

 

 

 

 

 • Find lang rensebørste, èngangsvaskeklud og blå renseventil i skab over vasken til højre.

H:\My Pictures\Skop 4.jpg

 

 

 • Tænd udsugning (er tændt i dagtid)

 

 

 

 

 

 • Tænd generator og sug

H:\My Pictures\Skop 5.jpg H:\My Pictures\Skop 1.jpg

 • (generatoren er oftest tændt i dagtid)

 

 

- Skub bordet med skop hen til vasken.

 • Skopet nedsænkes i vandet, placér manøvrehåndtaget og generatordelen på kanten af vasken, da det ellers suger al væsken, når suget monteres.

 • Tag 1. handske af venstre hånd.

 • Tag manøvrehåndtaget i højre hånd og montér vandflaske

 • Monter generatordelen (se foto på skab)

 

H:\My Pictures\skop 2.jpg

 

 • Monter sugeslange på sug

 

 

 

 

 

 • Ca 200ml af enzymopløsningen fra vasken suges gennem skopet med skopspids og den lange silikoneslange der er monteret på skopet.

H:\My Pictures\skop7.jpg

 

 

 • Tryk på fodpedal

 

 

 

H:\My Pictures\skop 8.jpg

 

 

 

 • Påsæt blå renseventil på skyllekanal og tryk 2 x 30 sek på grøn fodpedal med en lille pause imellem.

 

 

 

 

 

 • 2. handske tages af venstre hånd.

- Tag skop ud af generator med højre hånd. Afmontér vandflaske.

Afmontèr sugeslange.

 • Hele skopet nedsænkes nu i vand i min 3 minutter. Afmontèr alle propper.

 • Den lange rensebørste har forskellige børster i enderne. Brug den største til rengøring af propper og der hvor de har siddet på skopet.

 • Nu renses alle kanaler igennem med den lille børste først.

 • Skopet vaskes nu med skumsvamp overalt – husk linsen.

 • Skopet placeres i nettet til vaskemaskinen.

 • Aktuelle vaskeslanger monteres. OBS Husk at sætte badge i den side der er aktuel for vaskemaskinen.

 • Placér bakken i vaskemaskinen og montér slanger og badge

Gul slange skal i orange udtag

 • Tag handsker af – brug kortet og luk vaskemaskinen.

 • Ved problemer brug Quick manual fra Getinge tilhørende A-OP. Se evt kapitel 9, som er fejlfinding.

 • Find Wet Wipe med og uden sprit til rengøring af vask og bord, inden du tager handsker på.

 • Propper, vandflaske og kort silikoneslange sendes i sterilcentralen. Blå renseventil og lang silikoneslange vaskes i instrumentvaskemaskinen. Brug de net A-OP har stående til venstre for instrument vaskemaskinen

 • Vasken rengøres med universalklud

 • Bord omkring vasken tørres af og sprittes.

 

Efter vask og tørring, skylles skopet igennem med sprit. Anvend stinkskabet og A-OP´s spritsæt, som står i stinkskabet.

Montering af spritsæt: (billede på indvendig side af skopskabet)

 • Silikoneslangen uden konnektor monteres der hvor sugeslangen sad.

 • Stor, sort, firkantet konnektor monteres på den korte metaldims på stikket.

 • De to silikoneslanger der hænger sammen i ”sort filter”, lægges ned i spritdunken.

 • Metalskinne med 2 grønne knapper monteres på suge-/skylleknapper.

 • Den sorte prop for enden af kæden monteres på biopsikanalen.

 • Sort prop uden slange monteres der, hvor vandflasken sad.

 • Spritsprøjten påmonteres det ene grønne hul. Der trækkes sprit op og det skylles gennem. Derefter monteres spritsprøjten i det andet grønne hul og proceduren gentages.

 

Hæng skopet på plads i det rene skyllerum. Husk at skrive på ”vaskelisten” på skabslågen

 

 

Revideret 22/1-2019