Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeopgaver i forbindelse med modtagelse af gynækologiske patienter i Dagafsnit 105

 

Beskrivelse

Sygeplejersken, der har funktionen dagkirurgisk sygeplejerske arbejder med følgende opgaver:

 

 • • Sygeplejersken starter i dagkirurgisk afsnit ved mødetid kl. 7, tirsdage kl. 8

 • • Sikrer at operationsrækkefølge er opdateret via Bookplan.

 • • Medbringer journaler, labels, anæstesipapirer på dagens patienter til dagkirurgisk afsnit. På stuen findes aflåst skab til opbevaring af journaler. Universalnøgle findes i medicindepotet.

 • • Tjekker om patienter har fået optaget journal, er narkoseklar

 • • I opladeren på kontoret hentes telefon med nr. 40714, som den dagkirurgiske sygeplejerske bærer. På dette nummer kommunikerer OP-personale, portør og opvågningspersonalet til dagkirurgisk sygeplejerske

 • • Registrerer i Bookplan / afviklingslister / op.program når patienten er mødt.

 • • Dag kirurgiske patienter findes under Gynækologisk/obstetrisk ambulatorium, hvor der søges med personnummer.

 • • Dokumenterer i Clinical Suite under modtagelse af patient

 • • Modtagelse og vejledning/information til OP-patienter:

 • • Byder velkommen og præsentation

 • • Patientidentifikation og armbånd

 • • Tjekker at patienten har fulgt fasteregler. Obs! kan give vand/saft indtil 2 timer før operation.

 • • Opdaterer om patientens helbred er uændret fra den sidste præoperative vurdering.

 • • Giver præmedicin efter ordination. Kan gentages kl.12 ved operationspatient nr.2.

 • • Informerer om OP-tøj, smykker, skab og aflåst skuffe. Ved laparoscopiske operationer gives så lille undertrøje på som muligt, da undertrøjen har en funktion under OP.

 • • Reder sengen op med blåt plastikunderlag og stiklagen. Undtaget ”små indgreb”.

 • • Ved operation på abdomen vurderes fjernelse af pubes hårvækst og navlen renses

 • • Dokumenterer i Clinical Suite under Pleje /kirurgi/ forberedelse og hygiejne.

Anlægger venflon og opsætter Ringer, IV-væske på OP-patienter, der venter på operation. Om muligt lægges lyserød venflon og specielt ved laparoskopi lægges venflon helst på venstre håndryg.

 • • Introducerer til VAS-score og udleverer skriftlig vejledning til abdominale operationspatienter

 • • Informerer om vandladning før OP og dokumenterer på det orange anæstesipapir.

 • • Dokumenterer i bookplan, at patienten er klar til OP.

 

 • • Inddrage pårørende som en ressource og samtidigt være opmærksom på, at patientens pårørende ikke bliver en belastning for andre patienter.

 • • Modtager patienter til planlægningssamtaler forud for operation. Holder sig opdateret via Bookplan/afviklingslister/amb.105 samt cybertavlens kalender. Dokumenterer start og slut tidspunkt for samtalen samt dokumenterer i Clinical Suite.

 • • Undersøger på Cybertavlen, om der er patienter, der skal kontaktes telefonisk til en opfølgende samtale efter operation(link).

 

 • • Modtager patienter postoperativt med prioritering af sygeplejeopgaver i relation til det accelererede forløb, hvor fokus er mad og drikke, hurtig mobilisering, vandladning, smerte- og kvalmebehandling og postoperativ information og vejledning.

 • • Samarbejder med patient om at afkrydse på skemaet: Observationer efter operation/behandling/undersøgelse

 • • Dokumenterer i Clinical Suite under sygeplejestatus/postoperativ sygeplejestatus

 • • Sygeplejersken orienterer sig i Clinical Suite under behandling, hvad operatør har planlagt af postoperativ opfølgning, og hvilke opgaver og informationer sygeplejersken kan udføre med henblik på tidlig udskrivelse

 • • Inddrager den skriftlige patientvejledning i information og vejledning

 • • Gør patienten opmærksom på mulighed for via kontaktpersonkort at kontakte 105 det første døgn efter udskrivelse ved opstået problem

 • • Ved de større abdominale operationer eller ved særlige behov laves aftale om, at dagkirurgisk sygeplejerske kontakter patienten telefonisk dagen efter operation. Se instruks om sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med opfølgende telefonopkald.

 • • Vurderer behov for at give/medgive patienten kvalmestillende medicin, vomitum pose ved udskrivelsen samt behov for smertestillende. Udleverer skriftlig information om anbefalet medicin efter udskrivelse.

 • • Patientpapirer samles, hvor præseddel og anæstesijournal lægges i papirjournal.

 • • Når patienten forlader afsnittet afsluttes patienten i bookplan /afviklingslister

 • • Ved oprydning tørres sengebord af med Wet-Wipe klud og forbliver på stuen

 • • Gør klar til næste dags patienter. Opdaterer via bookplan efter kl. 14.30. Tjekke mødetidspunkter. Tjekke om patienten er klar til operation med tilsyn, kontroller, prøvetagninger og samtaler. Der bestilles senge via Ascom

 • • Dagkirurgisk sygeplejerske afslutter kl. 18

 • • Hvis patienten ikke er klar til udskrivelse kl. 18 gives rapport til aftenvagt. Patienten skal overgå fra ambulant til stationært afsnit med registrering som indlagt, hvis patienten skal overnatte.

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker i Afsnit 105, GOO

Formål

At ensrette sygeplejen til den dagkirurgiske operationspatient, hvor beskrivelsen skal bidrage til et sammenhængende patientforløb og samtidigt give den dagkirurgiske sygeplejerske overblik over arbejdsopgaver.