Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til warming af vitrificerede embryoner/blastocyster i HSV strå (Vit Kit®-Thaw)

Formål

At sikre at klargøring til warming af vitrificerede embryoner/blastocyster i HSV strå, sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospital politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter warming af embryoner/blastocyster efter vitrification i HSV strå med Vit Kit®-Freeze medie fra Irvine Scientific. Det efterstræbes, at der efter warming findes minimum ét embryon/én blastocyst der sandsynligvis er transferabelt dagen efter warming, hvorfor det kan være nødvendigt at warme flere strå. I øvrigt kan andre forhold gøre sig gældende for antallet af strå der skal warmes.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Fremgangsmetode

Klargøring af utensilier

  1. 1. Patientens vitrifikations- eller dyrkningsskema findes frem og det kontrolleres, at der forefindes underskrevet samtykke fra de relevante parter i forhold til optøning og tilbagelægning af nedfrosset embryon.

  2. 2. Der skal laves en 6 cm petriskål, en 4 brøndsbakke til TS og en 4 brøndsbakke til CSCM dyrkningsmedie for hvert strå der skal warmes. Til blastocystdyrkning skal der desuden klargøres en slide med CSCM dyrkningsmedie (se under klargøring til aspiration, hvordan slide klargøres).

  3. 3. Alle skåle og bakker forsynes med patientlabels på både bund og låg.

 

Klargøring til warming af dag 2 og 3 embryoner der skal dyrkes til næste dag

  1. 4. 4 brøndsbakken mærkes foroven med ”Fer”, hul 1 mærkes med ”S”, hul 2, 3 mærkes med (embryonr.) 1, 2 og og hul 4 (transfereringshullet) mærkes med en firkant.

 

H:\My Pictures\Schematics\Klargøring\FER_HSV strå.png

 

Klargøring til warming af blastocyster

  1. 5. 4 brøndsbakken mærkes foroven med ”Fer”, hul 3 mærkes med ”S”, og hul 4 (transfereringshullet) mærkes med en firkant.

 

H:\My Pictures\Schematics\Klargøring\FER.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophælding og afpipettering af medier (dag 2 og 3 embryoner der skal dyrkes en dag)

  1. 6. Der fyldes 500 µl CSCM dyrkningsmedie i alle 4 huller i 4 brøndsbakken (undlad hul 3, hvis der kun skal warmes ét embryon).

  1. 7. De tre første huller overlejres med 400 µl olie – IKKE transfereringshullet.

  2. 8. Bakkerne stilles til ækvilibrering i CO2 inkubator natten over.

 

Ophælding og afpipettering af medier (blastocyst)

  1. 9. Der fyldes 500 µl CSCM dyrkningsmedie i hul 3 og 4.

  2. 10. Bakkerne stilles til ækvilibrering i CO2 inkubator natten over.