Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjælpemiddelanmodning i plejeforløbsplaner

Beskrivelse

Når en patient i forbindelse med udskrivelse har brug for et hjælpemiddel kontaktes patientens hjemkommune via plejeforløbsplanen, når hjælpemidlet faldet i en af disse 4 kategorier:
 

• Er til varigt brug

• Skal anvendes som et led i almen genoptræning og der sendes en genoptræningsplan til kommunen

• Skal anvendes med henblik på aflastning af kommunalt plejepersonale (APV)

• Skal anvendes med henblik på forebyggelse af decubitus (se evt. nærmere i casekatalog)

 

En eller flere af ovenstående begrundelser skal fremgå af anmodningen.

Det er nødvendigt at anføre mål på de ønskede hjælpemidler.

Der skal gives en kort begrundelse for anmodningen, som indeholder en vurdering af funktionsevnenedsættelsen – evt. under fanebladet funktionsevne i plejeforløbsplanen.

Angiv dato, navn og telefonnummer på afsender i tilfælde af behov for opklarende spørgsmål eller afslag på anmodningen.

Hjælpemiddelanmodningen sendes i god tid inden udskrivelse, så hjemkommunen kan nå at arrangere udkørsel af hjælpemidlerne - senest dagen før udskrivelse inden kl. 12.00.

Det fremmer sagen, hvis man angiver navn og telefonnummer på en pårørende, der kan tage imod hjælpemidlerne i hjemmet.

Hvis Hjælpemidlet ikke falder ind i en af de 4 kategorier, vil hospitalet i nogle tilfælde kunne udlåne, mens patienten i andre tilfælde selv vil skulle anskaffe hjælpemidlet (se evt. casekatalog.)

Hvis patienten udskrives uden oprettelse af plejeforløbsplan eller fra ambulatorium, kan kommunen kontaktes telefonisk eller via korrespondancemodulet med tydelig angivelse af, at der er tale om en hjælpemiddelanmodning.

Definition af begreber

Udskrivelse: I denne sammenhæng er der tale om udskrivelse fra et sengeafsnit, hvor patienten har været indlagt over 24 timer, så der er oprettet plejeforløbsplan.

Plejeforløbsplan: MED-COM standardplejeforløbsplan, som anvendes på alle sygehuse I Region Nordjylland og modtages i alle kommuner i regionen.

Casekatalog: fælles regionalt og kommunalt katalog med beskrivelse af ansvarsfordeling mellem region, kommune og borger i forhold til hjælpemiddelforsyning. Indeholder flere eksempler.

Formål

At ansatte i region Nordjylland kender fremgangsmåden, når der er behov for at anmode en kommune om hjælpemidler til en patient i forbindelse med udskrivelse fra hospital. – og der ikke har været behov for udvidet udskrivelseskoordinering med kommunen (f.eks. udskrivningskonference).

Referencer:

Den Administrative Sundhedsaftale_final.ashx (rn.dk)

Casekatalog februar 2021 (rn.dk)

Dokumentet er udarbejdet af repræsentanter fra Regionshospital Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og fællesadministrationen i Region Nordjylland samt af repræsentanter fra kommunerne Aalborg, Thisted, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Frederikshavn, Rebild, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring og Læsø.