Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til transferering af embryoner og blastocyster med medier fra Cook® Medical

 

Formål

At sikre klargøring til transferering af embryoner og blastocyster sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden aalborg Univesitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter klargøring til transferering af embryoner og blastocyster, klargøringen udføres dagen før planlagt transferering.


Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarlig for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

 

Klargøring af utensilier

For hver transferering skal følgende klargøres:

  • • Én 4-brøndsbakke klargøres med patientlabel på låg og bund

  • • Låget mærkes med ”Trans”

  • • Hul 3 er skyllehul, markeres ”S”

  • • Hul 4 er transfereringshul, markeres med en firkant omkring hullet. Se tegning

  • • Ét rundbundet reagensglas påklistres label med transfereringsmediets navn, samt dato for ophældning

  • • Transfereringskateter, stilette og sprøjte lægges i varmeskab

  • • Kontroller desuden at der er varmeblokke i varmeskab, samt et ekstra transfereringskateter

Billede 19

Ophældning og afpipettering af medier

Foregår i sterilbænk

  • • Ca. 54ml fertiliseringsmedie ophældes i glasset

  • • I skyllehullet og transfereringshullet afpippeteres 500µl Blastocystmedie

  • • Bakken og glasset stilles i inkubator til ækvillibrering natten over. Glassets låg skal være lettet