Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Støttepessar/vaginalring/prolapsring
Procedure i forbindelse med oplægning/skift/rensning af ovenstående

Beskrivelse

 

Anlæggelse af støttepessar hos nyhenvist pt.: 

 • • Læge vurderer hvilket støttepessar, der bedst afhjælper pt’s problem.

 • • Størrelsen på støttepessaret kan findes ved hjælp af prøveringe

 • • I Frederikshavn findes prøveringe i alle størrelser i skab på Amb. B og C

 • • I Hjørring findes prøveringe på stue Gyn. 3 på GOO, og i det rene skyllerum i Gyn. Amb.

 • • I forbindelse med oplægningen af den blivende ring påføres Ovestin-creme.

 • • Pt. må ikke kunne mærke ringen, når hun rejser sig.

 • • Pt. informeres mundtligt om ringen, og hvad hun skal være opmærksom på.

 • • Folderen: ”Vejledning i brug af støttepessar” udleveres.

 • • Stillingtagen til østrogenbehandling

 • • Evt. medgives recept på Vagifem eller Estring

 • • 1. kontrol og skift planlægges hos læge i ambulatoriet,

 • • Prøveringe og eventuelle støttepessarer, der har været forsøgt anlagt, vaskes i dekontaminator, autoklaveres og genanvendes.

 • • Noter på bestillingssedlen i skabet, når en ring er brugt.

 

Kontrol af støttepessar ved læge:

 • • Gu-sæt, skål eller kapsel, engangsvaskeklud og evt. børste (cyto-brush) findes frem.

 • • Flydende uparfumeret sæbe (f.eks. håndsæbe) og lunkent vand fyldes i skålen.

 • • Pessaret fjernes og slimhinderne inspiceres ved GU (læge)

 • • Pessaret vaskes i sæbevand, skylles i rent vand og tørres.

 • • Pessaret smøres med Ovestin 0,1% vaginalcreme og genanlægges.

 • • Hvis ringen er misfarvet eller virker snavset efter vask, kasseres den, og ny tages i brug. Notér på bestillingssedlen i skabet, når en ring er brugt.

 • • Stillingtagen til om skift/rensning af ring skal foregå hos læge eller sygeplejerske fremover – skiftningsinterval og ny tid planlægges

 • • Milex- og Siebshalenpessar kan skiftes af specialoplært sygeplejerske

 

Skift/rensning af støttepessar ved sygeplejerske:

Forberedelse:

 • • Skål eller kapsel, engangsvaskeklud og evt. børste (cyto-brush) findes frem.

 • • Flydende uparfumeret sæbe (f.eks. håndsæbe) og lunkent vand fyldes i skålen.

Udtagning:

 • • Ringen fanges med en kroget finger og trækkes langsomt ud.

 • • Evt. kan der smøres Instillagel i introitus, hvis patienten fortæller, at det plejer at gøre ondt.

 • • Husk at finde og udtage en evt. Estring-ring.

Rengøring:

 • •  Pessaret vaskes i sæbevand, skylles i rent vand og tørres.

Indsætning:

 • • Ringen smøres med Ovestin 0,1% vaginalcreme

 • • Foldes så godt som muligt og indsættes forsigtigt.

 • • Ringen skal sidde på tværs og op under symfysen. (Milex m/support skal drejes 90o)

 • • Hvis Estring-ring skal medindlægges, lægges den ovenfor støtteringen.

 • • Hvis ringen er misfarvet eller virker snavset efter vask, kasseres den, og ny tages i brug. Notér på bestillingssedlen i skabet, når en ring er brugt.

 

Dokumentation:

Skabelon vedr. ringskift udfyldes.

 

Tilkald af læge:

Ved blodigt udflåd eller problemer med udtagning eller indsætning

Definition af begreber

Støttepessar: En ring med eller uden membran af blød vævsvenligt materiale (oftest silikone), som ikke afgiver stoffer til omgivelserne. Der findes flere typer og størrelser.

Østrogenbehandling: Alle patienter skal have enten Vagifem, Estring eller Ovestin.

Skiftningsinterval: 3-6 måneder.

Specialoplært sygeplejerske: Sygeplejerske, som er oplært i og har færdigheder, som er godkendt af urogynækologisk overlæge til at skifte støttepessar.

 

Formål

At sikre en ensartet og individuel behandling og pleje af høj kvalitet med patientsikkerheden i fokus.

 

Referencer

Principper for rengøring, desinfektion og sterilisation af medicinske flergangsartikler og -udstyr (3.3):

http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/a0f2e2cc-866f-44c7-b4c0-229adacccc02.aspx?sf=b3d8cea3-69c3-4340-bd84-696dd6b3c5b5

 

http://www.dsog.dk/files/prolaps.pdf