Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stråleterapi af patienter med pacemakere og ICD

Baggrund

Ioniserende stråling som anvendes under stråleterapi kan beskadige pacemakere og implanterbare kardioverterdefibrillatorer (ICD). Den hyppigste form for afvigelse i funktionen af devicen er elektrisk reset hvilket er et normalt respons fra pacemaker/ICD ved udsættelse for ekstern påvirkning. Dette formodes at ske hyppigere for ICD enheder end pacemakere. Patienter som behandles med fotonenergier >10 MV betragtes som værende i en højere risiko for reset. I disse situationer kan pacemaker/ICD programmeres tilbage i Pacemakerambulatoriet. Varige skader på pacemaker/ICD under stråleterapi ses yderst sjældent. Oversense af støj under stråleterapi forekommer ligeledes meget sjældent, og der har ikke været beskrevet uhensigtsmæssige stød fra ICD under stråleterapi. Under forudsætning af, at devicen ikke ligger direkte i strålefeltet, har stråledosis kun en mindre betydning for afvigelser i normal funktion af pacemaker/ICD under stråleterapi.

Procedure på Onkologisk Afdeling

 • • Man identificerer inden stråleterapi, at patienten har en pacemaker/ICD

 • • Hos patienter, som skal behandles med MV fotoner, sendes der en henvisning til Kardiologisk Afdeling inden start af stråleterapi. Følgende oplysninger bør fremgå af henvisningen:

 • • Anatomisk lokalisation af tumor (strålefeltet)

 • • Kumuleret stråledosis

 • • Antal fraktioner

 • • Start- og slutdato

 • • Der anføres på henvisning til Stråleterapien, at patienten har en pacemaker/ICD

 • • Stråledosis til pacemaker/ICD generator søges om muligt minimeret ved dosisplanlægningen og der anvendes så vidt muligt ikke fotonenergier > 10 MV dog uden at disse tiltag forhindrer en effektiv behandling

 • • Pacemakerambulatoriet kontakter dosisplanlægningen for at få oplyst, hvilken stråleenergi, der er anvendt i den udarbejdede dosisplan og beslutter herefter kontrolregime

 • • Stråleterapi påbegyndes efter, at der er lagt en plan for kontroller ved Pacemakerambulatoriet

 

Diagram over arbejdsgang, når patient med pacemaker/ICD henvises til stråleterapi

 

Billede 2Procedure på Kardiologisk Afdeling

 • • ICD-patienter skal om muligt tilkobles hjemmemonitorering, og ICD’en kontrolleres via denne jf. flowdiagrammet i løbet af behandlingsforløbet (ved flere end én fraktion). Ved reset, programmeres devicen tilbage, og patienten tilbydes at blive kontrolleret i Pacemakerambulatoriet efter hver fraktion resten af stråleterapien. Der er intet behov for hverken at omprogrammere devicen forebyggende eller at anvende magnet (heller ikke på ICD)

 • • Pacemaker/ICD omplaceres inden stråleterapi, hvis devicen stå i vejen for at patienten kan modtage den nødvendige stråledosis

Flowdiagram over den praktiske håndtering af patienter med pacemaker/ICD som gennemgår stråleterapi.

Billede 42

a Om muligt, hjemmemonitorering vælges frem for kontroller i Pacemakerambulatoriet.

b Hvis sidste kontrol er mere end 3 måneder gammel.

c Ændres til efter hver fraktion hvis der forekommer et reset.

Referencer

Zaremba T, Jakobsen AR, Søgaard M, Thøgersen AM, Johansen MB, Madsen LB, Riahi S. Risk of Device Malfunction in Cancer Patients with Implantable Cardiac Device Undergoing Radiotherapy: A Population-Based Cohort Study. Pacing Clin Electrophysiol. 2015 Jan 20.

Gauter-Fleckenstein B, Israel CW, Dorenkamp M, Dunst J, Roser M, Schimpf R, Wenz F. (2015). DEGRO/DGK guideline for radiotherapy in patients with cardiac implantable electronic devices. Strahlentherapie Und Onkologie. doi:10.1007/s00066-015-0817-3

Hurkmans CW, Knegjens JL, Oei BS, Maas AJ, Uiterwaal GJ, Borden AJ, et al. Management of radiation oncology patients with a pacemaker or ICD: A new comprehensive practical guideline in The Netherlands. Radiat Oncol. 2012;7(1):198.

Crossley GH, Poole JE, Rozner MA, Asirvatham SJ, Cheng A, Chung MK, et al. The Heart Rhythm Society (HRS)/American Society of Anesthesiologists (ASA) Expert Consensus Statement on the perioperative management of patients with implantable defibrillators, pacemakers and arrhythmia monitors: facilities and patient management. Heart Rhythm. 2011;8(7):1114–54.

Marbach JR, Sontag MR, Dyk J Van, Wolbarst AB. Management of radiation oncology patients with implanted cardiac pacemakers: report of AAPM Task Group No. 34. American Association of Physicists in Medicine. Med Phys. 1994;21(1):85–90.

Last A. Radiotherapy in patients with cardiac pacemakers. Br J Radiol. 1998;71(841):4–10.